MENU Zavřít

Řešení pro kybernetickou bezpečnost

Zajistěte své organizaci kompletní kybernetické zabezpečení s pomocí služeb od Seyforu, pokrývajících vše od zjištění stávajícího stavu až po implementaci.

Služby v oblasti kyberbezpečnosti

Posouzení stavu kyberbezpečnosti organizací

Zjistíme stávající úroveň v oblasti kybernetické bezpečnosti vaší organizace vůči zavedeným standardům (oborově dobré praxi), normám či příslušné regulaci (např. Zákon o kybernetické bezpečnosti, TISAX, ISO 27001, apod.). Následně zpracujeme a navrhneme dlouhodobou strategii rozvoje kybernetické bezpečnosti podniku a pomůžeme s její implementací do praxe.

Zjistíme stávající úroveň v oblasti kybernetické bezpečnosti vaší organizace vůči zavedeným standardům (oborově dobré praxi), normám či příslušné regulaci (např. Zákon o kybernetické bezpečnosti, TISAX, ISO 27001, apod.). Následně zpracujeme a navrhneme dlouhodobou strategii rozvoje kybernetické bezpečnosti podniku a pomůžeme s její implementací do praxe.

Posouzení zabezpečení cloudu a on-premises IT prostředí

S využitím automatizovaných nástrojů provádíme posouzení konfigurací cloudových prostředí (Microsoft Azure a 365) s cílem identifikace bezpečnostních zranitelností. Následně navrhneme vhodná řešení nalezených problémů.

S využitím automatizovaných nástrojů provádíme posouzení konfigurací cloudových prostředí (Microsoft Azure a 365) s cílem identifikace bezpečnostních zranitelností. Následně navrhneme vhodná řešení nalezených problémů.

Identifikace a řízení technických zranitelností

Formou služby provádíme pravidelné skeny IT prostředí zaměřené na detekci technických zranitelností, pomáháme s interpretací výsledků a navrhujeme nápravná opatření.

Formou služby provádíme pravidelné skeny IT prostředí zaměřené na detekci technických zranitelností, pomáháme s interpretací výsledků a navrhujeme nápravná opatření.

Zabezpečení a řízení přístupů

Navrhujeme, implementujeme a následně provozujeme technická řešení pro zabezpečení a řízení životního cyklu identit (uživatelských i privilegovaných) v on-premise i cloudových prostředích.

Navrhujeme, implementujeme a následně provozujeme technická řešení pro zabezpečení a řízení životního cyklu identit (uživatelských i privilegovaných) v on-premise i cloudových prostředích.

Zabezpečení koncových zařízení

Zajišťujeme návrh, implementaci i provoz řešení pro zabezpečení koncových zařízení uživatelů (desktopy, chytré telefony, notebooky, tablety aj.) a serverů. V této oblasti využíváme technologie Microsoft Intune, Microsoft Defender for Endpoint a Fortinet.

Zajišťujeme návrh, implementaci i provoz řešení pro zabezpečení koncových zařízení uživatelů (desktopy, chytré telefony, notebooky, tablety aj.) a serverů. V této oblasti využíváme technologie Microsoft Intune, Microsoft Defender for Endpoint a Fortinet.

Síťová bezpečnost

V oblasti síťové bezpečnosti navrhujeme, implementujeme a zajišťujeme provoz technických řešení pro síťovou bezpečnost (např. síťové firewally, LAN/Wi-Fi, SD-WAN, segmentace sítí, apod.). Pro tento účel používáme primárně technologie výrobce Fortinet.

V oblasti síťové bezpečnosti navrhujeme, implementujeme a zajišťujeme provoz technických řešení pro síťovou bezpečnost (např. síťové firewally, LAN/Wi-Fi, SD-WAN, segmentace sítí, apod.). Pro tento účel používáme primárně technologie výrobce Fortinet.

Zabezpečení informací a aplikací

Pokrýváme celý životní cyklus dat a informací v elektronické podobě. Tedy od analýzy potřeb, přes kategorizaci informací dle jejich citlivosti až definici požadavků na klasifikaci, zabezpečení a délku retence dat. Jako u ostatních částí zajišťujeme návrh, implementaci a provoz technologických řešení pro tuto oblast (např. Microsoft Purview Information Protection, DLP, apod.).

Pokrýváme celý životní cyklus dat a informací v elektronické podobě. Tedy od analýzy potřeb, přes kategorizaci informací dle jejich citlivosti až definici požadavků na klasifikaci, zabezpečení a délku retence dat. Jako u ostatních částí zajišťujeme návrh, implementaci a provoz technologických řešení pro tuto oblast (např. Microsoft Purview Information Protection, DLP, apod.).

Řešení pro detekci a řízení bezpečnostních událostí (SIEM)

Provádíme návrhy, implementace a zajištění provozu SIEM řešení Microsoft Sentinel pro centralizaci, detekci a řízení bezpečnostních událostí a incidentů. Součástí služby je i průběžná optimalizace konfigurace a rozvoj nástroje (např. úprava detekčních pravidel).

Provádíme návrhy, implementace a zajištění provozu SIEM řešení Microsoft Sentinel pro centralizaci, detekci a řízení bezpečnostních událostí a incidentů. Součástí služby je i průběžná optimalizace konfigurace a rozvoj nástroje (např. úprava detekčních pravidel).

Testování a vzdělávání uživatelů

Testujeme chování uživatelů pomocí simulovaných phishingových kampaní s možností následného využití uceleného vzdělávacího programu v oblasti kyberbezpečnosti. Ten je realizován prostřednictvím naší elektronické vzdělávací platformy Knowee.

Testujeme chování uživatelů pomocí simulovaných phishingových kampaní s možností následného využití uceleného vzdělávacího programu v oblasti kyberbezpečnosti. Ten je realizován prostřednictvím naší elektronické vzdělávací platformy Knowee.

Zajistit bezpečnost a kvalitní řízení IT infrastruktury pro hypermarkety po celé České republice je opravdová výzva. Již od roku 2002 na tom spolupracujeme se společností Seyfor spolu a jsem rád, že se nám daří.

Jak funguje posouzení stavu bezpečnosti

Seznámení se s prostředím

V rámci úvodního jednání zákazník vyplní jednoduchý dotazník, do kterého zadá základní informace o své organizaci (velikost, řešení síťové i serverové infrastruktury, počet a druh koncových zařízení a jiné).

Určení současného stavu pomocí CIS

Formou řízených konzultací se zástupci IT oddělení nebo osobami odpovědnými za kyberbezpečnost proběhne mapování stávající úrovně kybernetické bezpečnosti na standard CIS Critical Security Controls, jenž pokrývá klíčové bezpečnostní oblasti. U každé z nich je zadána informace o procesním zajištění, aktuální situací a doporučení.

Vytyčení cílového stavu

Na základě zjištěných údajů a po konzultaci s odborníky Seyfor je navržen seznam opatření, jejich priorita, osoby zodpovědné za každou fázi a rozpočet společně s rozpisem potřebných aktivit v čase.

Vypracování manažerského souhrnu

Výstupy všech předchozích fází jsou shromážděny do jednoho komplexního přehledu, který je zákazníkovi předán ve formě tabulky i textového dokumentu. Součástí této fáze je i prezentace zjištění konzultanty Seyfor.

Akceptace ze strany zákazníka

Manažerský souhrn může klient použít jako podklad pro implementaci nápravných opatření, případně jen jejich části dle uvážení a preferencí vedení společnosti. Seyfor je chopen pomoci navrhnout i technická opatření pro zajištění souladu s nálezy.

Výhody řešení Seyfor

Založeno na dlouhodobých zkušenostech

Kyberbezpečnosti se věnujeme již od roku 2003 a disponujeme stabilním týmem odborníků s mnoha lety zkušeností. Za tu dobu jsme si získali důvěru tisíců zákazníků.

Rozsáhlé zkušenosti napříč obory

Máme za sebou stovky úspěšných implementací u zákazníků z různých oborů, od energetiky přes zpracování odpadu až po výrobu a zdravotnictví. Naše řešení se tak snadno přizpůsobí takřka jakékoliv firmě.

Plná integrace

Řešení je od počátku integrováno do technologií Microsoft pro zajištění výkonu, spolehlivosti a rychlejší implementace. Naši odborníci mají zkušenosti i s přechody mezi verzemi a migracemi do cloudu.

Co získáte v Seyforu?

Obrázek

Zázemí silného hráče na trhu

Seyfor je jednou z největších IT firem ve střední Evropě. Vznikli jsme spojením desítek společností a každá z nich přispěla celku vlastním know-how a zkušenostmi. S klienty navazujeme partnerství trvající celé dekády.

Automedia 2

Široká nabídka služeb a systémů

Zabýváme se vývojem ERP a účetních systémů, IT infrastrukturou, datovou analytikou, tvorbou zakázkového softwaru a řadou dalších oborů. Vždy se na nás proto můžete obrátit i v případě potřeby dalšího rozvoje v oblasti IT.

Jistota pomoci a zastoupení

V Česku a Slovensku zaměstnáváme více než 1000 lidí, se kterými se můžete potkat v řadě poboček napříč oběma zeměmi. Díky tomu máte jistotu, že jsme vám nablízku a vždy máme kapacitu vám pomoci.

Chcete si sjednat schůzku s naším konzultantem?