MENU Zavřít

BRAVA Machining získala díky Variu ERP systém na mezinárodní úrovni

  • 5. 10. 2021
  • 2 minuty čtení

Nově vzniklá strojírenská firma BRAVA Machining se začala rozhlížet po ERP systému, který zpřehlední výrobu a zároveň bude vyhovovat finančním možnostem začínající firmy. Řešení našla ve Variu, které splnilo představy na funkčnost systému a navíc umožnilo dostupné financování formou pronájmu.

Od mezinárodního ERP systému přes papír až k Variu

Česká společnost BRAVA Machining se zabývá strojírenskou výrobou součástek pro kompresory, a od svého vzniku v roce 2020 narostla z původních 8-10 zaměstnanců až na současných 25. Firma vznikla odštěpením se od mezinárodního koncernu, v jehož rámci používala mezinárodní ERP systém pro plánování výroby, řízení logistiky a další úkony týkající se produkce.

Po svém oddělení od mezinárodního koncernu pak BRAVA Machining původně pořízení ERP systému neplánovala, neboť tehdejší počet zaměstnanců i objem zakázek byl zvládnutelný za pomoci papírových formulářů a excelovských tabulek. Jak ale firma rostla a počet zakázek se zvyšoval, společnost se k myšlence ERP systému opět vrátila.

Jelikož by ale bylo pořízení původního mezinárodního ERP systému příliš finančně náročné, rozhodli se zástupci BRAVA Machining pro implementaci zcela nového řešení. To mělo splňovat dva hlavní body:

  • schopnost přehledně zpracovávat velký objem zakázek v rámci jednoho řešení,
  • nástroje a funkce pro řízení a plánování výroby.

Na výběr měla společnost více možností, nejlépe ale požadavky splňoval ERP systém Vario. V jeho prospěch hrála funkčnost na úrovni mezinárodního ERP systému a také finanční podmínky akceptovatelné začínající firmou, když Vario je možné pořídit formou měsíčního pronájmu.

„Jednoznačný přínos Varia je v přehlednosti, kdy máme všechny zakázky přehledně a pohromadě. S Variem rovněž nemusíme dělat kalkulace a zakázky ručně.“
Jan Brňák, provozní ředitel BRAVA Machining

Zakázky i výroba snadno a přehledně

Hlavním využitím Varia v BRAVA Machining je v současnosti právě řízení a plánování výroby. Zde se systém stará o přehlednou evidenci zakázek nabízející jak vyhledávací funkce, tak i intuitivní filtry pro maximální přehlednost. V samotné výrobě pak Vario pokrývá všechny její fáze, od přijetí zakázky až po odpis a expedici. Firma navíc využívá i modul Dílenské řízení umožňující zaměstnancům jednoduše monitorovat průchod jednotlivých zakázek celým výrobním procesem. Detailnější informace o využití Varia v BRAVA Machining a jeho přínosech naleznete v případové studii.

Přečíst si případovou studii

O Variu

Vario je variabilní ERP systém navržený zejména pro menší a střední firmy, kterým nabízí možnost jednoduše sloučit veškerou firemní agendu do jednoho přehledného řešení. Největšími přednostmi Varia jsou uživatelská přívětivost, přehledné rozhraní a široká variabilita díky velkému výběru modulů a funkcí. S nimi se Vario snadno přizpůsobí každé společnosti, ať už jde o účetní, výrobní, servisní či obchodní podnik. Díky aktivnímu vývoji a pravidelným aktualizacím pak může Vario růst se společností a zbavit se nutnosti přecházet v budoucnu na jiné řešení.

Pro více referencí o informačním systému Vario navštivte tuto stránku nebo si přečtěte článek 12 případů, jak ERP systém výrazně pomáhá firmám, kde jsou ty hlavní přínosy a konkrétní případy přehledně shrnuté. 

Podobné články