MENU Zavřít

Elektronická preskripce

Elektronické recepty umožňují lékařům mít kontrolu nad vyzvedáváním léků, lékarníkům dávají větší přehled a pacientům kromě jiného možnost požádat o recept na dálku.

Proč si vybrat naše řešení?

Výhody pro lékaře

Lékaři získávají větší kontrolu nad vystavenými předpisy, mohou sledovat jejich vyzvedávání pacienty či jaké léky byly v lékárně skutečně vydány.

Výhody pro lékárníky

Nižší riziko pochybení při výdeji léků, omezení falzifikací a snazší retaxace receptů.

Výhody pro pacienty

Možnost vystavení elektronického receptu bez nutnosti osobní návštěvy lékaře či upozornění na rizika plynoucí ze vzájemných účinků současně vyzvedávaných léků.

Systém ve vašich agendách

Řešení elektronické preskripce je plnohodnotnou alternativou k tradičnímu předepisování léků formou papírových receptů, navíc ale přináší řadu výhod. Pacienti mají k dispozici neustálý přehled o tom, které léky jim jejich lékaři předepsali. Elektronická preskripce napomáhá hlídat, aby pacienti neužívali léky se stejnou či obdobnou účinnou látkou předepsané od více lékařů. Dokáže rovněž upozornit na léky, které mohou při vzájemném působení vyvolat nepříznivé reakce. V neposlední řadě elektronické recepty významně omezují možnost jak záměrných falzifikací, tak chyb, které mohou vyvolat např. nečitelné údaje na papírových receptech.

eRecepty, tedy recepty vystavené v elektronické podobě a opatřené unikátním identifikátorem, se ukládají do Centrálního úložiště elektronických receptů, které je součástí tohoto řešení, stejně jako mobilní aplikace pro pacienty, lékárníky a lékaře. Řešení bylo vyvíjené s vědomím, že musí být 100% spolehlivé a fungovat v režimu 24/7, neboť případná kritická chyba by de facto zastavila zdravotnictví v dané zemi. Jen v České republice se denně zpracovává čtvrt miliónu elektronických receptů.

"eRecept odstartoval elektronizaci zdravotnictví, a zásadně tak přispěl k informatizaci společnosti. Jde o první masivní nasazení elektronické služby využívající infrastrukturu eGovernmentu, která znamená zásadní změnu nejen pro lékaře, ale také pro pacienty, kterým umožňuje sledovat svou farmakoterapii online."

Chcete si sjednat schůzku s naším konzultantem?