MENU Zavrieť

Získali sme titul incadea Gold Certified Partner

  • 24.7.2019

V oblasti Automotive riešení pre našich zákazníkov sme získali najvyššie ocenenie v partnerskom programe pre obdobie 2019 – 2020 od spoločnosti incadea GmbH. Toto ocenenie reprezentuje najvyššiu mieru odbornosti nášho automotive tímu v oblasti DMS riešení postavenom na systéme incadea.dms.

Pre našich aktuálnych, ale aj potenciálnych budúcich zákazníkov tak zaručujeme maximálnu orientáciu v automotive procesoch a predovšetkým dokonalú znalosť dodávaného ERP systému incadea.dms. 

Pre získanie kompetencie Gold Certified Partner sme museli splniť nasledujúce požiadavky: 

  • priama účasť konzultantov, programátorov, analytikov na implementáciách systému incadea.dms, 
  • zaškolenie kľúčových konzultantov pre jednotlivé oblasti v centrále incadea Mníchov, 
  • incadea certifikácia KME konzultantov za jednotlivé oblasti (diely, servis, vozidlá, CRM, IML vrstvy, plánovač servisov), 
  • zaškolenie všetkých konzultantov od incadea GmbH a detailné preškolenie od KME konzultantov, 
  • mať tím certifikovaných odborníkov s certifikáciou od incadea. 
„Je mi cťou pracovať v tíme s odborníkmi v automotive oblasti, ktorí sa svojej práci venujú naplno. Náš tím dosiahol najvyššie možné ocenenie incadea Gold Certified Partner pre Českú a Slovenskú republiku. Vďaka ich znalostiam, učeniu, prispôsobeniu sa moderným trendom a hlavne potrebám zákazníkov sme schopní hľadať a dodávať riešenie v oblasti automotive informačných systémov. Pevne verím, že tento status obhájime aj v budúcich rokoch a budeme pre našich zákazníkov kvalitným a garantovaným dodávateľom DMS systémov.“

Karel Vlček, Automotive director

Podobné články