MENU Zavřít

Společnost Microsoft chce z řešení Dynamics 365 Business Central učinit nejlepší ERP systém na světě pro malé a střední firmy

  • 17. 2. 2021
  • 4 minuty čtení

Společnosti Microsoft chvíli trvalo, než na rychle rostoucím globálním trhu ERP a CRM řešení pro malé a střední firmy zformulovala své cíle. S přechodem do cloudu a vytvořením platformy Dynamics 365 společnost nedávno definovala své nové ambice. Jednou z nich je, že společnost Microsoft chce z řešení Dynamics 365 Business Central učinit nejlepší ERP systém na světě pro malé a střední firmy.

V roce 2001 vstoupila společnost Microsoft na trh ERP řešení prostřednictvím akvizice společnosti Great Plains se sídlem v USA. O rok později následovala akvizice dánské společnosti Navision Software. Tyto akvizice vytvořily řadu čtyř různých ERP řešení, jejichž funkce se částečně překrývaly. Avšak v průběhu let se Dynamics NAV (pro malé a střední firmy) a Dynamics AX (pro velké korporace) ukázaly jako nejúspěšnější řešení.

V souvislosti s tím, jak se integrace stala pro malé i velké podniky hlavní výzvou v oblasti IT, se nicméně společnost Microsoft rozhodla před několika lety změnit svou strategii. Přesunula své zaměření od volně propojených řešení směrem ke skutečně komplexní platformě. Platformě, která spojuje jednotlivé komponenty z působivě široké škály softwarových řešení. Tato změna se odehrávala současně s tím, jak probíhal přechod do cloudu. Společnost Microsoft se rozhodla transformovat své nejúspěšnější ERP řešení pro malé a střední firmy, kterým je Dynamics NAV (neboli Navision), do jádra své strategie spočívající ve vytvoření inteligentní cloudové platformy pro tento segment trhu. Toto cloudové řešení se nazývá Dynamics 365 Business Central.

Společnost Microsoft nedávno definovala jasný cíl pro blízkou budoucnost. Společnost se zavázala učinit z řešení Dynamics 365 Business Central „nejlepší ERP systém na světě pro malé a střední firmy“. Tato slova pronesl Mike Morton, generální ředitel pro D365 Business Central ve společnosti Microsoft, na konferenci Directions 2020 v listopadu loňského roku. Jednou z oblastí zaměření vývojového oddělení je zefektivnění implementace – neboli „procesu onboardingu“ v terminologii společnosti Microsoft. Cílem je usnadnit, urychlit a zlevnit proces onboardingu. Zmíněné aspekty totiž často bývají pro společnosti v segmentu malých a středních firem velmi důležité.

Společnost Microsoft je silnou organizací. Vyniká mimořádnou finanční silou a schopnostmi v oblasti výzkumu a vývoje, jež jí pomáhají vyvíjet špičková softwarová řešení. Kromě toho disponuje marketingovými nástroji a širokými mezinárodními distribučními kanály umožňujícími uvádění řešení Business Central na trh, jeho prodej a implementaci ve velkém rozsahu. V rámci nedávné historie nalezneme mnoho příkladů, kdy se společnost Microsoft stala opravdu úspěšnou tím, že si její produkty rychle získaly velkou oblibu na trhu.

Malé a střední firmy, které se zajímají o modernizaci svých ERP řešení, udělají jedině dobře, když začnou vážně uvažovat o řešení Dynamics 365 Business Central.

Podobné články