header.menu.label header.menu.close

Trgovina

Rešenja za uspešno vođenje poslovanja preduzeća koja se bave veleprodajom, maloprodajom i uslužnom delatnošću, uz mogućnost lakog povezivanja sa drugim sistemima.