MENU Zavřít

Analýza práce
s dokumenty

Získejte přehled o tom, jak ve vaší firmě probíhá zpracování dokumentů a kde existuje prostor pro zlepšení stávajících procesů. 

Největší přínosy řešení

Přehled o procesech zpracování dokumentů

Důkladně prozkoumáme a zanalyzujeme aktuální stav práce s dokumenty ve vašem podniku, od jejich vytváření přes schvalování a distribuci až po archivaci a skartaci. Následně identifikujeme největší nedostatky a navrhneme jejich řešení.

Důkladně prozkoumáme a zanalyzujeme aktuální stav práce s dokumenty ve vašem podniku, od jejich vytváření přes schvalování a distribuci až po archivaci a skartaci. Následně identifikujeme největší nedostatky a navrhneme jejich řešení.

Zacelení bezpečnostních mezer

V rámci analýzy identifikujeme stávající úroveň zabezpečení dokumentů a citlivých dat vůči vnitřním i vnějším hrozbám včetně toho, jak jsou dokumenty ukládány, kdo k nim má přístup a jak se do vaší organizaci dostávají. Poté navrhneme řešení splňující vaše požadavky i příslušné směrnice.

V rámci analýzy identifikujeme stávající úroveň zabezpečení dokumentů a citlivých dat vůči vnitřním i vnějším hrozbám včetně toho, jak jsou dokumenty ukládány, kdo k nim má přístup a jak se do vaší organizaci dostávají. Poté navrhneme řešení splňující vaše požadavky i příslušné směrnice.

Zefektivnění práce s dokumenty

Naši konzultanti se zaměří i na míru automatizace správy dokumentů, tj. do jaké míry zpracování závisí na manuálních úkonech, jak snadno se o dokumentům dostanou, jak přehledná je jejich struktura a další faktory ovlivňující práci vašich lidí.

Naši konzultanti se zaměří i na míru automatizace správy dokumentů, tj. do jaké míry zpracování závisí na manuálních úkonech, jak snadno se o dokumentům dostanou, jak přehledná je jejich struktura a další faktory ovlivňující práci vašich lidí.

Analýza technického zázemí

V rámci analýzy prozkoumáme stávající technické řešení správy dokumentů, od zabezpečení a vlastností používaných úložišť. Zároveň zjistíme, jak vaše zázemí odpovídá povaze zpracovávaných dokumentů co do jejich velikosti, typu a dalších specifik.

V rámci analýzy prozkoumáme stávající technické řešení správy dokumentů, od zabezpečení a vlastností používaných úložišť. Zároveň zjistíme, jak vaše zázemí odpovídá povaze zpracovávaných dokumentů co do jejich velikosti, typu a dalších specifik.

Dílčí analýza pro velké společnosti

Pro velké společnosti nabízíme možnost omezení analýzy jen na určitou oblast zpracování dokumentů. Konzultanti se tak mohou zaměřit jen na ty nejpalčivější překážky a výrazně celý proces analýzy urychlit.

Pro velké společnosti nabízíme možnost omezení analýzy jen na určitou oblast zpracování dokumentů. Konzultanti se tak mohou zaměřit jen na ty nejpalčivější překážky a výrazně celý proces analýzy urychlit.

Jak probíhá proces analýzy

 1. Úvodní schůzka

  Na prvním setkání prodiskutujeme vaše potřeby a připravíme harmonogram dalšího postupu.

 2. Sběr dat

  Konzultanti prozkoumají stávající procesy, zabezpečení, míru automatizace a další oblasti související se zpracováním dokumentů.

 3. Posouzení technického zázemí

  V případě potřeby konzultanti posoudí stav IT infrastruktury (úložiště, software aj.) s ohledem na nejčastěji zpracovávané soubory.

 4. Příprava výstupu analýzy

  Ve výstupu analýzy klient nalezne informace o procesech zpracování dokumentů ve své firmě, seznam nedostatků a návrhy zlepšení.

 5. Projednání výstupu se zákazníkem

  S výstupem analýzy vás detailně seznámíme, nalezené nedostatky seřadíme dle priority a následně představíme možné způsoby řešení.

 6. Finalizace dokumentu

  Po projednání je výstup analýzy zfinalizován a odevzdán klientovi. Ten jej může využít jako základ pro nápravu zjištěných mezer.

Co získáte
v Seyforu?

Obrázek

Zázemí silného hráče na trhu

Seyfor je jednou z největších IT firem ve střední Evropě. Vznikli jsme spojením desítek společností a každá z nich přispěla celku vlastním know-how a zkušenostmi. S klienty navazujeme partnerství trvající celé dekády.

Automedia 2

Široká nabídka služeb a systémů

Zabýváme se vývojem ERP a účetních systémů, IT infrastrukturou, datovou analytikou, tvorbou zakázkového softwaru a řadou dalších oborů. Vždy se na nás proto můžete obrátit i v případě potřeby dalšího rozvoje v oblasti IT.

Jistota pomoci a zastoupení

V Česku a Slovensku zaměstnáváme více než 1000 lidí, se kterými se můžete potkat v řadě poboček napříč oběma zeměmi. Díky tomu máte jistotu, že jsme vám nablízku a vždy máme kapacitu vám pomoci.

Máte zájem o nabízené řešení?

Jaroslav Kunc

Director, Business Apps & Analytics

jaroslav.kunc@seyfor.com
+420 603 196 128

 

Seyfor, a. s.
Klíšská 1810/31
400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Zanechte nám prosím na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.