MENU Zavřít

Optimalizujete infrastrukturu? Víme, jak na to!

Pomůžeme vám optimálně nasetupovat vaši IT infrastrukturu, tak aby vše šlapalo jako hodinky a aby vás nezaskočila žádná nečekaná událost!

Které z výzev rezonují právě ve vašem podniku?

Jak mohu co nejefektivněji nahradit naši zastarávající infrastrukturu?

Vzhledem k rychlému vývoji IT technologií je jen otázkou času, než vaše stávající infrastruktura zastará nebo nebude výkonnostně dostačovat. V této chvíli stojí IT manažer před rozhodnutím, jakým směrem se při modernizaci vydat. V dnešní době přitom tuto výzvu lze řešit i jinak než nákupem modernější techniky.

Vzhledem k rychlému vývoji IT technologií je jen otázkou času, než vaše stávající infrastruktura zastará nebo nebude výkonnostně dostačovat. V této chvíli stojí IT manažer před rozhodnutím, jakým směrem se při modernizaci vydat. V dnešní době přitom tuto výzvu lze řešit i jinak než nákupem modernější techniky.

Problém

 • Stávající infrastruktura již nepostačuje potřebám vašeho podniku a vykazuje vysokou poruchovost.
 • Údržba stávající infrastruktury je velmi nákladná.
 • Uživatelé vyžadují implementaci nových aplikací, na které podnik nemá kapacitu či je nemůže provozovat na stávající infrastruktuře.
 • Stávající infrastruktura již nepostačuje potřebám vašeho podniku a vykazuje vysokou poruchovost.
 • Údržba stávající infrastruktury je velmi nákladná.
 • Uživatelé vyžadují implementaci nových aplikací, na které podnik nemá kapacitu či je nemůže provozovat na stávající infrastruktuře.

Řešení

 • Proběhne analýza současného stavu, aktuálních a budoucích potřeb organizace a na základě jejích výsledků bude vybráno optimální řešení infrastruktury pro provoz systémů a aplikací zákazníka.
 • V kontextu zákaznických potřeb budou zváženy výhody investice do vlastních technologií i výhody provozu IT v cloudu, případně nákup podobných služeb.
 • Na základě odsouhlaseného návrhu dodáme potřebný HW, SW i cloudové služby a zajistíme veškeré instalační, implementační a konzultační práce.
 • Proběhne analýza současného stavu, aktuálních a budoucích potřeb organizace a na základě jejích výsledků bude vybráno optimální řešení infrastruktury pro provoz systémů a aplikací zákazníka.
 • V kontextu zákaznických potřeb budou zváženy výhody investice do vlastních technologií i výhody provozu IT v cloudu, případně nákup podobných služeb.
 • Na základě odsouhlaseného návrhu dodáme potřebný HW, SW i cloudové služby a zajistíme veškeré instalační, implementační a konzultační práce.

Výsledek

 • Zákazník obnoví nebo doplní svou infrastrukturu optimálním způsobem reflektujícím aktuální potřeby organizace i nároky používaných aplikací.
 • Uživatelé budou efektivnější díky výkonnějším aplikacím a možnosti využívat moderní cloudové nástroje.
 • Podnik získá benefit v podobě rozložení nákladů v čase, kdy se sníží potřeba realizace rozsáhlých investic do nákupu technologií souvisejících s nasazením hybridní infrastruktury.
 • Zákazník obnoví nebo doplní svou infrastrukturu optimálním způsobem reflektujícím aktuální potřeby organizace i nároky používaných aplikací.
 • Uživatelé budou efektivnější díky výkonnějším aplikacím a možnosti využívat moderní cloudové nástroje.
 • Podnik získá benefit v podobě rozložení nákladů v čase, kdy se sníží potřeba realizace rozsáhlých investic do nákupu technologií souvisejících s nasazením hybridní infrastruktury.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Potřebuji nakoupit nový HW a SW, ale aktuálně nemám v plánu prostředky na tak rozsáhlý investiční projekt. Co s tím?

IT potřeby firmem se často vyvíjejí velmi dynamicky a některé technologie jsou nevhodné pro provoz v komerčním cloudovém prostředí. Potřeba obnovy nebo doplnění on-premise IT infrastruktury pak může nastat i v situaci, kdy podnik s investicemi do nových technologií nepočítá, případně si je v aktuální situaci nemůže dovolit. Další využívání nevyhovující infrastruktury přitom může výrazně zpomalit další růst podniku nebo výkon podniku.

IT potřeby firmem se často vyvíjejí velmi dynamicky a některé technologie jsou nevhodné pro provoz v komerčním cloudovém prostředí. Potřeba obnovy nebo doplnění on-premise IT infrastruktury pak může nastat i v situaci, kdy podnik s investicemi do nových technologií nepočítá, případně si je v aktuální situaci nemůže dovolit. Další využívání nevyhovující infrastruktury přitom může výrazně zpomalit další růst podniku nebo výkon podniku.

Problém

 • Stávající infrastruktura již nepostačuje potřebám vašeho podniku.
 • Váš podnik nepočítal s investicemi do nových technologií, nemůže si je momentálně dovolit nebo preferuje nákup formou OPEX spíše než CAPEX náklady.
 • Podnik je nucen využívat zastaralé technologie, které brzdí další růst.
 • Stávající infrastruktura již nepostačuje potřebám vašeho podniku.
 • Váš podnik nepočítal s investicemi do nových technologií, nemůže si je momentálně dovolit nebo preferuje nákup formou OPEX spíše než CAPEX náklady.
 • Podnik je nucen využívat zastaralé technologie, které brzdí další růst.

Řešení

 • Nový výpočetní výkon bude dodán jako služba a může být instalován on-premis u zákazníka nebo v pronajatém datovém centru.
 • Na počátku projektu lze dodat nižší kapacitu infrastruktury účtovanou hned a rezervní kapacitu účtovanou jen když ji zákazník potřebuje. Řešení lze následně průběžně rozšiřovat. Zákazník tak neriskuje, že ho nedostatek výkonů omezí, ušetří nemalé peníze a nemusí investovat do naddimenzované infrastruktury.
 • Investice do nových technologií bude rozložena do delšího období formou OPEX nákladů.
 • Nový výpočetní výkon bude dodán jako služba a může být instalován on-premis u zákazníka nebo v pronajatém datovém centru.
 • Na počátku projektu lze dodat nižší kapacitu infrastruktury účtovanou hned a rezervní kapacitu účtovanou jen když ji zákazník potřebuje. Řešení lze následně průběžně rozšiřovat. Zákazník tak neriskuje, že ho nedostatek výkonů omezí, ušetří nemalé peníze a nemusí investovat do naddimenzované infrastruktury.
 • Investice do nových technologií bude rozložena do delšího období formou OPEX nákladů.

Výsledek

 • Firmy s potřebou on-premise řešení IT infrastruktury získají nové technologie i bez nutnosti velkých investic do hardwaru.
 • Firmy s vlastní IT infrastrukturou se nemusí starat o instalaci a zprovoznění nové techniky.
 • Díky rozložení nákladů v čase lze projekt schválit rychleji a zahájit jej dříve.
 • Firmy s potřebou on-premise řešení IT infrastruktury získají nové technologie i bez nutnosti velkých investic do hardwaru.
 • Firmy s vlastní IT infrastrukturou se nemusí starat o instalaci a zprovoznění nové techniky.
 • Díky rozložení nákladů v čase lze projekt schválit rychleji a zahájit jej dříve.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zajistím zálohování našich dat uložených zároveň on-premise i na cloudu?

Správné nastavení zálohování mnoho firem nemístně podceňuje. Podniky například nemají stanovená kritická data a nemohou v případě výpadků odhadnout, za jak dlouho budou služby obnoveny. S příchodem cloudových služeb se pak mnoho dat přesunulo do online prostoru, který na zálohování klade zcela odlišné nároky. Pokud pak firma používá kombinaci obou přístupů, může v zálohování nevyhnutelně nastat zmatek.

Správné nastavení zálohování mnoho firem nemístně podceňuje. Podniky například nemají stanovená kritická data a nemohou v případě výpadků odhadnout, za jak dlouho budou služby obnoveny. S příchodem cloudových služeb se pak mnoho dat přesunulo do online prostoru, který na zálohování klade zcela odlišné nároky. Pokud pak firma používá kombinaci obou přístupů, může v zálohování nevyhnutelně nastat zmatek.

Problém

 • Váš podnik nemá správně nakonfigurované zálohování důležitých souborů, případně současné zálohy neodpovídají požadavkům na granularitu obnovy kritických dat.
 • Kvůli použití kombinaci on-premise a cloudových úložišť má vaše firma složitě řešené a nevyhovující zálohování, kdy např. neudržujete kopie kritických dat v geograficky odlišné lokalitě.
 • Kvůli výše uvedeným problémům nedokážete v případě výpadku odhadnout, kdy dojde k obnově služeb, případně jaká data je třeba obnovit na prvním místě.
 • Váš podnik nemá správně nakonfigurované zálohování důležitých souborů, případně současné zálohy neodpovídají požadavkům na granularitu obnovy kritických dat.
 • Kvůli použití kombinaci on-premise a cloudových úložišť má vaše firma složitě řešené a nevyhovující zálohování, kdy např. neudržujete kopie kritických dat v geograficky odlišné lokalitě.
 • Kvůli výše uvedeným problémům nedokážete v případě výpadku odhadnout, kdy dojde k obnově služeb, případně jaká data je třeba obnovit na prvním místě.

Řešení

 • Na základě analýzy uložení dat získá váš podnik návrh systému zálohování pokrývající specifika cloudu i on-premise.
 • Řešení bude navrženo tak, aby dokázalo zároveň ochránit maximum dat (např. geografické oddělení záloh či více úložišť).
 • Řešení bude zároveň disponovat dostatečným výkonem při obnovování dat za účelem zkrátit výpadky služeb na nezbytné minimum.
 • Na základě analýzy uložení dat získá váš podnik návrh systému zálohování pokrývající specifika cloudu i on-premise.
 • Řešení bude navrženo tak, aby dokázalo zároveň ochránit maximum dat (např. geografické oddělení záloh či více úložišť).
 • Řešení bude zároveň disponovat dostatečným výkonem při obnovování dat za účelem zkrátit výpadky služeb na nezbytné minimum.

Výsledek

 • Vaše firma má zálohy nastavené v souladu se svými požadavky na záchranu dat.
 • Navržené řešení pokrývá specifika kombinace cloudových a on-premise řešení.
 • Zálohování pokrývá maximum kritických dat a zároveň zajišťuje jejich rychlé obnovení.
 • Vaše firma má zálohy nastavené v souladu se svými požadavky na záchranu dat.
 • Navržené řešení pokrývá specifika kombinace cloudových a on-premise řešení.
 • Zálohování pokrývá maximum kritických dat a zároveň zajišťuje jejich rychlé obnovení.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak personálně pokryji naše IT potřeby z hlediska odbornosti i dostupnosti i v případě, že nemám dostatek zaměstnanců?

Řada středně velkých společností nemá dostatek personálu pro pokrytí všech IT profesí (systémoví inženýři, správci sítí, bezpečnostní pracovníci aj.). Když pak takové podniky chtějí zajistit dostupnost svých služeb a IT podpory, jsou odkázány na úzký okruh osob. Jakýkoliv výpadek (dovolená, nemoc aj.) pak znamená výrazné snížení kapacity pro vyřizování požadavků zákazníků a zpoždění odstranění výpadků IT.

Řada středně velkých společností nemá dostatek personálu pro pokrytí všech IT profesí (systémoví inženýři, správci sítí, bezpečnostní pracovníci aj.). Když pak takové podniky chtějí zajistit dostupnost svých služeb a IT podpory, jsou odkázány na úzký okruh osob. Jakýkoliv výpadek (dovolená, nemoc aj.) pak znamená výrazné snížení kapacity pro vyřizování požadavků zákazníků a zpoždění odstranění výpadků IT.

Problém

 • Podnik nemá dostatek personálu pro pokrytí všech IT profesí i v případě výpadku některých osob kvůli dovoleným nebo nemocem.
 • Technická podpora je omezena jen na běžnou pracovní dobu, požadavky zaslané mimo tento časový rámec jsou vyřizovány jen se zpožděním.
 • Nepokryté IT profese musí podnik vykrývat nákladnými externími službami, případně dané pozice neobsazuje vůbec.
 • Podnik nemá dostatek personálu pro pokrytí všech IT profesí i v případě výpadku některých osob kvůli dovoleným nebo nemocem.
 • Technická podpora je omezena jen na běžnou pracovní dobu, požadavky zaslané mimo tento časový rámec jsou vyřizovány jen se zpožděním.
 • Nepokryté IT profese musí podnik vykrývat nákladnými externími službami, případně dané pozice neobsazuje vůbec.

Řešení

 • Váš podnik dostane nabídku servisního kontraktu, který pokryje všechny potřebné odbornosti.
 • V rámci kontraktu vykryjeme i mimopracovní hodiny, čímž umožníme nabízet technickou podporu i mimo běžné časy.
 • Získáte garanci času reakce odborného specialisty zaměřeného na oblast výpadku IT.
 • Váš podnik dostane nabídku servisního kontraktu, který pokryje všechny potřebné odbornosti.
 • V rámci kontraktu vykryjeme i mimopracovní hodiny, čímž umožníme nabízet technickou podporu i mimo běžné časy.
 • Získáte garanci času reakce odborného specialisty zaměřeného na oblast výpadku IT.

Výsledek

 • Váš podnik má technickou podporu pokrytou i bez nutnosti nabírat další zaměstnance nebo technickou podporu outsourcovat.
 • Můžete svým uživatelům nabídnout nepřetržitou podporu i bez toho, abyste disponovali specializovaným týmem IT pracovníků.
 • Vaši stávající IT specialisté se mohou zaměřit na vlastní profesní oblast bez nutnosti vyhrazovat si čas na vyřizování zákaznických požadavků. A ještě navíc získáte vysoce specializované odborníky na pomoc při plánování rozvoje vašeho IT.
 • Váš podnik má technickou podporu pokrytou i bez nutnosti nabírat další zaměstnance nebo technickou podporu outsourcovat.
 • Můžete svým uživatelům nabídnout nepřetržitou podporu i bez toho, abyste disponovali specializovaným týmem IT pracovníků.
 • Vaši stávající IT specialisté se mohou zaměřit na vlastní profesní oblast bez nutnosti vyhrazovat si čas na vyřizování zákaznických požadavků. A ještě navíc získáte vysoce specializované odborníky na pomoc při plánování rozvoje vašeho IT.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak se mám zorientovat v nabídce služeb a určit, zda je pro nás lepší on-premise či cloudové řešení?

Dnešní nabídka služeb a technologií je velmi široká, a vybrat v záplavě možností řešení odpovídající vaším potřebám není lehký úkol. Při výběru je navíc snadné udělat chybu a následně získat řešení, jenž neplní svůj zamýšlený účel a vytváří více škody než užitku.

Dnešní nabídka služeb a technologií je velmi široká, a vybrat v záplavě možností řešení odpovídající vaším potřebám není lehký úkol. Při výběru je navíc snadné udělat chybu a následně získat řešení, jenž neplní svůj zamýšlený účel a vytváří více škody než užitku.

Problém

 • Nemáme podle čeho se rozhodnout, zda je cloud pro naše potřeby vhodný a ekonomicky zajímavý.
 • Nemáme přehled o tom, jaké cloud služby jsou k dispozici a jak nám mohou pomoci při řešení uživatelských požadavků.
 • Neumíme změřit potřebu cloudových služeb pro náhradu našeho stávajícího dosluhujícího IT.
 • Nemáme podle čeho se rozhodnout, zda je cloud pro naše potřeby vhodný a ekonomicky zajímavý.
 • Nemáme přehled o tom, jaké cloud služby jsou k dispozici a jak nám mohou pomoci při řešení uživatelských požadavků.
 • Neumíme změřit potřebu cloudových služeb pro náhradu našeho stávajícího dosluhujícího IT.

Řešení

 • Jsme připraveni nasadit nástroje pro měření aktuální spotřeby výkonu při používání současné infrastruktury a zároveň dokážeme zjistit rozsah využití již zakoupených služeb.
 • Na základě výstupu měření a analýzy potřeb navrhneme optimální řešení on-premise, cloud nebo hybridní infrastruktury.
 • Připravíme kalkulace cloudových služeb a v případě realizace pomůžeme s jejich nasazením.
 • Jsme připraveni nasadit nástroje pro měření aktuální spotřeby výkonu při používání současné infrastruktury a zároveň dokážeme zjistit rozsah využití již zakoupených služeb.
 • Na základě výstupu měření a analýzy potřeb navrhneme optimální řešení on-premise, cloud nebo hybridní infrastruktury.
 • Připravíme kalkulace cloudových služeb a v případě realizace pomůžeme s jejich nasazením.

Výsledek

 • Získáte IT infrastrukturu odpovídající potřebě vašich uživatelů a systému.
 • Bude zajištěna optimální dostupnost IT služeb.
 • Bude nalezen efektivní ekonomický model spotřeby IT nákladů rozdělený mezi OPEX a CAPEX složky.
 • Získáte IT infrastrukturu odpovídající potřebě vašich uživatelů a systému.
 • Bude zajištěna optimální dostupnost IT služeb.
 • Bude nalezen efektivní ekonomický model spotřeby IT nákladů rozdělený mezi OPEX a CAPEX složky.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Hybridní IT infrastruktura
a servisní podpora

Umíme Vám pomoci provozovat IT infrastrukturu tak, aby byla pro vaše uživatele dostatečně výkonná a dostupná. Zkušenosti sbíráme desítky let, proto víme, kdy je lepší instalovat technologie u Vás a kdy doplnit cloud. Víme, jak propojit systémy a uživatele, vyzkoušeli jsme si, jak celý systém provozovat bezpečně, můžete se na nás spolehnout.

Umíme Vám pomoci provozovat IT infrastrukturu tak, aby byla pro vaše uživatele dostatečně výkonná a dostupná. Zkušenosti sbíráme desítky let, proto víme, kdy je lepší instalovat technologie u Vás a kdy doplnit cloud. Víme, jak propojit systémy a uživatele, vyzkoušeli jsme si, jak celý systém provozovat bezpečně, můžete se na nás spolehnout.

„Naše pracoviště jsou dislokována po celém světě a většina našich procesů je plně řízena informačními systémy. Zajistit kvalitní infrastrukturu od Ameriky po Čínu byl náročný úkol. Jsem rád, že jsme ho spolu s experty ze Seyforu zvládli.“

Věhlasné společnosti , kterým jsme již pomohli pokořit výzvy během optimalizace jejich IT infrastruktury

Naši spokojení klienti, kterým jsme již úspěšně pomohli pokořit výzvy spojené s optimalizací jejich IT infrastruktury, působí v mnoha odvětvích. Patří mezi ně celá řada věhlasných společností, například Rheinmetall Group, Marius Pedersen, Globus ČR, ALS Czech Republic, AGC Europe nebo Ústecký kraj.

Naši spokojení klienti, kterým jsme již úspěšně pomohli pokořit výzvy spojené s optimalizací jejich IT infrastruktury, působí v mnoha odvětvích. Patří mezi ně celá řada věhlasných společností, například Rheinmetall Group, Marius Pedersen, Globus ČR, ALS Czech Republic, AGC Europe nebo Ústecký kraj.

Jak mohu efektivně pokrýt náš podnik signálem Wi-Fi ?

Bezdrátové technologie jsou dnes široce využívány napříč různými odděleními podniků. S nástupem technologií IoT se lze ve firmách běžně setkat s bezdrátovými čtečkami, nejrůznějšími senzory a dalšími technologiemi využívající síť Wi-Fi. Zejména v těchto úsecích je ale často bezdrátový signál slabý, případně se musí potýkat s řadou rušivých jevů. V takovém případě jsou bezdrátové technologie nespolehlivé, což zaměstnancům ztěžuje práci a brzdí produkci firem.

Bezdrátové technologie jsou dnes široce využívány napříč různými odděleními podniků. S nástupem technologií IoT se lze ve firmách běžně setkat s bezdrátovými čtečkami, nejrůznějšími senzory a dalšími technologiemi využívající síť Wi-Fi. Zejména v těchto úsecích je ale často bezdrátový signál slabý, případně se musí potýkat s řadou rušivých jevů. V takovém případě jsou bezdrátové technologie nespolehlivé, což zaměstnancům ztěžuje práci a brzdí produkci firem.

Problém

 • Napříč objekty vašeho podniku je Wi-Fi signál buď nedostupný, nebo jen velmi slabý. Pracovníkům se při přesunech mezi prostory odpojuje počítač od sítě a opětovt je problematické.
 • Ve výrobních a skladovacích prostorách je mnoho překážek a rušení. (vysoké regály, složené velké vyrobené komponenty, rušení od strojů.
 • Poskytnutí přístupu k internetu návštěvám je obtížné a nedostatečně zabezpečené.
 • Napříč objekty vašeho podniku je Wi-Fi signál buď nedostupný, nebo jen velmi slabý. Pracovníkům se při přesunech mezi prostory odpojuje počítač od sítě a opětovt je problematické.
 • Ve výrobních a skladovacích prostorách je mnoho překážek a rušení. (vysoké regály, složené velké vyrobené komponenty, rušení od strojů.
 • Poskytnutí přístupu k internetu návštěvám je obtížné a nedostatečně zabezpečené.

Řešení

 • Pomocí měření síly signálu je navrženo ideální rozmístění přístupových bodů pro kvalitní pokrytí signálem Jsou správně zvoleny vysílací antény prvků.
 • Podnik získá bezdrátovou síť postavenou na moderních technologiích zajišťujících bezpečnost, plynulý provoz a možnost centrálního řízení. Společně se sítí jsou zákazníkovi dodána i koncová zařízení (čtečky, terminály, IoT čidla apod.).
 • Je nastaveno bezpečné řízení přístupu k Wi-Fi síti s vazbou na role připojovaných uživatelů a zařízení.
 • Pomocí měření síly signálu je navrženo ideální rozmístění přístupových bodů pro kvalitní pokrytí signálem Jsou správně zvoleny vysílací antény prvků.
 • Podnik získá bezdrátovou síť postavenou na moderních technologiích zajišťujících bezpečnost, plynulý provoz a možnost centrálního řízení. Společně se sítí jsou zákazníkovi dodána i koncová zařízení (čtečky, terminály, IoT čidla apod.).
 • Je nastaveno bezpečné řízení přístupu k Wi-Fi síti s vazbou na role připojovaných uživatelů a zařízení.

Výsledek

 • Zaměstnanci podniku mohou bezdrátové technologie používat napříč všemi objekty.
 • Centralizované řízení sítě výrazně usnadňuje její správu a zabezpečení.
 • Zákazník se nemusí starat o výběr koncových zařízení.
 • Zaměstnanci podniku mohou bezdrátové technologie používat napříč všemi objekty.
 • Centralizované řízení sítě výrazně usnadňuje její správu a zabezpečení.
 • Zákazník se nemusí starat o výběr koncových zařízení.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak mohu zjistit, zda je naše infrastruktura dostatečně zabezpečená?

IT infrastruktuře vašeho podniku nehrozí jen kybernetický útok zvenčí. Rizikem jsou i narušení zevnitř, ať už vinou lidské chyby, nezodpovědnosti či zlého úmyslu nespokojených zaměstnanců. Pokud se chce váš podnik vyhnout narušením bezpečnosti a z toho plynoucím finančním ztrátám, neobejde se bez jistoty co nejlepšího zabezpečení stávající infrastruktury.

IT infrastruktuře vašeho podniku nehrozí jen kybernetický útok zvenčí. Rizikem jsou i narušení zevnitř, ať už vinou lidské chyby, nezodpovědnosti či zlého úmyslu nespokojených zaměstnanců. Pokud se chce váš podnik vyhnout narušením bezpečnosti a z toho plynoucím finančním ztrátám, neobejde se bez jistoty co nejlepšího zabezpečení stávající infrastruktury.

Problém

 • IT infrastruktura podniku je nedostatečně zabezpečená proti útoku zevnitř i zvenčí.
 • Systém neumožňuje přehledný monitoring bezpečnostních hrozeb či rychlou reakci na případné incidenty.
 • Uživatelé dělají časté chyby v bezpečnosti vinou nízkého či žádného proškolení.
 • IT infrastruktura podniku je nedostatečně zabezpečená proti útoku zevnitř i zvenčí.
 • Systém neumožňuje přehledný monitoring bezpečnostních hrozeb či rychlou reakci na případné incidenty.
 • Uživatelé dělají časté chyby v bezpečnosti vinou nízkého či žádného proškolení.

Řešení

 • Na základě analýzy aktuálních stavu získáte komplexní přehled o úrovni bezpečnosti vaší sítě.
 • V souladu s výsledky analýzy navrhneme řešení pro ochranu sítě včetně vzdálených přístupů.
 • Nasadíme řešení pro průběžný monitoring zranitelností IT. Následně se budeme průběžně setkávat na konzultacích ke správným zásadám bezpečnosti.
 • Na základě analýzy aktuálních stavu získáte komplexní přehled o úrovni bezpečnosti vaší sítě.
 • V souladu s výsledky analýzy navrhneme řešení pro ochranu sítě včetně vzdálených přístupů.
 • Nasadíme řešení pro průběžný monitoring zranitelností IT. Následně se budeme průběžně setkávat na konzultacích ke správným zásadám bezpečnosti.

Výsledek

 • Podnik disponuje maximální možnou mírou ochrany proti vnějším i vnitřním hrozbám.
 • Sítě jsou chráněny skrze nasazení UTM/NGFW řešení a monitoring zranitelností pomocí sofistikovaných nástrojů.
 • Uživatelé i správci jsou pravidelně proškolováni v rámci konzultací s dodavatelem.
 • Podnik disponuje maximální možnou mírou ochrany proti vnějším i vnitřním hrozbám.
 • Sítě jsou chráněny skrze nasazení UTM/NGFW řešení a monitoring zranitelností pomocí sofistikovaných nástrojů.
 • Uživatelé i správci jsou pravidelně proškolováni v rámci konzultací s dodavatelem.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zajistím bezpečnost vzdálených přístupů ?

S nástupem digitalizace a práce z domova vzrostly na důležitosti metody vzdáleného přístupu nabízející možnost plnohodnotné práce i mimo kancelář. Tento benefit ale s sebou zároveň přináší i mnohá bezpečnostní rizika, ať už v rovině nechtěného vyzrazení přihlašovacích údajů, nebo v rovině zranitelnosti uživatelů phishingovými útoky.

S nástupem digitalizace a práce z domova vzrostly na důležitosti metody vzdáleného přístupu nabízející možnost plnohodnotné práce i mimo kancelář. Tento benefit ale s sebou zároveň přináší i mnohá bezpečnostní rizika, ať už v rovině nechtěného vyzrazení přihlašovacích údajů, nebo v rovině zranitelnosti uživatelů phishingovými útoky.

Problém

 • Vzdálené přístupy jsou nedostatečně chráněny proti nepovolanému přístupu.
 • Podnikovým sítím hrozí narušení zvenčí kvůli zranitelnosti uživatelů phishingovými útoky.
 • Podnik využívá nepraktické ověřování pomocí jednorázových, časově omezených hesel (OTP).
 • Vzdálené přístupy jsou nedostatečně chráněny proti nepovolanému přístupu.
 • Podnikovým sítím hrozí narušení zvenčí kvůli zranitelnosti uživatelů phishingovými útoky.
 • Podnik využívá nepraktické ověřování pomocí jednorázových, časově omezených hesel (OTP).

Řešení

 • Bezpečnost přihlašování zajistí multifaktorové přihlášení, u něhož již nestačí jen znát uživatelské jméno a heslo.
 • Bezpečnější přihlašování je uživatelsky přívětivé díky push notifikacím zasílaným na mobilní telefon uživatele.
 • Díky multifaktorovému ověření se uživatel rychle dozví o pokusu zneužít jeho přihlašovací údaje.
 • Bezpečnost přihlašování zajistí multifaktorové přihlášení, u něhož již nestačí jen znát uživatelské jméno a heslo.
 • Bezpečnější přihlašování je uživatelsky přívětivé díky push notifikacím zasílaným na mobilní telefon uživatele.
 • Díky multifaktorovému ověření se uživatel rychle dozví o pokusu zneužít jeho přihlašovací údaje.

Výsledek

 • Přístup k VPN, interním zdrojům, cloudovým aplikacím, vzdáleným plochám apod. je zajištěn vícestupňovým přihlášením.
 • Multifaktorové ověření je uživatelsky přívětivé díky push notifikacím.
 • Po předchozí konzultaci s námi je možná i pravidelná kontrola darkwebu a zjištění, zda se s přihlašovacími údaji neobchoduje na černém trhu.
 • Přístup k VPN, interním zdrojům, cloudovým aplikacím, vzdáleným plochám apod. je zajištěn vícestupňovým přihlášením.
 • Multifaktorové ověření je uživatelsky přívětivé díky push notifikacím.
 • Po předchozí konzultaci s námi je možná i pravidelná kontrola darkwebu a zjištění, zda se s přihlašovacími údaji neobchoduje na černém trhu.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak mohu pro svůj podnik zajistit stabilní výkon hardwaru i softwaru?

Výpočetní infrastruktura velkých firem často sestává ze stovek až tisíců fyzických nebo virtuálních zařízení. To klade velké nároky na monitoring a údržbu, a bez dostatečného počtu specialistů či robustního sledovacího systému je provoz takto rozsáhlých sítí prakticky nemyslitelný. I přesto se najde řada firem, kde jsou velké sítě využívány neefektivně či u nich nelze včas detekovat a řešit výpadky nebo poklesy výkonu.

Výpočetní infrastruktura velkých firem často sestává ze stovek až tisíců fyzických nebo virtuálních zařízení. To klade velké nároky na monitoring a údržbu, a bez dostatečného počtu specialistů či robustního sledovacího systému je provoz takto rozsáhlých sítí prakticky nemyslitelný. I přesto se najde řada firem, kde jsou velké sítě využívány neefektivně či u nich nelze včas detekovat a řešit výpadky nebo poklesy výkonu.

Problém

 • IT specialisté nemají nástroje pro monitorování rozsáhlých sítí.
 • Kvůli nedostatečnému monitoringu nelze včas řešit výpadky nebo poklesy výkonu.
 • Vzdálený monitoring je zaměřen jen na dílčí zařízení a diagnostika problémů je tak zdlouhavá.
 • IT specialisté nemají nástroje pro monitorování rozsáhlých sítí.
 • Kvůli nedostatečnému monitoringu nelze včas řešit výpadky nebo poklesy výkonu.
 • Vzdálený monitoring je zaměřen jen na dílčí zařízení a diagnostika problémů je tak zdlouhavá.

Řešení

 • Zajistíme vám nepřetržitou kontrolu dostupnosti síťových prvků včetně kompletní telemetrie (zatížení CPU, prostory na discích, zatížení RAM apod.).
 • Navrhneme řešení pro včasnou detekci anomálií, jejich reporting a sledování historie předchozích problémů.
 • Předáme vám know-how a best-practice řešení nejen pro rychlé odhalení potíží, ale také jejich předcházení.
 • Zajistíme vám nepřetržitou kontrolu dostupnosti síťových prvků včetně kompletní telemetrie (zatížení CPU, prostory na discích, zatížení RAM apod.).
 • Navrhneme řešení pro včasnou detekci anomálií, jejich reporting a sledování historie předchozích problémů.
 • Předáme vám know-how a best-practice řešení nejen pro rychlé odhalení potíží, ale také jejich předcházení.

Výsledek

 • Vždy máte přehled o stavu a využití svého hardwaru i softwaru.
 • Včasnou detekcí problémů můžete předcházet větším výpadkům a s nimi souvisejícím finančním ztrátám.
 • Diagnostika a odstranění závad je výrazně rychlejší.
 • Vždy máte přehled o stavu a využití svého hardwaru i softwaru.
 • Včasnou detekcí problémů můžete předcházet větším výpadkům a s nimi souvisejícím finančním ztrátám.
 • Diagnostika a odstranění závad je výrazně rychlejší.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak mohu náš byznys co nejrychleji i nejefektivněji převést do cloudu?

V poslední době firmy stále více řeší migraci svých služeb a aplikací do cloudového nebo hybridního prostředí ve snaze zefektivnit jejich provoz a zpřístupnit je online. Samotná migrace je ale rozsáhlým projektem, který může bez jasně vytyčeného plánu řešení způsobit mnoho problémů.

V poslední době firmy stále více řeší migraci svých služeb a aplikací do cloudového nebo hybridního prostředí ve snaze zefektivnit jejich provoz a zpřístupnit je online. Samotná migrace je ale rozsáhlým projektem, který může bez jasně vytyčeného plánu řešení způsobit mnoho problémů.

Problém

 • Pro organizaci je složité udržovat v provozu servery a úložiště ve vlastních prostorách.
 • Organizace nechce držet odborný personál pro správu relativně malého centrálního IT, protože je zde potřeba vysoká odbornost.
 • Nejsme schopni zajistit dostatečnou fyzickou ani technickou bezpečnost lokálně instalovaných zařízení. (přístup, konektivita, zálohování napájení, požární bezpečnost).
 • Pro organizaci je složité udržovat v provozu servery a úložiště ve vlastních prostorách.
 • Organizace nechce držet odborný personál pro správu relativně malého centrálního IT, protože je zde potřeba vysoká odbornost.
 • Nejsme schopni zajistit dostatečnou fyzickou ani technickou bezpečnost lokálně instalovaných zařízení. (přístup, konektivita, zálohování napájení, požární bezpečnost).

Řešení

 • Připravíme pro vás návrh technického řešení odpovídajícího současným i budoucím nárokům na infrastrukturu.
 • Jako součást návrhu vypracujeme detailní plán jednotlivých fází celé migrace.
 • Vlastní migraci zajistíme sami, případně ji realizujeme ve spolupráci s vašimi IT specialisty.
 • Připravíme pro vás návrh technického řešení odpovídajícího současným i budoucím nárokům na infrastrukturu.
 • Jako součást návrhu vypracujeme detailní plán jednotlivých fází celé migrace.
 • Vlastní migraci zajistíme sami, případně ji realizujeme ve spolupráci s vašimi IT specialisty.

Výsledek

 • Získáte výkonnou, spolehlivou a bezpečnou hybridní nebo cloudovou infrastrukturu.
 • Přesun služeb a aplikací je rychlý, přímočarý a s minimálním možným dopadem na práci zaměstnanců nebo služby zákazníkům. Údržba pak nevyžaduje know-how specialistů na HW.
 • Případná změna potřeby rozsahu využívaných IT služeb je rychlá a snadná bez nutnosti investic do HW. (servery, úložiště, dodávky a instalace) Vše je řešeno z konzole administrátora velmi dynamicky.
 • Získáte výkonnou, spolehlivou a bezpečnou hybridní nebo cloudovou infrastrukturu.
 • Přesun služeb a aplikací je rychlý, přímočarý a s minimálním možným dopadem na práci zaměstnanců nebo služby zákazníkům. Údržba pak nevyžaduje know-how specialistů na HW.
 • Případná změna potřeby rozsahu využívaných IT služeb je rychlá a snadná bez nutnosti investic do HW. (servery, úložiště, dodávky a instalace) Vše je řešeno z konzole administrátora velmi dynamicky.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Chcete se dozvědět více o řešení některé z výzev?

Jaroslav Kunc

Director, Business Apps & Analytics

jaroslav.kunc@seyfor.com
+420 603 196 128

 

Seyfor, a. s.
Klíšská 1810/31
400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Zanechte nám prosím na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.