MENU Zavrieť

Budúcnosť je v digitalizácii procesov

24 h

denne majú obchodníci prístup k informáciám

o 30 %

rýchlejšie spracovanie objednávok

5x

nižšia chybovosť v obchodných údajoch vďaka automatickému prevodu dát

"Určovanie trendu je veľkou zodpovednosťou každého lídra v odbore. LASVIT v tomto nie je výnimkou. Hovoríme nielen o globálnej úrovni, ale súčasne aj o najzákladnejších interných aktivitách. Práve tieto aktivity pomáhajú dosahovať vysoké pridanej hodnoty pre našich klientov. Vďaka dlhodobej spolupráci so spoločnosťou Seyfor sa nám darí kontinuálne optimalizovať obchodné a účtovné procesy. Okamžité a hmatateľné prínosy nedávno dokončenej migrácie obchodného systému do cloudového prostredia sú dôkazom, že je naša stratégia správna."

Spoločnosť LASVIT si definovala jednoznačný cieľ - ako vysoko kreatívny a spoľahlivý dodávateľ chce digitalizovať maximum procesov a ľudskej práce. Aby informácie, s ktorými pracuje, boli spoľahlivé, kedykoľvek dostupné a práca so systémami maximálne intuitívne. Firma chcela byť pripravená nielen na prítomnosť, ale aj na budúcnosť.

Obrátila sa preto na spoločnosť Seyfor so žiadosťou o modernizácii existujúceho systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Po starostlivom zvážení všetkých prínosov a výziev padlo rozhodnutie nahradiť pôvodný CRM systém bežiaci vo vlastnom dátovom centre novým cloudovým riešením. Seyfor pre realizáciu využil platformu Microsoft Dynamics 365 Sales, obohatenú o veľmi užitočný doplnok pre jednoduchú správu dizajnových šablón Documents Core Pack.

Seyfor nakoniec digitalizoval a prepojil nielen obchodné a účtovné procesy, ale aj riadenie samotnej realizácie projektov. Informácie, ktoré obchodný zástupca zadával ručne alebo skrze rad komunikačných kanálov, teraz stačí do systému vložiť len raz. Objednávky, predtým odovzdávané na spracovanie na učtáreň ručne, sa teraz automaticky radí do inteligentnej frontu úloh. Vstupné dáta, ktoré obchodníci v podobe rôznych tabuliek v Exceli odovzdávali projektovým manažérom, sa dnes prenáša digitálne a v jednotnej štruktúre. A vďaka tomu tiež v celom systéme už prakticky neexistujú duplicitné údaje.

Výsledkom realizované digitalizácie je efektívne prepojenie obchodných, účtovných a projektových procesov. Nová funkčnosť šetrí pracovníkom čas a môžu sa plne sústrediť na to, čo je skutočne dôležité - prispieť k zlepšovaniu zákazníckej skúsenosti s produktmi LASVIT. Projektový manažér vďaka štandardizovanému formulári získal od obchodných zástupcov rámcový pohľad na dáta a navyše aj možnosť je automatizovane spracovávať vo "svojom" systému pre riadenie projektov.

Veľkým prínosom bolo zviditeľnenie zákaziek až na úroveň jednotlivých položiek, čo ocenilo najmä oddelenia kontrolingu. Rozpad zákazky na príležitosť a ponuku zvýšil transparentnosť obchodného procesu a umožnil obchodnému oddeleniu presnejšie merať Pipeline. Pomyselnou čerešničkou na torte je potom globálna podpora obchodných zástupcov v mobilnej aplikácii, kde majú všetky informácie kedykoľvek k dispozícii.

Digitalizácia obchodných procesov minimalizovala chybovosť dát

Radenie požiadaviek na spracovanie objednávok do frontu úloh výrazne zjednodušilo vybavenie úloh

Prostredníctvom mobilnej aplikácie majú obchodníci v globálnej sieti predajní neustále k dispozícii dáta a vďaka prepojeniu s navigáciou GPS je ľahké zákazníka kedykoľvek nájsť

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

Veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.