MENU Zavřít

Outsourcing
IT služeb

Nabídka outsourcingových a systémových služeb Seyforu vám pomůže snadno vyřešit výzvu v podobě nedostatku IT personálu či odborníků.

Největší přínosy řešení

Komplexní nabídka služeb

Zákazníkům nabízíme širokou škálu služeb sahajících od konzultací v konkrétní technologické oblasti až po outsourcing celého týmu. Nejčastějším modelem spolupráce je zde SLA smlouva zahrnující přesně definovaný rozsah služeb. Ten může zahrnovat systémové a síťové specialisty i techniky koncových zařízení. Alternativně doplníme váš stávající tým o naše odborníky nabízející rozšířené know-how, případně zcela převezmeme správu vašeho IT.

Zákazníkům nabízíme širokou škálu služeb sahajících od konzultací v konkrétní technologické oblasti až po outsourcing celého týmu. Nejčastějším modelem spolupráce je zde SLA smlouva zahrnující přesně definovaný rozsah služeb. Ten může zahrnovat systémové a síťové specialisty i techniky koncových zařízení. Alternativně doplníme váš stávající tým o naše odborníky nabízející rozšířené know-how, případně zcela převezmeme správu vašeho IT.

Garantovaná odezva

Se zákazníky uzavíráme SLA smlouvy s přesně definovanými parametry pro různé oblasti IT infrastruktury. Součástí smlouvy je i definice kategorií závad podle jejich vlivu na procesy vašeho podniku. Vždy tak máte jistotu dostupnosti služeb kdykoliv jsou třeba (pracovní dny, volno, nepřetržitě apod.) a přesně víte, s jakou odezvou se budeme vašim požadavkům věnovat. Součástí služeb je i konfigurace infrastruktury tak, aby případné výpadky neohrozily provoz celého podniku.

Se zákazníky uzavíráme SLA smlouvy s přesně definovanými parametry pro různé oblasti IT infrastruktury. Součástí smlouvy je i definice kategorií závad podle jejich vlivu na procesy vašeho podniku. Vždy tak máte jistotu dostupnosti služeb kdykoliv jsou třeba (pracovní dny, volno, nepřetržitě apod.) a přesně víte, s jakou odezvou se budeme vašim požadavkům věnovat. Součástí služeb je i konfigurace infrastruktury tak, aby případné výpadky neohrozily provoz celého podniku.

Propracovaná logistika služeb

Abychom dostáli našim garancím, využíváme léty prověřenou logistiku služeb s jasně definovanými a popsanými procesy. Náš tým specialistů má plně vyřešenou zastupitelnost a udržuje pracovní pohotovost. Pro řízení procesů využíváme tiketovací systém a automatizovaný workflow servisních zásahů. U náročnějších zákazníků je pak implementován dohledový systém umožňující rychleji reagovat na potíže či jim proaktivně předcházet.

Abychom dostáli našim garancím, využíváme léty prověřenou logistiku služeb s jasně definovanými a popsanými procesy. Náš tým specialistů má plně vyřešenou zastupitelnost a udržuje pracovní pohotovost. Pro řízení procesů využíváme tiketovací systém a automatizovaný workflow servisních zásahů. U náročnějších zákazníků je pak implementován dohledový systém umožňující rychleji reagovat na potíže či jim proaktivně předcházet.

Kvalifikovaný personál

Zákazníkům se věnuje zkušený a certifikovaný personál, u něhož pravidelně investujeme do vzdělání a certifikace specialistů. Spolupracujeme s prestižními výrobci a dodavateli, u kterých dosahujeme nejvyšších partnerských certifikací. Zároveň ale ve složitých případech přispíváme i vlastním know-how. S našimi zaměstnanci spolupracujeme dlouhodobě a zákazníky tak nevystavujeme častým obměnám jim přidělených specialistů.

Zákazníkům se věnuje zkušený a certifikovaný personál, u něhož pravidelně investujeme do vzdělání a certifikace specialistů. Spolupracujeme s prestižními výrobci a dodavateli, u kterých dosahujeme nejvyšších partnerských certifikací. Zároveň ale ve složitých případech přispíváme i vlastním know-how. S našimi zaměstnanci spolupracujeme dlouhodobě a zákazníky tak nevystavujeme častým obměnám jim přidělených specialistů.

Další přínosy řešení

Možnost spolupráce s dalšími týmy

Možnost spolupráce s dalšími týmy

U zákazníků využívajících služby více obchodních jednotek pružně propojujeme týmy a problémy se snažíme řešit interně.

Spolupráce na rozvoji IT

Spolupráce na rozvoji IT

Zákazníkům pomáháme s plánováním rozvoje IT infrastruktury a u většiny klientů i vytváříme návrhy modernizace včetně orientačních nákladů.

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobá spolupráce

Se zákazníky navazujeme dlouhodobé partnerské vztahy, kdy s některými podniky spolupracujeme již více než 20 let.

Jak probíhá navázání partnerství

 1. Diskuze nad potřebami a návrh služeb

  Spolupráci obvykle zahajujeme po dodání rozsáhlejší infrastruktury či poptávce zákazníka po vyřešení problémů se zajištěním správy IT. V rámci vzájemného jednání definujeme RTO a RPO parametry. Od těchto parametrů se odvíjí znění smlouvy i rozsah služeb.

 2. Přechodové období

  Zřizujeme nezbytné přístupy k systémům a zařízením, seznamujeme specialisty s infrastrukturou, analyzujeme současný stav. Výstupem je soubor doporučení k optimalizaci infrastruktury, doporučení ohledně aktualizací, konfigurace či bezpečnostních opatření.

 3. Poskytování a vyhodnocování kvality služeb

  Kromě požadavků zákazníků zajišťujeme profylaxi infrastruktury či změny konfigurace. Činnosti jsou vykazovány do výkazů a pravidelně vyhodnocovány. U rozsáhlejších smluv využíváme kontrolní dny ke koordinaci činností s klientem a plánování rozvoje služeb.

 4. Plánování rozvoje IT a revize rozsahu služeb

  Jsme podporou i v rozvoji zákazníkova IT. Na základě zjištěných skutečností doporučujeme změny či doplnění infrastruktury a poskytujeme zákazníkovi podklady pro další strategické a finanční plánování.

Výhody řešení od Seyforu

Dlouholeté zkušenosti

Poskytování systémových a outsourcingových služeb patří mezi naše nejdéle poskytované služby.

Pestrá skladba našich klientů

V duchu sloganu „Můžete se spolehnout“ jsme připraveni obsluhovat jak malé podniky, tak i velké korporace s tisícovkami uživatelů a vlastními datacentry.

Zkušení konzultanti

Zakládáme si na našich zkušených virtuálních týmech v čele s konzultantem, jenž sehrává roli odborného partnera a zajišťuje koordinaci služeb se zákazníkem a případně i s jeho dalšími IT dodavateli.

Co získáte
v Seyforu?

Obrázek

Zázemí silného hráče na trhu

Seyfor je jednou z největších IT firem ve střední Evropě. Vznikli jsme spojením desítek společností a každá z nich přispěla celku vlastním know-how a zkušenostmi. S klienty navazujeme partnerství trvající celé dekády.

Automedia 2

Široká nabídka služeb a systémů

Zabýváme se vývojem ERP a účetních systémů, IT infrastrukturou, datovou analytikou, tvorbou zakázkového softwaru a řadou dalších oborů. Vždy se na nás proto můžete obrátit i v případě potřeby dalšího rozvoje v oblasti IT.

Jistota pomoci a zastoupení

V Česku a Slovensku zaměstnáváme více než 1000 lidí, se kterými se můžete potkat v řadě poboček napříč oběma zeměmi. Díky tomu máte jistotu, že jsme vám nablízku a vždy máme kapacitu vám pomoci.

Máte zájem o nabízené řešení?

Jaroslav Kunc

Director, Business Apps & Analytics

jaroslav.kunc@seyfor.com
+420 603 196 128

 

Seyfor, a. s.
Klíšská 1810/31
400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Zanechte nám prosím na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.