Skrýt formulář
MENU Zavřít
Přesunujete vaše BI do AZURE? Přesunujete vaše BI do AZURE?

Přesunujete vaše BI do AZURE?

Víme, jak překonat všechny výzvy, které na vás čekají při migraci BI do cloudu. Pomůžeme vám tyto výzvy zdolat a zvýšit tak vaši produktivitu a konkurenceschopnost.

Které z výzev rezonují právě ve vašem podniku?

Jak zjistím, zda pro nás bude přechod do cloudu výhodný?

Migrace do cloudu by pro podnik měla být účinnou cestou k inovacím. Mělo by jít o výhodný proces bez ohledu na to, jaké jsou současné nebo budoucí cíle daného podniku nebo jaké úrovně znalostí cloud computingu aktuálně podnik dosahuje. 

Jak zjistím, zda pro nás bude přechod do cloudu výhodný?

Problém

 • Vysoké náklady (především na vlastnictví) a častokrát jejich neefektivní řízení.
 • Nízká flexibilita v rámci podnikových procesů, která vám brání v úspěšném rozvoji.
 • Data a nástroje ve starší infrastruktuře či nedostatečná místní datová centra.
Problém

Řešení

 • Optimalizované náklady.
 • Flexibilita a škálovatelnost podnikových procesů.
 • Zjednodušená správa a monitorování dat a nástrojů.
Řešení

Výsledek

 • Kromě možnosti optimalizovat pracovní vytížení tak, aby byl váš provoz levnější, dochází k významným úsporám ve vašich nákladech na zdroje a údržbu.
 • Platíte pouze za cloudové zdroje, které využíváte, což znamená, že nemusíte platit a udržovat IT aktiva, která používáte jen příležitostně. Zároveň když poptávka prudce stoupne nebo potřebujete výkonnější výpočetní zdroje, můžete své zdroje na požádání okamžitě změnit.
 • Můžete snáze spravovat a monitorovat svá místní datová centra a cloudové zdroje z jediné obrazovky.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zajistím, na kolik nás vyjde přechod do cloudu a následný provoz BI v cloudu?

Znát finanční náročnost změny, kterou v rámci podniku chystáte, je zásadní. A přesun BI do cloudu není výjimkou. Kalkulaci nákladů a porozumění službám, které budete využívat, je proto nutné věnovat patřičný čas.

Jak zajistím, na kolik nás vyjde přechod do cloudu a následný provoz BI v cloudu?

Problém

 • Komplexnost služeb systému Azure způsobuje náročnost odhadu, co všechno budete pro přesun do cloudového BI potřebovat.
 • Specifičnost cloudového řešení způsobuje poměrně složité určení návratnosti investice.
 • Odlišnost BI v cloudu od klasického on-premise řešení komplikuje vyčíslení konkrétních nákladů.
Problém

Řešení

 • Připravené podrobné scénáře přechodu do cloudového BI vám zajistí možnost srovnání s vaším dosavadním řešením.
 • Kalkulátor služeb cloudového BI vám zajistí větší přehlednost v nákladech této investice.
 • Experti na cloudové BI vám zajistí možnost konzultací dle vaší potřeby.
Řešení

Výsledek

 • Máte k dispozici připravené přehledné kalkulace prvotních nákladů na implementaci a následný provoz.
 • Využíváte flexibilnější a snadno modifikovatelné řešení dle vašich potřeb - platíte tedy pouze za to, co opravdu potřebujete.
 • Provádíte pravidelné platby za systém Azure oproti původním fixním jednorázovým nákladům.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

„S týmem specialistů ze Seyforu spolupracujeme již řadu let. Oceňujeme, že se na ně můžeme kdykoli spolehnout, což se zúročilo i v letošním roce během omezení kvůli pandemii.“

Martin Vondrák

Jak mohu využít přechodu do BI v cloudu k lepšímu reportingu či storytellingu?

Cloudové nástroje umožňují posunout reporting na další úroveň.

Jak mohu využít přechodu do BI v cloudu k lepšímu reportingu či storytellingu?

Problém

 • Neschopnost většiny on-premise nástrojů umožnit uživateli využívání současných moderních standardů v BI.
 • Složitost připojování k on-premise BI mimo kancelář.
 • Nefunkčnost stávajících reportů na všech zařízeních, které zaměstnanci používají.
Problém

Řešení

 • Přední reportingový nástroj Microsoft Power BI vám zajistí možnost využívání řady jeho pokročilých funkcí.
 • Bude vám zajištěna snadná konsolidace vašich dat s pokročilou možností porovnávat různé oblasti mezi sebou a odhalovat vzájemné závislosti.
 • Bude vám zajištěn přístup ke všem moderním cloudovým nástrojům.
Řešení

Výsledek

 • Máte k dispozici všechna vaše data přehledně na jednom místě.
 • Vaše společnost bude propojená více vertikálně.
 • K vašim datům máte přístup odkudkoliv - včetně mobilních zařízení.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak se vypořádám s nedostatkem znalostí a zkušeností v oblasti cloudového BI?

Způsob využívání cloudové platformy k reportingu a BI se dynamicky rozvíjí teprve až v posledních letech. Z toho důvodu může být složité získat v této oblasti odborníky a specialisty. Případně může být dost neefektivní zajišťovat si expertízu vnitropodnikově.

Jak se vypořádám s nedostatkem znalostí a zkušeností v oblasti cloudového BI?

Problém

 • Nedostatek kvalifikovaného personálu a/nebo nedostatečně fungující procesy.
 • Ztráta zaměstnanců bez jejich náhrady.
 • Neefektivní využití odborníků a horší možnost specializace.
Problém

Řešení

 • BICC útvar (Business Intelligence Competency Center) bude plně fungovat ve vašem podniku.
 • Využití našich zkušeností s přechodech a následným provozem BI v cloudu vám zajistí ucelené a funkční řešení.
 • U vás v podniku bude zajištěn interní tým analytiků, který bude mít k dispozici samoobslužné (self-service) BI.
Řešení

Výsledek

 • Můžete se spolehnout na kvalitně a odborně sestavené řešení, které usnadní vaše každodenní rozhodování.
 • Větší zapojení a flexibilita uživatelů systému je zajištěna díky jejich správné edukaci. Váš dodavatel pro vás připravuje datové modely a vaši uživatelé či interní tým vytváří následné reporty. Využíváte to nejlepší z obou světů. Zároveň je zachována flexibilita v plnění interních požadavků na reporty.
 • Nemusíte budovat interní kompetence, řešit zastupitelnost a zvyšovat počet zaměstnanců - dodávku jste schopni řešit flexibilně, tak jak potřebujete.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

„Nový informační systém Infor LN jsme si vybrali zejména pro jeho nesporné přednosti při aplikaci ve výrobní sféře, ale také vzhledem k dlouhodobé spokojenosti s naším dodavatelem, firmou Seyfor. S odstupem času jasně vidíme, že se nám vynaložené úsilí vyplatilo a že náš výběr byl správný.“

Ing. Pavel Očkovič

Jak zajistím distribuci dat ke správným lidem?

Informace a data je potřeba dát lidem na dosah ruky. Ideálně hned jakmile jsou potřeba a pouze těm relevantním lidem. Tento proces by měl být automatický a data by měla být předána pouze ta, na která má daný uživatel nárok.

Jak zajistím distribuci dat ke správným lidem?

Problém

 •  Vysoká transparentnost dat napříč podnikem.
 • Náročnost distribuce dat prostřednictvím reportů, která trvá dlouho a není bezchybná.
 • Nesamostatnost uživatelů, kteří jsou odkázáni na to, že jim data někdo připraví a pošle.
Problém

Řešení

 • Nastavení dynamického zabezpečení.
 • Automatická distribuce reportů v Power BI.
 •  Reporty na jednom místě s možností kooperace, sdílení a nastavení vlastních subscriptions.
Řešení

Výsledek

 • S daty a informacemi budou pracovat pouze uživatelé, kteří mají a bude jim výrazně ulehčená adaptace.
 • Data a informace jsou poskytovány aktuální a v reálném čase.
 •  Váš podnik se stane data-driven organizací díky fungujícímu BI.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zajistím vyšší kvalitu našich dat v cloudu ve srovnání s on-premise řešením?

Kvalita vašich dat je naprosto zásadní, a to především z důvodu, že se od ní odvíjí následná důvěra uživatelů v reporty, které na základě kvalitních dat vznikají. Vybudovat tuto důvěru může trvat déle, ale přijít o ni můžete naopak poměrně rychle.

Jak zajistím vyšší kvalitu našich dat v cloudu ve srovnání s on-premise řešením?

Problém

 • Nedůvěra zaměstnanců v data a reporty.
 • Nutnost zdlouhavě ověřovat a validovat data.
 • Odklon od centrálních jednotných čísel - různé verze pravdy.
Problém

Řešení

 • Procesy a mechanismy při analýze dat jsou nastaveny správně a fungují automaticky (např. mapování číselníků, dohledávání apod.).
 • Automatická filtrace dat vám zajistí odhalení nekvalitních či nepravdivých dat včas s následným informováním odpovědné osoby.
 • Upozornění a zviditelnění chyb vám zajistí prevenci a zdroj ponaučení do budoucna.
Řešení

Výsledek

 • Můžete se spolehnout a věřit kvalitním datům v reportech, což vám dává značný prostor data analyzovat a na základě nich činit případná rozhodnutí.
 • Vaše podnikové procesy jsou správně a funkčně nastavené, a to včetně mechanismů kontroly dat.
 • Máte k dispozici jednu verzi pravdy, na kterou se můžete spolehnout.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

„Pro úspěch na trhu je rozhodující vyrábět kvalitně a dodávat včas. Vzhledem k tomu, že do výroby vstupují požadavky jak z dlouhodobého plánu, tak od jednotlivých zákazníků z e-shopů, je příprava a zpracování dat výrobních zakázek rozhodující. Infor Visual je nám v tom velkým pomocníkem.“

Petr Valas

Jak zajistím bezpečnost našich dat v cloudu?

Bezpečnost dat je aktuální téma a nabírá stále více na významnosti. Cloud nabízí prostor online služeb, které značným způsobem přispívají k efektivitě podniku. Sama bezpečnost v rámci infrastruktury, správy hardwaru či virtuální platformy však nyní přechází z rukou interních IT administrátorů podniku do rukou poskytovatele cloudových služeb.

Jak zajistím bezpečnost našich dat v cloudu?

Problém

 • Možný únik vnitropodnikových dat.
 • Riziko externího napadení softwaru.
 • Riziko nedostupnosti daného systémového řešení, neschopnost ho využívat a s tím spojené další náklady na obnovu.
Problém

Řešení

 • Systém Azure vám zajistí speciální služby a prvky k dosažení maximální bezpečnosti.
 • Systém Azure je praxí ověřené řešení, které vám zajistí, že se budete držet tzv. Best practices.
 • Využívání SaaS/PaaS řešení vám zajistí automatické aktualizace a bezpečnost jako součást služby.
Řešení

Výsledek

 • Můžete se spolehnout na systémové řešení, které vám zajistí maximální bezpečnost v rámci vašich každodenních aktivit.
 • Cloudové BI vám zajišťuje jednoduchou správu, méně starostí a také méně nákladů.
 • Řešení je vám neustále dostupné, neboť nedochází k výpadkům z důvodu externích útoků, obnov, aktualizací apod.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Jak zjistím, jaké je pro nás nelepší architektonické řešení pro provoz BI v cloudu?

Hodnotu důvěryhodného partnera při přesunu do cloudu nelze podceňovat. V cloudu je velké množství služeb a je třeba vybrat tu správnou kombinaci pro danou situaci a potřebu. Migrace do cloudu není pro většinu podniků snadná a pokud ji chce podnik úspěšně zvládnout, bude určitě potřebovat pomoc od specialistů.

Jak zjistím, jaké je pro nás nelepší architektonické řešení pro provoz BI v cloudu?

Problém

 • Špatná rozšiřitelnost současného on-premise řešení, které navíc v případě další modifikace bude těžké udržet.
 • Systémové řešení nevhodné pro vaše potřeby.
 • Nefunkční systémové řešení.
Problém

Řešení

 • Je vám zajištěno, že vaše architektonické řešení si budete vybírat z prověřených referenčních řešení.
 • 100% ohled na vaše potřeby a zkušenosti zajistí, že vám bude poskytnuto to nejlepší systémové řešení.
 • Jsou vám zajištěny end-to-end služby (včetně poradenství), což zajistí dlouhodobý cloudový úspěch.
Řešení

Výsledek

 • Využíváte dlouhodobě udržitelné systémové řešení.
 • Máte k dispozici cenově optimální systémové řešení.
 • Váš podnik těží z plně funkčního systémového řešení, které naplňuje vaše požadavky a zlepšuje váš celý byznys.
Výsledek
Ukázat řešení Skrýt řešení

Obchod & Služby

Působíte v obchodu či ve službách?
Využijte dlouholetých zkušeností Seyforu právě v tomto segmentu. Rozumíme vám. S našim doprovodem na cestě ke cloudovému BI neklopýtnete.

Výrobní podnik

Působíte ve výrobním podniku?
Využijte dlouholetých zkušeností Seyforu právě v tomto segmentu. Rozumíme vám. S našim doprovodem na cestě ke cloudovému BI neklopýtnete.

Státní správa

Působíte ve státní správě?
Využijte dlouholetých zkušeností Seyforu právě v tomto segmentu. Rozumíme vám. S našim doprovodem na cestě ke cloudovému BI neklopýtnete.

Chcete se dozvědět více o řešení některé z výzev?

Doporučíme vám jak řešení aplikovat ve vašem podniku.

Marek Socha

Business Unit Manager, Seyfor Data Analytics

marek.socha@solitea.cz
+420 123 456 789

 

Seyfor, a.s.
Okružní 732/5
638 00 Brno
Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Zanechte nám prosím na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služby Google.