MENU Blizu

Politika privatnosti

UVOD
Privredno društvo Seyfor d.o.o. Novi Sad ( u daljem tekstu: Seyfor doo) ima za svoj prioritet da osigura da se saglasnost dobijena od lica na koje se podaci odnose bude da na taj način da ista bude izričita, dobrovoljna data, jasna uz detaljno informisanje, te dobijena uz kao izjava „nedvosmislenog pristanka“.

Ovo u suštini znači da Seyfor doo prilikom dobijanja saglasnosti zahteva od svakog pojedinca aktivnost u davanju saglasnosti, odnosno kada lice na koje se podaci odnose izjavljuje da daje saglasnost i odobrava obradu njegovih podataka o ličnosti. 

Način povlačenja saglasnosti je u cilju napred navedenog jednako jednostavan kao i postupak davanja saglasnosti.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da povuče saglasnost za dalju obradu podataka o ličnosti, posebno u primeru direktnog marketinga.

U nastavku smo pripremili predlog odobrenja za obradu podataka o ličnosti korisnika ERP informacionog sistema Saop i internet programa Minimax.


1. PODACI O LIČNOSTI KOJE SAKUPLJAMO O VAMA

Prikupljamo i obrađujemo samo podatke koji su potrebni za ispunjavanje ugovorne obveze odnosno za ispunjavanje svrhe za koju su podaci prikupljeni.

U okviru programskog rešenja Seyfor ERP obrađujemo sledeće vrste ličnih podataka: ime (proizvoljno), prezime, e-adresa, broj telefona, broj faksa, poreski broj u slučaju nagradne igre, radno mesto (proizvoljno), naziv poslodavca, serijski broj i izdavač sertifikata u slučaju prijave sertifikatom, država, IP adresa, podaci o korišćenju ličnog portala, podaci iz analitičkog alata Google Analytics Solutions i podaci iz alata za masovno slanje elektroničkih poruka.

U programskom rešenju Minimax obrađujemo: ime, prezime, e-mail adresu, naziv poslodavca, serijski broj i izdavača sertifikata u slučaju prijave sertifikatom, telefonski broj pri odabiru prijave s proveravanjem u dva koraka, podatke iz analitičkog alata Google Analytics Solutions i podatke iz alata za masovno slanje elektronskih poruka.

Što se tiče ostalih korisnika internet sadržaja i usluga pristupamo podacima kao što su: ime (proizvoljno), prezime, e-adresa, broj telefona, broj faksa, poreski broj (proizvoljno), IP adresa, radno mesto (proizvoljno), naziv poslodavca, podaci iz analitičkog alata Google Analytics Solutions i podaci iz alata za masovno slanje elektroničkih poruka.


2. KAKO IH SAKUPLJAMO

U zavisnosti od toga kakvu interakciju imate sa Seyfor doo-om (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), sakupljamo razne vrste informacija od vas, kako je opisano u nastavku, mada neke od informacija trenutno ne prikupljamo, ali njihovo prikupljanje može biti potrebno u budućnosti radi poboljšanja korisničkih usluga, a svrha obrade ostaje ista.

Vaše podatke za kontakt. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, koje će nam omogućiti da vas kontaktiramo, kao što su vaše ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj.

Informacije o prijavljivanju naloga. Sve informacije koje su potrebne da vam omoguće pristup vašem profilu naloga. Primer: vaš ID za prijavu/e-mail adresa, nadimak, lozinka u nepovratnom obliku i / ili sigurnosno pitanje i odgovor.

Demografske informacije. Sve informacije koje opisuju vaše demografske karakteristike. (primer: datum rođenja, starost ili starosno doba, pol, geografsku lokaciju, poštanski broj/zip kod).

Informacije sa računara / mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju koje koristite za pristup nekom od naših veb sajtova ili aplikacija, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg računara ili uređaja na Internet, tip operativnog sistema i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite SEYFOR-ovom veb sajtu ili aplikaciji putem mobilnog uređaja kao što je pametni telefon, prikupljene informacije će takođe uključivati, tamo gde je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge spodatke o ličnosti mobilnog uređaja.

Veb stranice/ informacije o korišćenju komunikacija. Dok se krećete i komunicirate sa našim veb sajtovima ili biltenima, mi koristimo tehnologije putem kojih prikupljamo određene informacije o vašim postupcima. Ovo uključuje informacije kao što su linkovi koje kliknete, koje stranice ili sadržaj vi pregledate i koliko dugo, kao i druge slične informacije i statistike o vašim interakcijama, kao što su vreme odgovora sadržaja, preuzimanje grešaka i dužine poseta određenim stranicama. Ove informacije se snimaju korišćenjem automatizovanih tehnologija kao što su kukiji i veb bikoni. Imate pravo da se ne saglasite sa upotrebom takvih tehnologija.

Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno delite sa nama o vašem iskustvu korišćenja naših proizvoda i usluga.

Sadržaj koji kreira potrošač. Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga delite sa nama na društvenim mrežama trećih lica ili ako ga otpremite na neki od naših veb sajtova ili aplikacija, uključujući i korišćenje aplikacija za društvene mreže trećih lica kao što je Facebook. Primeri uključuju fotografije, video zapise, lične priče ili druge slične medije ili sadržaj. Gde je to dozvoljeno, mi sakupljamo i objavljujemo sadržaj koji kreira potrošač u vezi sa različitim aktivnostima, uključujući takmičenja i druge promocije, karakteristike veb sajta, angažovanje potrošača i društveno umrežavanje trećih lica.

Informacije o društvenim mrežama treće strane. Sve informacije koje javno delite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su deo vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži treće strane da deli sa nama. Primeri uključuju osnovne informacije o nalogu (npr. Ime, e-mail adresa, pol, rođendan, grad u kojem živite, sliku profila, korisnički ID, spisak prijatelja itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti koje dozvoljavate da koriste društvene mreže trećih lica. Informacije o profilu trećih strana na društvenoj mreži (ili njegove delove) dobijamo svaki put kada preuzmete ili komunicirate sa SEYFOR veb aplikacijom na društvenoj mreži treće strane kao što je Facebook, svaki put kada koristite funkciju društvenih mreža koja je integrisana u okviru SEYFOR sajta (kao što je Facebook Connect) ili svaki put kada komunicirate sa nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako SEYFOR dobija vaše informacije sa društvene mreže treće strane, ili da odaberete da ne delite informacije sa društvenih mreža, posetite veb sajt relevantne društvene mreže treće strane.

Pozivi ka Službi za komunikaciju sa potrošačima. Komunikacije sa korisničkom podrškom mogu se snimiti ili slušati u skladu sa važećim zakonima za lokalne operativne potrebe (npr. za potrebe unapređenja kvaliteta pružanja usluge). Kada to zahteva zakon, bićete obavešteni o takvom snimku na početku vašeg poziva.

Osetljivi podaci o ličnosti. Mi ne pokušavamo da prikupljamo ili da na drugi način obrađujemo vaše osetljive podatke o ličnosti u običnom toku našeg poslovanja. Kada je neophodno obraditi vaše osetljive podatke o ličnosti iz bilo kog razloga, mi se oslanjamo na vašu prethodnu izričitu saglasnost za svaku obradu koja je dobrovoljna (npr. u svrhu marketinga). U slučaju da obradimo vaše osetljive podatke o ličnosti u druge svrhe, osnov za takvu obradu mogu biti: (i) otkrivanje i prevenciju kriminala (uključujući sprečavanje prevare); i (ii) postupanje u skladu sa važećim zakonom (na primer, u skladu sa našim obavezama izveštavanjem i sl.).


3. PODACI O LIČNOSTI DECE

Mi ne tražimo i ne prikupljamo podatke o ličnosti dece mlađe od 16 godina sa namerom. Ako otkrijemo da smo nenamerno prikupili podatke o ličnosti deteta mlađeg od 16 godine odmah ćemo ukloniti takve podatke iz naše evidencije. Međutim, Seyfor doo može direktno da prikupi podatke o ličnosti o deci mlađoj od 16 godina starosti od roditelja ili staratelja, uz njihovu izričitu saglasnost.


4. KOLAČIĆI / SLIČNE TEHNOLOGIJE

Kolačići / slične tehnologije. Molimo pogledajte naše Obaveštenje o kukijima kako biste saznali kako možete upravljati podešavanjima kolačića 
i kako biste dobili sve detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i svrhama za koje ih koristimo.

Log fajlovi. Sakupljamo informacije u obliku log fajlova koji beleže aktivnosti veb stranice i prikupljaju statističke podatke o vašim navikama pretraživanja. Ovi unosi se generišu automatski i pomažu nam da rešimo greške, poboljšamo performanse i održavamo sigurnost naših Veb sajtova.

Veb bikoni. Veb bikoni (poznati i kao "veb bagovi") su mali stringovi koda koji isporučuju grafičku sliku na veb stranici ili u e-maliu radi prenosa podataka nazad nama. Informacije prikupljene putem veb bikona će uključivati informacije kao što su IP adresa, kao i informacije o tome kako ste odgovorili na e-mail kampanju (npr. U koje vreme je otvoren e-mail, koje linkove (veze) ste kliknuli u e-mailu itd.). Koristićemo veb bikone na našim veb sajtovima ili ih uključiti u e-mailove koje Vam šaljemo. Mi koristimo informacije veb bikona u različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izveštavanje o posetama na sajtu, jedinstveni broj posetilaca, oglašavanje, reviziju e-maila i izveštavanje i personalizaciju.


5. UPOTREBE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši podaci o ličnosti se koriste u zavisnosi od sistema na koji su usmereni.

Korisnici programskog rešenja Saop ERP:
• obaveštavanja o savetima za korisnike Saop ERP sistema iz privrede
• obaveštavanja o savetima za korisnike Saop ERP sistema iz javnih zavoda
• obaveštavanja o savetima za korisnike Saop ERP sistema za područje knjigovodstva
• obaveštavanja o savetima za korisnike Saop ERP sistema za područje plata 
• obaveštavanja o savetima za korisnike Saop ERP sistema za područje trgovine i proizvodnje
• obaveštavanja o besplatnim internet seminarima, priručnicima i drugim poslovnim savetima
• baveštavanja o edukativnim događajima koje organizujemo koji sadrže korisne savete za rad sa Saop ERP sistemom, novosti u zakonodavstvu i novosti novih verzija programa
• obaveštavanja o poslovnim e-novostima, člancima i promenama u zakonodavstvu 
• analize Vašeg internet ponašanja sa ciljem poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva
• obaveštavanja o isteku ugovornog odnosa, aktualnih novosti, proizvoda i usluga
• kontaktiranja elektronskom poštom odnosno poštom u okviru proveravanja zadovoljstva

Korisnici programskog rešenja Minimax:
• obaveštavanja o savetima za korisnike internet poslovno-knjigovodstvenog programa Minimax
• obaveštavanja o besplatnim internet seminarima, slanja e-priručnika i drugih poslovnih saveta
• obaveštavanja o poslovnim e-novostima, člancima i promenama u zakonodavstvu
• obaveštavanja o edukativnim događajima koje organizujemo koji sadrže korisne savete za rad sa programom Minimax, novosti u zakonodavstvu i novosti novih verzija programa
• obaveštavanja o poslovnim e-novostima, člancima i promenama u zakonodavstvu
• analize vašeg internet ponašanja sa ciljem poboljšanja vašeg korisničkog iskustva
• obaveštavanja o isteku ugovornog odnosa, aktualnih novosti, proizvoda i usluga
• kontaktiranja elektronskom poštom odnosno poštom u okviru proveravanja zadovoljstva.

Ostali korisnici internetskih sadržaja i usluga:
• obaveštavanja o poslovnim e-novostima, člancima i promenama u zakonodavstvu
• analize vašeg internetskog ponašanja i posledično za poboljšanje vašeg korisničkog iskustva
• obaveštavanja o isteku ugovornog odnosa, aktualnih novosti, proizvoda i usluga
• kontaktiranja elektronskom poštom odnosno poštom u okviru proveravanja zadovoljstva

  
6. ODAVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Pored Seyfor doo pravnih lica Vaše podatke o ličnosti delimo sa sledećim trećim licima:

Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje (npr. rad na veb sajtu, istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj veb-sajta, analiza podataka, CRC itd.). Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi da izvrše, na osnovu naših uputstava i 
obavezni su da čuvaju vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti.

Treće strane koje koriste podatke o ličnosti za sopstvene marketinške svrhe. Mi ne dajemo dozvolu i ne prodajamo vaše podatke o ličnosti trećim stranama u njihove sopstvene marketinške svrhe, osim u situacijama kada ste dali svoju saglasnost. Njihov identitet će vam biti poznat u trenutku traženja vaše saglasnosti.

Treće strane koje koriste podatke o ličnosti iz zakonskih razloga ili zbog spajanja / akvizicije. Vaše podatke o ličnosti odajemo trećim licima iz zakonskih razloga u slučaju sticanja ili spajanja dve kompanije.


7. PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su vaši podaci o ličnosti prikupljeni ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon. Podaci o ličnosti korišćeni u svrhu pružanja ličnog iskustva biće čuvani onoliko dugo koliko dozvoljavaju važeći zakoni.


8. NAČIN ČUVANJA I / ILI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo odgovarajuće mere (opisane ispod) kako bi vaši podaci o ličnosti bili poverljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da delite u javnosti kao što su društvene mreže trećih lica.

Lica koja mogu da pristupe vašim podacima o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane našeg ovlašćenog osoblja ili agenata, u zavisnosti od specifičnih namena za koje su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (npr. naše osoblje zaduženo za pitanja potrošača imaće pristup takvoj evidenciji).

Mere koje se preduzimaju u operativnim okruženjima. Mi vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste razumne mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Pratimo razumne standarde za zaštitu podataka o ličnosti. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se potruditi da zaštitimo vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko naših Veb sajtova / aplikacija.

Mere koje očekujemo od vas. Važno je takođe i vaša uloga u održavanju vaših podataka bezbednim i sigurnim. Kada se prijavite za onlajn nalog, obavezno odaberite lozinku za nalog koju bi bilo teško pogoditi i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nikome. Vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke kao poverljive i za svaku upotrebu vašeg naloga. Ako koristite deljeni ili javni računar, nikada ne birajte opciju da se sačuva vaš ID / e-mail ili lozinka i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kad završite rad na računaru. Takođe bi trebalo da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje vam pružamo na našem Veb sajtu / aplikaciji.

Prenos vaših podataka o ličnosti. Zbog međunarodne prirode našeg poslovanja, možda ćemo morati da prenesemo vaše podatke o ličnosti u okviru SEYFOR grupe, kao i trećim stranama. Iz tog razloga, možemo preneti vaše podatke o ličnosti u druge zemlje koje mogu imati različite zakone i zahteve usaglašenosti sa zaštitom podataka u odnosu na one koje se primenjuju u zemlji u kojoj se nalazite.


9. PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI

Pristup podacima o ličnosti. Imate pravo pristupa, pregledanja i traženja fizičke ili elektronske kopije podataka o vama. Takođe imate pravo da tražite informacije o izvoru iz kog smo došli do vaših podataka o ličnosti.

Ova prava se mogu ostvariti slanjem e-maila: info@Seyfor.rs 
ili pismenim putem slanjem zahteva na adresu Seyfor doo Novi Sad, ul. Valentina Vodnika br.21a, 21000 Novi Sad uz dostavljanje vaših neophodnih podataka (kada se to traži od nas i kada je dopušteno zakonom). Ako zahtev podnosi neko lice u vaše ime, a vi ne dostavite dokaze da je zahtev zakonito podnet u vaše ime, zahtev će biti odbijen. Imajte na umu da će sve informacije o identifikaciji koje su nam dostavljene biti obrađivane samo u skladu sa važećim zakonima.

Dodatna prava (npr. pravo na izmenu, brisanje podataka o ličnosti). Kada je to predviđeno zakonom, možete (i) tražiti brisanje, ispravku ili reviziju vaših podataka o ličnosti; (ii) ograničiti upotrebu i odavanje vaših podataka o ličnosti; i (iii) opozvati bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći da obrišemo vaše podatke o ličnosti bez istovremenog brisanja vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti nakon što tražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze. Takođe nam može biti dozvoljeno prema važećim zakonima da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti kako bismo zadovoljili naše poslovne potrebe.

Kada je dostupno, naši vebsajtovi imaju posebnu funkciju pomoću koje možete pregledati i urediti podatke o ličnosti koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registrovanih potrošača zahtevamo da potvrde svoj identitet (npr. e-mail adresu, lozinku) pre nego što pristupe ili izmene informacije o svom nalogu ukoliko postoje nalozi potrošača u okviru naših veb sajtova. Ovo pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa vašem nalogu.

U slučaju da i pored naše volje da odgovorimo na vaš zahtev, vi niste zadovoljni našim odgovorom, imate pravo da se žalite nadležnim organima za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).


10. VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Trudimo se da vam ponudimo izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje nam dostavljate. Sledeći mehanizmi pružaju vam kontrolu nad vašim podacima:

Kolačići i slične tehnologije. Upravljate vašom saglasnošću putem (i) našeg rešenja za upravljanje saglasnošću ili (ii) vašeg pretraživača kako biste odbili kolačiće i slične tehnologije.

Oglašavanje, marketing i promocije. Možete dati saglasnost da kompanija Seyfor doo koristi vaše podatke o ličnosti kako bi promovisala svoje proizvode ili usluge putem označavanja polja koje se nalaze na registracionim formularima ili odgovarajući na pitanje(a). Ako odlučite da više ne želite da primate takvu komunikaciju, možete kasnije da se odjavite i da ne primate pisama u vezi sa marketingom u bilo kom trenutku, prateći uputstva navedena u svakoj takvoj komunikaciji. Da biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže trećih lica, možete se u bilo kom trenutku odjaviti klikom na linkove dostupne u našim komunikacijama, prijavljivanjem na Veb sajtove / aplikacije ili društvene mreže trećih lica i prilagođavanjem vaših korisničkih preferencija u profilu vašeg naloga tako što ćete ukloniti odgovarajuća polja ili pozvati naš korisnički servis.


11. PROMENE NAŠEG OBAVEŠTENJA

Ako promenimo način na koji rukujemo vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovo Obaveštenje. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene u našim praksama i ovom obaveštenju u bilo koje vreme, te vas molimo da često proveravate da li ima nekih ažuriranja ili izmena u našem obaveštenju.


12. RUKOVALAC I KONTAKT

Da biste postavljali pitanja ili komentarisali ovo Obaveštenje i naše postupke u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, molimo vas da nas kontaktirate na: info@seyfor.rs

Takođe možete kontaktirati naš kontakt za zaštitu podataka putem e-pošte na: miroslava.kovacevic@seyfor.rs

Mi ćemo istražiti svaku vašu žalbu uključujući i žalbu da smo prekršili vaša prava prema važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.

cookies.management.title