MENU Zavřít

Cloudová infrastruktura

Využijte širokou nabídku našich služeb v oblasti cloudových řešení. Nabízíme vytvoření prostředí cloudu, nastavení jeho governance i pokrytí celého procesu migrace.

Oblasti služeb v rámci Azure

Zhodnocení stávajícího stavu

Za pomoci pokročilých nástrojů pro sběr dat důkladně analyzujeme vaše stávající prostředí z technického i obchodního pohledu a zmapujeme existující i plánované nároky a potřeby. Zároveň vytvoříme scénáře migrace aplikací do cloudu včetně kvalifikovaného odhadu časových i peněžních nákladů.

Za pomoci pokročilých nástrojů pro sběr dat důkladně analyzujeme vaše stávající prostředí z technického i obchodního pohledu a zmapujeme existující i plánované nároky a potřeby. Zároveň vytvoříme scénáře migrace aplikací do cloudu včetně kvalifikovaného odhadu časových i peněžních nákladů.

Governance & Design Landing Zone

Formou workshopů s vašimi zaměstnanci společně tvoříme design cloud prostředí, které respektuje požadavky a nároky zákazníka. Ruku v ruce s designem pak sbíráme podklady pro popis a implementaci tzv. governance – sadu pravidel a nastavení pro dlouhodobý a udržitelný provoz cloudového řešení.

Výstupem je kompletní dokumentace cloudového prostředí zákazníka, která slouží jako podklad pro sestavení kódu implementace i pro další správu prostředí zákazníkem.

Během celého procesu se řídíme best-practice metodami společnosti Microsoft a našimi zkušenostmi z mnoha projektů. Pracujeme často u regulovaných zákazníků a zkušenosti máme i se stavbou prostředí pro státní správu.

Formou workshopů s vašimi zaměstnanci společně tvoříme design cloud prostředí, které respektuje požadavky a nároky zákazníka. Ruku v ruce s designem pak sbíráme podklady pro popis a implementaci tzv. governance – sadu pravidel a nastavení pro dlouhodobý a udržitelný provoz cloudového řešení.

Výstupem je kompletní dokumentace cloudového prostředí zákazníka, která slouží jako podklad pro sestavení kódu implementace i pro další správu prostředí zákazníkem.

Během celého procesu se řídíme best-practice metodami společnosti Microsoft a našimi zkušenostmi z mnoha projektů. Pracujeme často u regulovaných zákazníků a zkušenosti máme i se stavbou prostředí pro státní správu.

Nasazení zdrojů do cloudového prostředí

Celá prostředí nebo i konkrétní řešení nasazujeme pomocí kódu (ARM, Terraform) a využíváme k tomu Azure DevOps / Github. Řídíme se standardními DevSecOps principy a best practices pro řízení deploymentů. Azure DevOps i samotný kód lze pak využít pro deklaraci stavu nasazeného prostředí u regulovaných zákazníků nebo jako podklad pro kvalifikaci Azure prostředí.

Celá prostředí nebo i konkrétní řešení nasazujeme pomocí kódu (ARM, Terraform) a využíváme k tomu Azure DevOps / Github. Řídíme se standardními DevSecOps principy a best practices pro řízení deploymentů. Azure DevOps i samotný kód lze pak využít pro deklaraci stavu nasazeného prostředí u regulovaných zákazníků nebo jako podklad pro kvalifikaci Azure prostředí.

Cloud Competence Center

Jako jedním z výstupů governance workshopů u zákazníka může být zřízení tzv. Cloud Competence Center – organizační jednotku tvořenou experty zastupující kompetence v rámci správy celého prostředí. Na pravidelné bázi pak reagují na různé obchodní a technické požadavky svázané s provozem cloudového řešení (adopce nových služeb Azure, regulatorní soulad, požadavky na bezpečnost aj.).

Jako jedním z výstupů governance workshopů u zákazníka může být zřízení tzv. Cloud Competence Center – organizační jednotku tvořenou experty zastupující kompetence v rámci správy celého prostředí. Na pravidelné bázi pak reagují na různé obchodní a technické požadavky svázané s provozem cloudového řešení (adopce nových služeb Azure, regulatorní soulad, požadavky na bezpečnost aj.).

Zajištění dlouhodobého provozu cloudu

V rámci série workshopů a školení vašim zaměstnancům představíme možnosti nástrojů Azure pro správu cloudového prostředí. Na technické úrovni implementujeme nástroje pro monitoring, správu aktualizací a zálohování (Log Analytics, Azure Monitor, Azure Automate). Součástí služeb je i L2 a L3 podpora provozního týmu.

V rámci série workshopů a školení vašim zaměstnancům představíme možnosti nástrojů Azure pro správu cloudového prostředí. Na technické úrovni implementujeme nástroje pro monitoring, správu aktualizací a zálohování (Log Analytics, Azure Monitor, Azure Automate). Součástí služeb je i L2 a L3 podpora provozního týmu.

Cloudová bezpečnost

Prostřednictvím workshopů zjišťujeme, zda nasazené cloudové prostředí splňuje legislativní i jiné požadavky na kyberbezpečnost. Na základě odhalených rizik pak vytváříme návrhy zabezpečení, které následně po domluvě se zákazníkem implementujeme. V oblasti bezpečnosti využíváme nástroje od různých dodavatelů (Microsoft, Fortinet, aj.). Naše služby pak pokrývají celý proces od vytvoření návrhu zabezpečení až po jeho implementaci.

Prostřednictvím workshopů zjišťujeme, zda nasazené cloudové prostředí splňuje legislativní i jiné požadavky na kyberbezpečnost. Na základě odhalených rizik pak vytváříme návrhy zabezpečení, které následně po domluvě se zákazníkem implementujeme. V oblasti bezpečnosti využíváme nástroje od různých dodavatelů (Microsoft, Fortinet, aj.). Naše služby pak pokrývají celý proces od vytvoření návrhu zabezpečení až po jeho implementaci.

Příprava a realizace migračních plánů

Na základě analýzy vašeho prostředí připravíme konkrétní migrační plán každé aplikace. Ten zahrnuje návrh způsobu migrace i začlenění do existujícího operačního modelu. Kromě migrace on-premise systému do prostředí Azure nabízíme i přesun zdrojů mezi jednotlivými tenanty. Samozřejmostí je post-migrační podpora, v jejímž rámci jsme vám k dispozici i dlouho po dokončení celého procesu.

Na základě analýzy vašeho prostředí připravíme konkrétní migrační plán každé aplikace. Ten zahrnuje návrh způsobu migrace i začlenění do existujícího operačního modelu. Kromě migrace on-premise systému do prostředí Azure nabízíme i přesun zdrojů mezi jednotlivými tenanty. Samozřejmostí je post-migrační podpora, v jejímž rámci jsme vám k dispozici i dlouho po dokončení celého procesu.

Inovace a modernizace cloudového prostředí

V rámci inovací a konkrétních potřeb zákazníka navrhujeme řešení s ohledem na maximální zabezpečení a snadnou správu s důrazem na vysokou míru škálovatelnosti. Máme experty, kteří vám pomohou s kontejnerizací stávajících aplikací nebo návrhem nasazení nových clusterů v prostředí Azure (AKS, ACI, Container Apps).

V rámci inovací a konkrétních potřeb zákazníka navrhujeme řešení s ohledem na maximální zabezpečení a snadnou správu s důrazem na vysokou míru škálovatelnosti. Máme experty, kteří vám pomohou s kontejnerizací stávajících aplikací nebo návrhem nasazení nových clusterů v prostředí Azure (AKS, ACI, Container Apps).

„Naše pracoviště jsou dislokována po celém světě a většina našich procesů je plně řízena informačními systémy. Zajistit kvalitní infrastrukturu od Ameriky po Čínu byl náročný úkol. Jsem rád, že jsme ho spolu s experty ze Seyforu zvládli.“

Cyklus adopce cloudu

Definice strategie

Se zákazníkem prodiskutujeme jeho motivace k přechodu do cloudu a očekávané obchodní i technické přínosy. Výstupem je manažerské shrnutí zahrnující klíčové milníky seřazené dle priorit.

Návrh migračního plánu

Na základě manažerského shrnutí vytvoříme konkrétní adopční plán přechodu na cloud. Jeho součástí je i vytvoření governance pravidel, přípravy na úrovni organizace a racionalizace stávajících technologií.

Příprava prostředí Azure

Implementujeme prostředí Azure na základě schváleného designu. Předáváme své znalosti a zkušenosti během workshopů, kde reagujeme na požadavky a potřeby daného prostředí. Řídíme se doporučenými postupy společnosti.

Samotná adopce

Na základě stanoveného migračního plánu provádíme převod jednotlivých aplikací, aplikačních celků či celých datacenter za využití best-practice metod. Samozřejmostí je poskytování post-migrační podpory.

Inovace a modernizace

U stávajících či již přemigrovaných řešení průběžně navrhujeme modernizace aplikací či implementujeme řešení pro usnadnění správy nebo automatizaci procesů (Kubernetes, Logic Apps, Azure Functions).

Výhody řešení Seyfor

Založeno na dlouhodobých zkušenostech

Oblasti cloudů a kyberbezpečnosti se věnujeme již od roku 2006 a disponujeme stabilním týmem odborníků s mnoha lety zkušeností. Za tu dobu jsme si získali důvěru tisíců zákazníků.

Rozsáhlé zkušenosti napříč obory

Máme za sebou stovky úspěšných implementací u zákazníků z různých oborů, od energetiky přes zpracování odpadu až po výrobu a zdravotnictví. Naše řešení se tak snadno přizpůsobí takřka jakékoliv firmě.

Co získáte
v Seyforu?

Obrázek

Zázemí silného hráče na trhu

Seyfor je jednou z největších IT firem ve střední Evropě. Vznikli jsme spojením desítek společností a každá z nich přispěla celku vlastním know-how a zkušenostmi. S klienty navazujeme partnerství trvající celé dekády.

Automedia 2

Široká nabídka služeb a systémů

Zabýváme se vývojem ERP a účetních systémů, IT infrastrukturou, datovou analytikou, tvorbou zakázkového softwaru a řadou dalších oborů. Vždy se na nás proto můžete obrátit i v případě potřeby dalšího rozvoje v oblasti IT.

Jistota pomoci a zastoupení

V Česku a Slovensku zaměstnáváme více než 1000 lidí, se kterými se můžete potkat v řadě poboček napříč oběma zeměmi. Díky tomu máte jistotu, že jsme vám nablízku a vždy máme kapacitu vám pomoci.

Chcete si sjednat schůzku s naším konzultantem?