MENU Zavrieť

Cloud a infraštruktúra

Využite našu širokú ponuku cloudových služieb. Ponúkame vytvorenie cloudového prostredia, nastavenie jeho správy a pokrytie celého procesu migrácie.

Oblasti služieb v rámci Azure

Hodnotenie súčasnej situácie

Pomocou pokročilých nástrojov na zber údajov dôkladne analyzujeme vaše existujúce prostredie z technického a obchodného hľadiska a mapujeme existujúce a plánované požiadavky a potreby. Vytvoríme tiež scenáre migrácie aplikácií do cloudu vrátane kvalifikovaného odhadu časových a finančných nákladov.

Pomocou pokročilých nástrojov na zber údajov dôkladne analyzujeme vaše existujúce prostredie z technického a obchodného hľadiska a mapujeme existujúce a plánované požiadavky a potreby. Vytvoríme tiež scenáre migrácie aplikácií do cloudu vrátane kvalifikovaného odhadu časových a finančných nákladov.

Governance & Design Landing Zone

Formou workshopov s vašimi zamestnancami spoločne vytvoríme návrh cloudového prostredia, ktorý rešpektuje požiadavky a nároky zákazníka. Ruka v ruke s návrhom potom zhromažďujeme podklady pre popis a implementáciu tzv. governance – súboru pravidiel a nastavení pre dlhodobú a udržateľnú prevádzku cloudového riešenia.

Výsledkom je kompletná dokumentácia cloudového prostredia zákazníka, ktorá slúži ako podklad pre zostavenie implementačného kódu a pre ďalšiu správu prostredia zákazníkom.

Počas celého procesu sa riadime osvedčenými postupmi spoločnosti Microsoft a našimi skúsenosťami z mnohých projektov. Často pracujeme pre regulovaných zákazníkov a máme skúsenosti aj s budovaním prostredí pre štátnu správu.

Formou workshopov s vašimi zamestnancami spoločne vytvoríme návrh cloudového prostredia, ktorý rešpektuje požiadavky a nároky zákazníka. Ruka v ruke s návrhom potom zhromažďujeme podklady pre popis a implementáciu tzv. governance – súboru pravidiel a nastavení pre dlhodobú a udržateľnú prevádzku cloudového riešenia.

Výsledkom je kompletná dokumentácia cloudového prostredia zákazníka, ktorá slúži ako podklad pre zostavenie implementačného kódu a pre ďalšiu správu prostredia zákazníkom.

Počas celého procesu sa riadime osvedčenými postupmi spoločnosti Microsoft a našimi skúsenosťami z mnohých projektov. Často pracujeme pre regulovaných zákazníkov a máme skúsenosti aj s budovaním prostredí pre štátnu správu.

Nasadenie zdrojov do cloudu

Nasadzujeme celé prostredia alebo aj konkrétne riešenia pomocou kódu (ARM, Terraform) a používame na to Azure DevOps / Github. Pri správe nasadenia dodržiavame štandardné zásady DevSecOps a osvedčené postupy. Azure DevOps a samotný kód potom môžeme použiť na deklarovanie stavu nasadeného prostredia u regulovaných zákazníkov alebo ako základ pre kvalifikáciu prostredí Azure.

Nasadzujeme celé prostredia alebo aj konkrétne riešenia pomocou kódu (ARM, Terraform) a používame na to Azure DevOps / Github. Pri správe nasadenia dodržiavame štandardné zásady DevSecOps a osvedčené postupy. Azure DevOps a samotný kód potom môžeme použiť na deklarovanie stavu nasadeného prostredia u regulovaných zákazníkov alebo ako základ pre kvalifikáciu prostredí Azure.

Cloud Competence Center

Jedným z výstupov workshopov o správe u zákazníka môže byť zriadenie Cloud Competence Center – organizačnej jednotky zloženej z odborníkov zastupujúcich kompetencie v rámci správy celého prostredia. Na pravidelnej báze potom reagujú na rôzne obchodné a technické požiadavky viazané na prevádzku cloudového riešenia (prijatie nových služieb Azure, dodržiavanie predpisov, bezpečnostné požiadavky atď.).

Jedným z výstupov workshopov o správe u zákazníka môže byť zriadenie Cloud Competence Center – organizačnej jednotky zloženej z odborníkov zastupujúcich kompetencie v rámci správy celého prostredia. Na pravidelnej báze potom reagujú na rôzne obchodné a technické požiadavky viazané na prevádzku cloudového riešenia (prijatie nových služieb Azure, dodržiavanie predpisov, bezpečnostné požiadavky atď.).

Zabezpečenie dlhodobej prevádzky cloudu

V sérii seminárov a školení oboznámime vašich zamestnancov s nástrojmi na správu cloudu Azure. Na technickej úrovni implementujeme nástroje na monitorovanie, správu aktualizácií a zálohovanie (Log Analytics, Azure Monitor, Azure Automate). Služby zahŕňajú podporu L2 a L3 pre prevádzkový tím.

V sérii seminárov a školení oboznámime vašich zamestnancov s nástrojmi na správu cloudu Azure. Na technickej úrovni implementujeme nástroje na monitorovanie, správu aktualizácií a zálohovanie (Log Analytics, Azure Monitor, Azure Automate). Služby zahŕňajú podporu L2 a L3 pre prevádzkový tím.

Bezpečnosť cloudu

Prostredníctvom seminárov zisťujeme, či nasadené cloudové prostredie spĺňa legislatívne a iné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť. Na základe zistených rizík potom vytvárame bezpečnostné návrhy, ktoré následne implementujeme po konzultácii so zákazníkom. V oblasti bezpečnosti využívame nástroje od rôznych dodávateľov (Microsoft, Fortinet atď.). Naše služby zahŕňajú celý proces od vytvorenia návrhu zabezpečenia až po jeho implementáciu.

Prostredníctvom seminárov zisťujeme, či nasadené cloudové prostredie spĺňa legislatívne a iné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť. Na základe zistených rizík potom vytvárame bezpečnostné návrhy, ktoré následne implementujeme po konzultácii so zákazníkom. V oblasti bezpečnosti využívame nástroje od rôznych dodávateľov (Microsoft, Fortinet atď.). Naše služby zahŕňajú celý proces od vytvorenia návrhu zabezpečenia až po jeho implementáciu.

Príprava a realizácia migračných plánov

Na základe analýzy vášho prostredia pripravíme konkrétny plán migrácie pre každú aplikáciu. Ten zahŕňa návrh spôsobu migrácie a integráciu do existujúceho prevádzkového modelu. Okrem migrácie lokálnych systémov do Azure ponúkame aj migráciu zdrojov medzi nájomcami. Samozrejmosťou je podpora po migrácii, pričom k dispozícii sme ešte dlho po ukončení procesu.

Na základe analýzy vášho prostredia pripravíme konkrétny plán migrácie pre každú aplikáciu. Ten zahŕňa návrh spôsobu migrácie a integráciu do existujúceho prevádzkového modelu. Okrem migrácie lokálnych systémov do Azure ponúkame aj migráciu zdrojov medzi nájomcami. Samozrejmosťou je podpora po migrácii, pričom k dispozícii sme ešte dlho po ukončení procesu.

Inovácia a modernizácia cloudového prostredia

V rámci inovácií a špecifických potrieb zákazníkov navrhujeme riešenia s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a jednoduchú správu s dôrazom na vysokú škálovateľnosť. Máme odborníkov, ktorí vám pomôžu s kontajnerizáciou existujúcich aplikácií alebo s návrhom nového nasadenia clusterov v Azure (AKS, ACI, Container Apps).

V rámci inovácií a špecifických potrieb zákazníkov navrhujeme riešenia s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a jednoduchú správu s dôrazom na vysokú škálovateľnosť. Máme odborníkov, ktorí vám pomôžu s kontajnerizáciou existujúcich aplikácií alebo s návrhom nového nasadenia clusterov v Azure (AKS, ACI, Container Apps).

"Naše pracoviská sú dislokovaná po celom svete a väčšina našich procesov je plne riadená informačnými systémami. Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru od Ameriky po Čínu bola náročná úloha. Som rád, že sme ju spolu s expertmi zo spoľočnosti Seyfor zvládli."

Cyklus adaptácie cloudu

Definícia stratégie

So zákazníkom prediskutujeme jeho motiváciu pre prechod a očakávané obchodné a technické výhody. Výstupom je manažérske zhrnutie vrátane kľúčových míľnikov s určením priorít.

Návrh migračného plánu

Na základe zhrnutia manažmentu vytvoríme konkrétny plán prechodu na cloud. To zahŕňa vytvorenie pravidiel riadenia, prípravu na úrovni organizácie a racionalizáciu existujúcich technológií.

Príprava prostredia Azure

Systém Azure implementujeme na základe prediskutovaného a schváleného návrhu. Svoje znalosti a skúsenosti odovzdávame počas dizajnových workshopov, kde reagujeme na špecifické požiadavky a potreby prostredia. Dodržiavame pritom odporúčané postupy spoločnosti Microsoft a zároveň využívame naše bohaté skúsenosti z predchádzajúcich projektov.

Samotná adaptácia

Na základe stanoveného migračného plánu prenesieme jednotlivé aplikácie, aplikačné jednotky alebo celé dátové centrá pomocou metód osvedčených postupov. Samozrejme, poskytujeme aj podporu po migrácii.

Inovácia a modernizácia

Pre existujúce alebo už migrované riešenia priebežne navrhujeme aktualizácie aplikácií alebo implementujeme riešenia na uľahčenie správy alebo automatizáciu procesov (Kubernetes, Logic Apps, Azure Functions).

Výhody riešení Seyfor

Založené na dlhodobých skúsenostiach

V oblasti cloudu a kybernetickej bezpečnosti pracujeme od roku 2006 a máme stabilný tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Počas tejto doby sme si získali dôveru tisícov zákazníkov.

Rozsiahle skúsenosti v rôznych odvetviach

Máme za sebou stovky úspešných implementácií u zákazníkov z rôznych odvetví od energetiky a odpadového hospodárstva až po výrobu a zdravotníctvo. Naše riešenia sa dajú ľahko prispôsobiť takmer každej spoločnosti.

Čo získate v Seyfore?

Obrázek

Zázemie silného hráča na trhu

Seyfor je jednou z najväčších IT firiem v strednej Európe. Vznikli sme spojením desiatok spoločností a každá z nich prispela celku vlastným know-how a skúsenosťami. S klientmi nadväzujeme partnerstvo trvajúce celé dekády.

Automedia 2

Široká ponuka služieb a systémov

Zaoberáme sa vývojom ERP a účtovných systémov, IT infraštruktúrou, dátovou analytikou, tvorbou zákazkového softvéru a množstvom ďalších odborov. Vždy sa na nás preto môžete obrátiť aj v prípade potreby ďalšieho rozvoja v oblasti IT.

Istota pomoci a zastúpenia

V Česku a Slovensku zamestnávame viac ako 1000 ľudí, s ktorými sa môžete stretnúť v rade pobočiek naprieč oboma krajinami. Vďaka tomu máte istotu, že sme vám nablízku a vždy máme kapacitu vám pomôcť.

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?