MENU Zavřít

Přesunujete vaše BI do Azure?

Víme, jak překonat všechny výzvy, které na vás čekají při migraci BI do cloudu. Pomůžeme vám tyto výzvy zdolat a zvýšit tak vaši produktivitu a konkurenceschopnost.

Které z výzev rezonují právě ve vašem podniku?

Jak zjistím, zda pro nás bude přechod do cloudu výhodný ?

Využití cloudových služeb je pro podnik cestou k efektivnímu využití zdrojů a snadnému přístupu k moderním technologiím. Z technologií dostupných v cloudu mohou profitovat všechny typy podniků. Digitalizace společnosti a rozhodování na základě dat je pro mnoho společností velkým hybatelem v cestě k úspěchu. 

Využití cloudových služeb je pro podnik cestou k efektivnímu využití zdrojů a snadnému přístupu k moderním technologiím. Z technologií dostupných v cloudu mohou profitovat všechny typy podniků. Digitalizace společnosti a rozhodování na základě dat je pro mnoho společností velkým hybatelem v cestě k úspěchu. 

Problém

 • Vysoké náklady (především na vlastnictví) a častokrát jejich neefektivní řízení.
 • Nízká flexibilita v rámci podnikových procesů, která vám brání v úspěšném rozvoji.
 • Data a nástroje ve starší infrastruktuře či nedostatečná místní datová centra.
 • Vysoké náklady (především na vlastnictví) a častokrát jejich neefektivní řízení.
 • Nízká flexibilita v rámci podnikových procesů, která vám brání v úspěšném rozvoji.
 • Data a nástroje ve starší infrastruktuře či nedostatečná místní datová centra.

Řešení

 • Optimalizované náklady.
 • Flexibilita a škálovatelnost podnikových procesů.
 • Zjednodušená správa a monitorování dat a nástrojů.
 • Optimalizované náklady.
 • Flexibilita a škálovatelnost podnikových procesů.
 • Zjednodušená správa a monitorování dat a nástrojů.

Výsledek

 • Kromě možnosti optimalizovat pracovní vytížení tak, aby byl váš provoz levnější, dochází k významným úsporám ve vašich nákladech na zdroje a údržbu.
 • Platíte pouze za cloudové zdroje, které využíváte, což znamená, že nemusíte platit a udržovat IT aktiva, která používáte jen příležitostně. Zároveň když poptávka prudce stoupne nebo potřebujete výkonnější výpočetní zdroje, můžete své zdroje na požádání okamžitě změnit.
 • Můžete snáze spravovat a monitorovat svá místní datová centra a cloudové zdroje z jediné obrazovky.
 • Kromě možnosti optimalizovat pracovní vytížení tak, aby byl váš provoz levnější, dochází k významným úsporám ve vašich nákladech na zdroje a údržbu.
 • Platíte pouze za cloudové zdroje, které využíváte, což znamená, že nemusíte platit a udržovat IT aktiva, která používáte jen příležitostně. Zároveň když poptávka prudce stoupne nebo potřebujete výkonnější výpočetní zdroje, můžete své zdroje na požádání okamžitě změnit.
 • Můžete snáze spravovat a monitorovat svá místní datová centra a cloudové zdroje z jediné obrazovky.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zjistím, na kolik nás vyjde přechod do cloudu a následný provoz BI v cloudu?

Znát finanční náročnost změny, kterou v rámci podniku chystáte, je zásadní. A přesun BI do cloudu není výjimkou. Kalkulaci nákladů a porozumění službám, které budete využívat, je proto nutné věnovat patřičný čas.

Znát finanční náročnost změny, kterou v rámci podniku chystáte, je zásadní. A přesun BI do cloudu není výjimkou. Kalkulaci nákladů a porozumění službám, které budete využívat, je proto nutné věnovat patřičný čas.

Problém

 • Široká nabídka služeb v Azure a variabilita jejich využití má za následek složitou orientaci v jednotlivých produktech. Bez zkušeností je složité určit, které služby z nabídky bude třeba využít.
 • Azure služby nabízejí širokou škálu výkonnostních možností. Je složité správně určit jaké množství výkonu bude potřeba, a tedy zjistit konečnou cenu.
 • Odlišnost BI v cloudu od klasického on-premise řešení komplikuje vyčíslení konkrétních nákladů.
 • Široká nabídka služeb v Azure a variabilita jejich využití má za následek složitou orientaci v jednotlivých produktech. Bez zkušeností je složité určit, které služby z nabídky bude třeba využít.
 • Azure služby nabízejí širokou škálu výkonnostních možností. Je složité správně určit jaké množství výkonu bude potřeba, a tedy zjistit konečnou cenu.
 • Odlišnost BI v cloudu od klasického on-premise řešení komplikuje vyčíslení konkrétních nákladů.

Řešení

 • Konkrétní návrh architektury a scénář přechodu do cloudového BI vám zajistí možnost srovnání s vaším dosavadním řešením.
 • Kalkulátor služeb cloudového BI vám zajistí větší přehlednost v nákladech této investice.
 • Experti na cloudové BI vám zajistí možnost konzultací dle vaší potřeby. Na základě zkušeností z minulých projektů je možné lépe predikovat náklady.
 • Konkrétní návrh architektury a scénář přechodu do cloudového BI vám zajistí možnost srovnání s vaším dosavadním řešením.
 • Kalkulátor služeb cloudového BI vám zajistí větší přehlednost v nákladech této investice.
 • Experti na cloudové BI vám zajistí možnost konzultací dle vaší potřeby. Na základě zkušeností z minulých projektů je možné lépe predikovat náklady.

Výsledek

 • Máte k dispozici připravené přehledné kalkulace prvotních nákladů na implementaci a následný provoz.
 • Využíváte flexibilnější a snadno modifikovatelné řešení dle vašich potřeb - platíte tedy pouze za to, co opravdu potřebujete.
 • Provádíte pravidelné platby za systém Azure oproti původním fixním jednorázovým nákladům.
 • Máte k dispozici připravené přehledné kalkulace prvotních nákladů na implementaci a následný provoz.
 • Využíváte flexibilnější a snadno modifikovatelné řešení dle vašich potřeb - platíte tedy pouze za to, co opravdu potřebujete.
 • Provádíte pravidelné platby za systém Azure oproti původním fixním jednorázovým nákladům.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak mohu využít přechodu do BI v cloudu k lepšímu reportingu či storytellingu?

Reportingová platforma Microsoft Power BI umožňuje tvořit vizuálně atraktivní reporty, které zároveň splňují standardy oboru na požadavky kvalitní vizualizace dat. Cloudová řešení umožňují sdílet a zobrazovat reporty, bez omezení lokální sítě, tedy v kanceláři, na cestě i doma. Na počítači, notebooku i mobilních zařízeních. Cloudové nástroje umožňují posunout reporting na další úroveň.

Reportingová platforma Microsoft Power BI umožňuje tvořit vizuálně atraktivní reporty, které zároveň splňují standardy oboru na požadavky kvalitní vizualizace dat. Cloudová řešení umožňují sdílet a zobrazovat reporty, bez omezení lokální sítě, tedy v kanceláři, na cestě i doma. Na počítači, notebooku i mobilních zařízeních. Cloudové nástroje umožňují posunout reporting na další úroveň.

Problém

 • Neschopnost většiny on-premise nástrojů umožnit uživateli využívání současných moderních standardů v BI.
 • Složité připojení k reportům mimo kancelář. Nedostupnost řešení na cestách nebo na home-office.
 • Nefunkčnost stávajících reportů na všech zařízeních, které zaměstnanci používají.
 • Neschopnost většiny on-premise nástrojů umožnit uživateli využívání současných moderních standardů v BI.
 • Složité připojení k reportům mimo kancelář. Nedostupnost řešení na cestách nebo na home-office.
 • Nefunkčnost stávajících reportů na všech zařízeních, které zaměstnanci používají.

Řešení

 • Přední reportingový nástroj Microsoft Power BI vám zajistí možnost využívání řady jeho pokročilých funkcí.
 • Bude vám zajištěna snadná konsolidace vašich dat s pokročilou možností porovnávat různé oblasti mezi sebou a odhalovat vzájemné závislosti.
 • Bude vám zajištěn přístup ke všem moderním cloudovým nástrojům.
 • Přední reportingový nástroj Microsoft Power BI vám zajistí možnost využívání řady jeho pokročilých funkcí.
 • Bude vám zajištěna snadná konsolidace vašich dat s pokročilou možností porovnávat různé oblasti mezi sebou a odhalovat vzájemné závislosti.
 • Bude vám zajištěn přístup ke všem moderním cloudovým nástrojům.

Výsledek

 • Máte k dispozici všechna vaše data přehledně na jednom místě.
 • Vaše společnost bude propojená více vertikálně.
 • K vašim datům máte přístup odkudkoliv včetně mobilních zařízení.
 • Máte k dispozici všechna vaše data přehledně na jednom místě.
 • Vaše společnost bude propojená více vertikálně.
 • K vašim datům máte přístup odkudkoliv včetně mobilních zařízení.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak se vypořádám
s nedostatkem znalostí a zkušeností v oblasti BI v cloudu?

Business Intelligence řešení v cloudu i využití celé cloudové platformy v posledních letech strmě roste. Nabízené služby jsou na vysoké technické úrovni a pohodlně dostupné. Tento zájem má za následek horší dostupnost odborníků a specialistů v oblasti cloudových služeb.

Business Intelligence řešení v cloudu i využití celé cloudové platformy v posledních letech strmě roste. Nabízené služby jsou na vysoké technické úrovni a pohodlně dostupné. Tento zájem má za následek horší dostupnost odborníků a specialistů v oblasti cloudových služeb.

Problém

 • Nedostatek kvalifikovaného personálu a/nebo nedostatečně fungující procesy.
 • Riziko ztráty zaměstnanců bez jejich náhrady. Složité a dlouhé hledání jejich náhrady.
 • Nedostatečný prostor na úzkou specializaci zaměstnanců. Absence zkušených kolegů, se kterými je možné konzultovat problémy a najít ověřené řešení.
 • Nedostatek kvalifikovaného personálu a/nebo nedostatečně fungující procesy.
 • Riziko ztráty zaměstnanců bez jejich náhrady. Složité a dlouhé hledání jejich náhrady.
 • Nedostatečný prostor na úzkou specializaci zaměstnanců. Absence zkušených kolegů, se kterými je možné konzultovat problémy a najít ověřené řešení.

Řešení

 • Zavedení BICC (Business Intelligence Competency Center). Jedná se o sadu metodik a procesů pro efektivní fungování BI napříč celou organizací.
 • Využití našich zkušeností s přechodech a následným provozem BI v cloudu vám zajistí ucelené a funkční řešení.
 • Kvalitní BI řešení a srozumitelné analytické modely umožňují analytikům pracovat s daty bez nutnosti technických znalostí. Pokročilejší uživatelé mohou samostatně upravovat reporty, dle aktuálních potřeb.
 • Zavedení BICC (Business Intelligence Competency Center). Jedná se o sadu metodik a procesů pro efektivní fungování BI napříč celou organizací.
 • Využití našich zkušeností s přechodech a následným provozem BI v cloudu vám zajistí ucelené a funkční řešení.
 • Kvalitní BI řešení a srozumitelné analytické modely umožňují analytikům pracovat s daty bez nutnosti technických znalostí. Pokročilejší uživatelé mohou samostatně upravovat reporty, dle aktuálních potřeb.

Výsledek

 • Můžete se spolehnout na kvalitně a odborně sestavené řešení, které usnadní vaše každodenní rozhodování.
 • Větší zapojení a flexibilita uživatelů systému je zajištěna díky jejich správné edukaci. Váš dodavatel pro vás připravuje datové modely a vaši uživatelé či interní tým vytváří následné reporty. Využíváte to nejlepší z obou světů. Zároveň je zachována flexibilita v plnění interních požadavků na reporty.
 • Nemusíte budovat interní kompetence, řešit zastupitelnost a zvyšovat počet zaměstnanců dodávku jste schopni řešit flexibilně, tak jak potřebujete.
 • Můžete se spolehnout na kvalitně a odborně sestavené řešení, které usnadní vaše každodenní rozhodování.
 • Větší zapojení a flexibilita uživatelů systému je zajištěna díky jejich správné edukaci. Váš dodavatel pro vás připravuje datové modely a vaši uživatelé či interní tým vytváří následné reporty. Využíváte to nejlepší z obou světů. Zároveň je zachována flexibilita v plnění interních požadavků na reporty.
 • Nemusíte budovat interní kompetence, řešit zastupitelnost a zvyšovat počet zaměstnanců dodávku jste schopni řešit flexibilně, tak jak potřebujete.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zajistím distribuci dat ke správným lidem?

Informace a data je potřeba dát lidem na dosah ruky. Ideálně hned jakmile jsou potřeba a pouze těm relevantním lidem. Tento proces by měl být automatický a data by měla být předána pouze ta, na která má daný uživatel nárok.

Informace a data je potřeba dát lidem na dosah ruky. Ideálně hned jakmile jsou potřeba a pouze těm relevantním lidem. Tento proces by měl být automatický a data by měla být předána pouze ta, na která má daný uživatel nárok.

Problém

 • Nedostatečně řízená distribuce dat napříč podnikem.
 • Náročnost distribuce dat prostřednictvím reportů, která trvá dlouho a není bezchybná.
 • Závislost uživatelů, kteří jsou odkázáni na to, že jim data někdo připraví a pošle. Zbytečná prodleva mezi zpracováním dat, jejich přípravou pro distribuci a samotným obdržením dat.
 • Nedostatečně řízená distribuce dat napříč podnikem.
 • Náročnost distribuce dat prostřednictvím reportů, která trvá dlouho a není bezchybná.
 • Závislost uživatelů, kteří jsou odkázáni na to, že jim data někdo připraví a pošle. Zbytečná prodleva mezi zpracováním dat, jejich přípravou pro distribuci a samotným obdržením dat.

Řešení

 • Nastavení přístupových práv k reportům a datům. Každý uvidí jen ty data, která potřebuje.
 • Automatická distribuce reportů v Power BI.
 • Reporty na jednom místě s možností kooperace, sdílení a nastavení vlastních odběrů.
 • Nastavení přístupových práv k reportům a datům. Každý uvidí jen ty data, která potřebuje.
 • Automatická distribuce reportů v Power BI.
 • Reporty na jednom místě s možností kooperace, sdílení a nastavení vlastních odběrů.

Výsledek

 • S daty a informacemi budou pracovat pouze uživatelé, kteří mají.
 • Data a informace jsou poskytovány aktuální a v reálném čase.
 • Váš podnik se stane data-driven organizací díky fungujícímu BI.
 • S daty a informacemi budou pracovat pouze uživatelé, kteří mají.
 • Data a informace jsou poskytovány aktuální a v reálném čase.
 • Váš podnik se stane data-driven organizací díky fungujícímu BI.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Business Intelligence v cloudové platformě Microsoft Azure

Využijte všech výhod moderního, výkonného, škálovatelného a bezpečného řešení datové analytiky v nejmodernějších a nejrozšířenějších cloud technologiích. Seznamte se s naším v praxi osvědčeným přístupem k implementaci BI v cloudu. Přečtěte si, jak jsme přechod do BI cloudu v Azure již úspěšně zrealizovali ve známých společnostech jako jsou Albert, Lasvit, Oriflame a další. Nebo využijte naši osobní konzultaci zdarma.

Využijte všech výhod moderního, výkonného, škálovatelného a bezpečného řešení datové analytiky v nejmodernějších a nejrozšířenějších cloud technologiích. Seznamte se s naším v praxi osvědčeným přístupem k implementaci BI v cloudu. Přečtěte si, jak jsme přechod do BI cloudu v Azure již úspěšně zrealizovali ve známých společnostech jako jsou Albert, Lasvit, Oriflame a další. Nebo využijte naši osobní konzultaci zdarma.

Řešení od Seyforu nám poskytuje nový vhled, který drivuje zvýšené prodeje.

„Seyfor dokázal dodat plný rozsah analytického řešení pro celou zemi (kombinaci Market data, CRM & ERP) v rámci očekávaného harmonogramu a rozpočtu. Je také naším vybraným Microsoft partnerem, který nás provádí na naší cestě Azure BI migrace.“

Věhlasné společnosti , kterým jsme již pomohli pokořit všechny výzvy během přesunu jejich BI do Azure

Naši spokojení zákazníci, kterým jsme již úspěšně pomohli pokořit všechny výzvy spojené s přesunem jejich Business Intelligence do cloudové platformy Microsoft Azure, působí v mnoha odvětvích. Patří mezi ně celá řada věhlasných společností, například Zentiva, Ahold, Penta Hospitals International, ComAp nebo Oriflame.

Naši spokojení zákazníci, kterým jsme již úspěšně pomohli pokořit všechny výzvy spojené s přesunem jejich Business Intelligence do cloudové platformy Microsoft Azure, působí v mnoha odvětvích. Patří mezi ně celá řada věhlasných společností, například Zentiva, Ahold, Penta Hospitals International, ComAp nebo Oriflame.

Jak zvýším kvalitu našich dat v cloudu ve srovnání s on-premise řešením?

Kvalita vašich dat je naprosto zásadní, a to především z důvodu, že se od ní odvíjí následná důvěra uživatelů v reporty, které na základě kvalitních dat vznikají. Vybudovat tuto důvěru může trvat déle, ale přijít o ni můžete naopak poměrně rychle.

Kvalita vašich dat je naprosto zásadní, a to především z důvodu, že se od ní odvíjí následná důvěra uživatelů v reporty, které na základě kvalitních dat vznikají. Vybudovat tuto důvěru může trvat déle, ale přijít o ni můžete naopak poměrně rychle.

Problém

 • Nedůvěra zaměstnanců v data a reporty.
 • Nutnost zdlouhavě ověřovat a validovat data.
 • Odklon od centrálních jednotných čísel různé verze pravdy.
 • Nedůvěra zaměstnanců v data a reporty.
 • Nutnost zdlouhavě ověřovat a validovat data.
 • Odklon od centrálních jednotných čísel různé verze pravdy.

Řešení

 • Procesy a mechanismy při analýze dat jsou nastaveny správně a fungují automaticky (např. mapování číselníků, dohledávání apod.).
 • Automatická filtrace dat vám zajistí odhalení nekvalitních či nepravdivých dat včas s následným informováním odpovědné osoby.
 • Upozornění a zviditelnění chyb vám zajistí prevenci a zdroj ponaučení do budoucna.
 • Procesy a mechanismy při analýze dat jsou nastaveny správně a fungují automaticky (např. mapování číselníků, dohledávání apod.).
 • Automatická filtrace dat vám zajistí odhalení nekvalitních či nepravdivých dat včas s následným informováním odpovědné osoby.
 • Upozornění a zviditelnění chyb vám zajistí prevenci a zdroj ponaučení do budoucna.

Výsledek

 • Můžete se spolehnout a věřit kvalitním datům v reportech, což vám dává značný prostor data analyzovat a na základě nich činit případná rozhodnutí.
 • Vaše podnikové procesy jsou správně a funkčně nastavené, a to včetně mechanismů kontroly dat.
 • Máte k dispozici jednu verzi pravdy, na kterou se můžete spolehnout.
 • Můžete se spolehnout a věřit kvalitním datům v reportech, což vám dává značný prostor data analyzovat a na základě nich činit případná rozhodnutí.
 • Vaše podnikové procesy jsou správně a funkčně nastavené, a to včetně mechanismů kontroly dat.
 • Máte k dispozici jednu verzi pravdy, na kterou se můžete spolehnout.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zajistím bezpečnost našich dat v cloudovém prostředí?

Bezpečnost dat je aktuální téma a nabírá stále více na významnosti. Cloud nabízí prostor online služeb, které značným způsobem přispívají k efektivitě podniku. Sama bezpečnost v rámci infrastruktury, správy hardwaru či virtuální platformy však nyní přechází z rukou interních IT administrátorů podniku do rukou poskytovatele cloudových služeb.

Bezpečnost dat je aktuální téma a nabírá stále více na významnosti. Cloud nabízí prostor online služeb, které značným způsobem přispívají k efektivitě podniku. Sama bezpečnost v rámci infrastruktury, správy hardwaru či virtuální platformy však nyní přechází z rukou interních IT administrátorů podniku do rukou poskytovatele cloudových služeb.

Problém

 • Možný únik vnitropodnikových dat.
 • Riziko externího napadení softwaru.
 • Riziko nedostupnosti daného systémového řešení, neschopnost ho využívat a s tím spojené další náklady na obnovu.
 • Možný únik vnitropodnikových dat.
 • Riziko externího napadení softwaru.
 • Riziko nedostupnosti daného systémového řešení, neschopnost ho využívat a s tím spojené další náklady na obnovu.

Řešení

 • Systém Azure vám zajistí speciální služby a prvky k dosažení maximální bezpečnosti.
 • Systém Azure je praxí ověřené řešení, které vám zajistí, že se budete držet tzv. best practices.
 • Využívání SaaS/PaaS řešení vám zajistí automatické aktualizace a bezpečnost jako součást služby.
 • Systém Azure vám zajistí speciální služby a prvky k dosažení maximální bezpečnosti.
 • Systém Azure je praxí ověřené řešení, které vám zajistí, že se budete držet tzv. best practices.
 • Využívání SaaS/PaaS řešení vám zajistí automatické aktualizace a bezpečnost jako součást služby.

Výsledek

 • Můžete se spolehnout na systémové řešení, které vám zajistí maximální bezpečnost v rámci vašich každodenních aktivit.
 • Cloudové BI vám zajišťuje jednoduchou správu, méně starostí a také méně nákladů.
 • Řešení je vám neustále dostupné, neboť nedochází k výpadkům z důvodu externích útoků, obnov, aktualizací apod.
 • Můžete se spolehnout na systémové řešení, které vám zajistí maximální bezpečnost v rámci vašich každodenních aktivit.
 • Cloudové BI vám zajišťuje jednoduchou správu, méně starostí a také méně nákladů.
 • Řešení je vám neustále dostupné, neboť nedochází k výpadkům z důvodu externích útoků, obnov, aktualizací apod.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zjistím, jaké je pro nás nejlepší architektonické řešení pro provoz BI v cloudu?

Hodnotu důvěryhodného partnera při přesunu do cloudu nelze podceňovat. V cloudu je velké množství služeb a je třeba vybrat tu správnou kombinaci pro danou situaci a potřebu. Migrace do cloudu není pro většinu podniků snadná a pokud ji chce podnik úspěšně zvládnout, bude určitě potřebovat pomoc od specialistů.

Hodnotu důvěryhodného partnera při přesunu do cloudu nelze podceňovat. V cloudu je velké množství služeb a je třeba vybrat tu správnou kombinaci pro danou situaci a potřebu. Migrace do cloudu není pro většinu podniků snadná a pokud ji chce podnik úspěšně zvládnout, bude určitě potřebovat pomoc od specialistů.

Problém

 • Špatná rozšiřitelnost současného on-premise řešení, které navíc v případě další modifikace bude těžké udržet.
 • Systémové řešení nevhodné pro vaše potřeby.
 • Nefunkční systémové řešení.
 • Špatná rozšiřitelnost současného on-premise řešení, které navíc v případě další modifikace bude těžké udržet.
 • Systémové řešení nevhodné pro vaše potřeby.
 • Nefunkční systémové řešení.

Řešení

 • Je vám zajištěno, že vaše architektonické řešení si budete vybírat z prověřených referenčních řešení.
 • 100% ohled na vaše potřeby a zkušenosti zajistí, že vám bude poskytnuto to nejlepší systémové řešení.
 • Jsou vám zajištěny end-to-end služby (včetně poradenství), což zajistí dlouhodobý cloudový úspěch.
 • Je vám zajištěno, že vaše architektonické řešení si budete vybírat z prověřených referenčních řešení.
 • 100% ohled na vaše potřeby a zkušenosti zajistí, že vám bude poskytnuto to nejlepší systémové řešení.
 • Jsou vám zajištěny end-to-end služby (včetně poradenství), což zajistí dlouhodobý cloudový úspěch.

Výsledek

 • Využíváte dlouhodobě udržitelné systémové řešení.
 • Máte k dispozici cenově optimální systémové řešení.
 • Váš podnik těží z plně funkčního systémového řešení, které naplňuje vaše požadavky a zlepšuje váš celý byznys.
 • Využíváte dlouhodobě udržitelné systémové řešení.
 • Máte k dispozici cenově optimální systémové řešení.
 • Váš podnik těží z plně funkčního systémového řešení, které naplňuje vaše požadavky a zlepšuje váš celý byznys.
Ukázat řešení Skrýt řešení

Chcete se dozvědět více o řešení některé z výzev?

Zanechte nám, prosím, na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.