MENU Zavřít

Sdílení informací přehledně
a efektivně

Poskytněte svým zaměstnancům přehledný a snadno dostupný portál se všemi důležitými informacemi, aktualitami, návody a dalšími potřebnými údaji. 

Největší přínosy řešení

Centralizace informací a snadné vyhledávání

S intranetem získáte jedno centrální úložiště informací, jehož přehledná struktura a fulltextový vyhledávač výrazně usnadní hledání jakýchkoli potřebných informací. Stejné vlastnosti zároveň podstatně zefektivní vnitropodnikovou komunikaci a umožní od sebe oddělit přípravná data a finální platné informace.

S intranetem získáte jedno centrální úložiště informací, jehož přehledná struktura a fulltextový vyhledávač výrazně usnadní hledání jakýchkoli potřebných informací. Stejné vlastnosti zároveň podstatně zefektivní vnitropodnikovou komunikaci a umožní od sebe oddělit přípravná data a finální platné informace.

Snadné používání a uživatelská přívětivost

Snadné vkládání informaci a integrace s dalšími platformami (Teams, Microsoft Office, týmové weby apod.) zjednoduší práci řadovým uživatelům i vlastníkům publikovaného obsahu. Příjemci informací se pak mohou více spolehnout na publikovaná data a rychleji získat vstupy pro jejich práci a procesy.

Snadné vkládání informaci a integrace s dalšími platformami (Teams, Microsoft Office, týmové weby apod.) zjednoduší práci řadovým uživatelům i vlastníkům publikovaného obsahu. Příjemci informací se pak mohou více spolehnout na publikovaná data a rychleji získat vstupy pro jejich práci a procesy.

Bezpečnost a cílení obsahu

Díky nástrojům pro cílenou publikaci dat mohou správci intranetu obsah zveřejňovat tak, aby k němu měli přístup jen ti zaměstnanci, kteří jej potřebují k práci. Kromě lepšího zabezpečení citlivých údajů tak lze dosáhnout i podstatně nižší informační zátěže vašich pracovníků.

Díky nástrojům pro cílenou publikaci dat mohou správci intranetu obsah zveřejňovat tak, aby k němu měli přístup jen ti zaměstnanci, kteří jej potřebují k práci. Kromě lepšího zabezpečení citlivých údajů tak lze dosáhnout i podstatně nižší informační zátěže vašich pracovníků.

Přizpůsobení firemním standardům a integrace

Intranetové portály Seyfor disponují širokými možnostmi grafického přizpůsobení a vkládání multimediálního obsahu. Intranet si tak můžete přizpůsobit grafickým standardům své firmy a zpříjemnit uživatelům práci s ním. Zároveň je možné intranet integrovat na další systémy a datové zdroje a udělat z něho přehlednou publikační platformu, kde budou mít zaměstnanci „vše na jednom místě“.

Intranetové portály Seyfor disponují širokými možnostmi grafického přizpůsobení a vkládání multimediálního obsahu. Intranet si tak můžete přizpůsobit grafickým standardům své firmy a zpříjemnit uživatelům práci s ním. Zároveň je možné intranet integrovat na další systémy a datové zdroje a udělat z něho přehlednou publikační platformu, kde budou mít zaměstnanci „vše na jednom místě“.

Další přínosy řešení

Propojení s infrastrukturou Microsoft

Propojení s infrastrukturou Microsoft

Vazba s centrálním adresářem Active Directory usnadňuje nastavení i průběžnou údržbu uživatelských oprávnění.

Vazba na další systémy a aplikace

Vazba na další systémy a aplikace

Intranet využívá nástroje rodiny Microsoft 365, což umožňuje integraci s dalšími nástroji pro komunikaci (MS Teams, MS Exchange, Power BI aj.).

Možnost externího sdílení

Možnost externího sdílení

Součástí intranetu mohou být i specializované sekce umožňující sdílení části informací a souborů s externími spolupracovníky či klienty.

Přístup odkudkoliv

Přístup odkudkoliv

K intranetu lze přistupovat z libovolného zařízení (počítač, tablet, smartphone). Lze je tak používat i na cestách či při práci z domova.

Proces implementace řešení

 1. Analýza potřeb

  Prvním krokem je zjištění očekávání a potřeb klienta. Na jeho základě naši odborníci vytvoří návrh informační architektury, strukturu portálu a další jeho vlastností. Výstupem je zde zaznamenaná sada požadavků a popis výsledného řešení.

 2. Vytvoření portálu

  Nový portál je vytvořen do podoby odpovídající výstupu analytických schůzek. V průběhu implementace probíhá připomínkování implementovaných prvků a jejich případná korekce. Výstupem je portál, který v maximální možné míře odpovídá požadavkům zákazníka.

 3. Plnění obsahem

  Před finálním spuštěním je portál naplněn novým obsahem, případně obsahem migrovaným z předchozích řešení. Po spuštění tak uživatelé na portále najdou jak nový, tak i starší obsah.

 4. Pilotní provoz, školení a podpora

  Po spuštění provozu nového portálu zajistíme proškolení uživatelů a poskytujeme zvýšenou poimplementační podporu. Jejím cílem je zajistit co nejlepší přijetí nového portálu koncovými uživateli a usnadnit jim přechod na nové řešení.

„Byl to běh na delší trať, ale výsledek se dostavil. Nový intranet a na něm provozované aplikace výrazně zlepšili práci našich uživatelů, a to díky rychlejší odezvě, flexibilitě či ergonomii. Celé řešení tak bylo přijaté s kladnou odezvou a spokojeností uživatelů a na tom záleží.“

Na co se zejména zaměřit?

1

Analýza nastavení bezpečnosti

Při přípravě nastavení intranetového portálu neřešíme pouze jeho strukturu, přehlednost a grafický soulad s firemními standardy. Klíčovou součástí analýzy je i návrh nastavení oprávnění a cílení obsahu. Dobře nastavená oprávnění a jejich vazba na organizační, případně projektovou strukturu jsou důležitá nejen pro bezpečnost, ale též pro přesné cílení obsahu na uživatele. Každý skutečně vidí to, co potřebuje, ale též jen to, co potřebuje.

2

Správný grafický design

Uvědomujeme si, že při návrhu struktury a designu intranetového portálu ovlivňujeme míru jeho budoucího využití. Dobře strukturovaný, graficky hezký intranet je lépe akceptován zaměstnanci a přispívá k jejich větší loajalitě k firmě. Je důležité, aby mimo provozních informací byl i nástěnkou, která prezentuje firemní hodnoty a společné úspěchy firmy. Velmi častým partnerem v projektu jsou proto business uživatelé z HR týmů zákazníka.

3

Nepodcenit zaškolení autorů a dobře zdokumentovat

Platforma pro provoz intranetu poskytuje mnoho nástrojů pro snadné vkládání a publikaci informací a dat. Součástí projektu však vždy musí být dostatečné zaškolení autorů obsahu, které zajistí snadné a správné používání těchto nástrojů. Nedílnou součástí by mělo být též zpracování dostatečné dokumentace prostředí a funkcí, které usnadní adaptaci nových nástrojů.

Výhody řešení od Seyforu

Zkušení senior konzultanti

Naši seniorní odborníci mají za sebou celou řadu intranetových projektů pro společnosti všech oborů a velikostí. 

Využití získaných zkušeností

Analytici Seyforu přesně ví, na co se při své práci zaměřit a kde se lze inspirovat již řešenými projekty.

Nadstandardní služby a podpora

Kromě samotné implementace a analýzy pak nabízíme i migraci dat, podporu s garancí SLA a služby pro následný rozvoj intranetu včetně nasazení specializovaných procesních aplikací.

Co získáte
v Seyforu?

Obrázek

Zázemí silného hráče na trhu

Seyfor je jednou z největších IT firem ve střední Evropě. Vznikli jsme spojením desítek společností a každá z nich přispěla celku vlastním know-how a zkušenostmi. S klienty navazujeme partnerství trvající celé dekády.

Automedia 2

Široká nabídka služeb a systémů

Zabýváme se vývojem ERP a účetních systémů, IT infrastrukturou, datovou analytikou, tvorbou zakázkového softwaru a řadou dalších oborů. Vždy se na nás proto můžete obrátit i v případě potřeby dalšího rozvoje v oblasti IT.

Jistota pomoci a zastoupení

V Česku a Slovensku zaměstnáváme více než 1600 lidí, se kterými se můžete potkat v řadě poboček napříč oběma zeměmi. Díky tomu máte jistotu, že jsme vám nablízku a vždy máme kapacitu vám pomoci.

Máte zájem o nabízené řešení?

Jaroslav Kunc

Director, Business Apps & Analytics

jaroslav.kunc@seyfor.com
+420 603 196 128

 

Seyfor, a. s.
Klíšská 1810/31
400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Zanechte nám prosím na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.