MENU Zavrieť

Ako na elektronickú komunikáciu s Daňovým úradom

 • Ing. Jana Böszörményi
 • 23.6.2021
 • 5 minút čítania

Elektronická komunikácia s Daňovým úradom (ďalej len „Finančnou správou“) je v podnikateľskom prostredí daná zákonom o správe daní a poplatkov, tzv. daňovým poriadkom, ktorý presne špecifikuje a upravuje povinnosti daňových subjektov. Daňový poriadok špecifikuje subjekty, ktoré musia komunikovať výlučne elektronickou formou a na druhej strane sú subjekty, ktoré síce nemajú povinnosť, ale majú možnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky.

Kto teda má a kto nemá povinnosť komunikovať s Daňovým úradom?

Medzi daňové subjekty, ktoré musia povinne komunikovať s Finančnou správou výlučne elektronicky patrí:

 • právnické osoby a ich zástupcovia zapísaný v obchodnom registri,
 • fyzické osoby a ich zástupcovia zapísaný v živnostenskom registri,
 • platitelia dane z pridanej hodnoty,
 • daňový poradca zastupujúci daňový subjekt pri správne daní,
 • advokát zastupujúci daňový subjekt pri správe daní.

Potom sú tu tie daňové subjekty, ktoré s finančnou správou nemusia komunikovať elektronickou alebo písomnou formou (pošta, e-mail atď.). Týmto daňovníkom nevyplýva povinnosť komunikácie výlučne elektronicky, ale samotná komunikácia je na ich dobrovoľnom rozhodnutí, či budú komunikovať s Finančnou správnou elektronicky alebo dokumenty zasielajú písomnou formou. Patria sem tieto skupiny:

 • daňovníci nezriadení alebo nezaložený na podnikanie (občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, nadácie atď.),
 • občania.

Ako by vyzerala komunikácia s finančnou správou v praxi?

Príklad č. 1: Prerušenie živnosti a komunikácia s Finančnou správou

SZČO prerušila živnosť od 1. 7. 2021. Je SZČO povinná komunikovať s Finančnou správou elektronicky?

Riešenie:

SZČO je povinná počas obdobia prerušenia živnostenského oprávnenia komunikovať s Finančnou správou výlučne elektronicky. To znamená, ak SZČO potrebuje napríklad potvrdenie alebo obdobný doklad vyhotovený Finančnou správou, musí žiadosť o vyhotovenie potvrdenia zaslať výlučne elektronicky.

Príklad č. 2:  Zrušenie živnostenského oprávnenia

SZČO zrušila živnostenské oprávnenie k 31. 7. 2021. Má SZČO povinnosť komunikovať elektronicky s Finančnou správnou?

Riešenie:

SZČO nemá povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky, nakoľko živnostenské oprávnenie bolo zrušené a nebude sa táto povinnosť po ukončení oprávnenia na podnikanie na SZČO vzťahovať.

Elektronická komunikácia prináša rôzne výhody

Elektronická komunikácia sa v dnešnej dobe dostáva do popredia omnoho viac ako v minulosti. V súvislosti s elektronickou komunikáciou voči Finančnej správe nájdeme pozitívne výhody, medzi ktoré patrí hlavne úspora času a rýchle odoslanie dokumentov. Pri odoslaní dokumentov elektronickou formou, samotné odoslanie zaberie len pár minút a viete tak urobiť pohodlne z domova alebo z kancelárie.

Podanie akéhokoľvek dokumentu môžete urobiť prakticky kedykoľvek v priebehu 24 hodín, kým podanie na pošte trvá deň až niekoľko dní. V tomto prípade je zásielku možné podať len počas pracovných hodín a na poštovej obálke musí byť uvedený posledný deň daňovej povinnosti daňovníka, kvôli tomu, aby bola splnená jeho povinnosť bez sankčného nároku Finančnej správy.

V prípade osobného doručenia dokumentu na Finančnú správu sa opäť oberáte o čas, pretože musíte počkať kým je pracovník podateľne voľný a prevezme dokument. Vzhľadom k súčasnej situácii so šíriacou sa pandémiou je elektronické podanie najbezpečnejší spôsob komunikácie.

Občas to môže mať aj svoje nevýhody

Všetko má svoje výhody a nevýhody, rovnako je to aj v rámci elektronickej komunikácie s Finančnou správu. Najčastejším problémom pri elektronickom odosielaní dokumentov je práve nesprávne nainštalovaný alebo chýbajúci certifikát na odoslanie dokumentov, ktorý zabezpečuje vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu na odosielaných dokumentoch. Ide o certifikát ACA (akreditovaná certifikačná autorita), ktorý je potrebný práve pri podpisovaní odosielaných dokumentov na portál Finančnej správy. Ak je spomínaný certifikát správne nainštalovaný, elektronická komunikácia je bezproblémová.

Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s Finančnou správou?

Registrácia vybavenia samotnej elektronickej komunikácie nie je zložitý proces. Ako sa zaregistrovať:

 • prvým krokom je samotná registrácia fyzickej osoby (konateľ spoločnosti, účtovník atď.), ktorá sa stáva používateľom elektronických služieb Finančnej správy,
 • druhým krokom je autorizácia daňovníka, prostredníctvom ktorej môže daňový subjekt zrealizovať podanie elektronického dokumentu, a to za seba alebo za iný daňový subjekt.

Dokončenie celého procesu pozostáva z dvoch spôsobov:

 1. Potvrdenie registrácie KEPom (eID kartou) – daňovník je vlastníkom certifikátu a má možnosť celkovú registráciu aktivovať na základe KEPu, čo zjednoduší celý registračný proces a nemusí sa na dokončenie a vygenerovanie prístupu navštíviť pracovisko Finančnej správy.
 2. Potvrdenie registrácie bez KEPu – Daňovník sa dostaví k správcovi dane (pracovníkovi Finančnej správy) na príslušnú Finančnú správu a správca dane dokončí celý proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci e-mail na zadanú e-mailovú adresu pri registrácií, v ktorom je uvedené ID používateľa.
Sprístupnenie registrácie pre fyzické osoby – podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene, je jednoduchší. Po vyplnení formulára je potrebné zaškrtnúť políčko „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie“ priamo pod formulárom a autorizáciu vykoná samotná Finančná správa.

Ako prebieha registrácia alebo prihlásenie?

 • Pomocou identifikátora a hesla – na základe Dohody o elektronickom doručovaní boli daňovému subjektu pridelené prístupové údaje ako identifikátor a heslo, ktoré umožňujú podanie dokumentov voči Finančnej správe. Táto možnosť bola prístupná do 31. 12. 2017 pre všetky daňové subjekty.
 • Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) – ide o certifikát vystavený certifikačnou autoritou, ktorý umožňuje podpísanie dokumentov pre Finančnú správu. Pri vytvorení KEPu je potrebné mať napríklad k dispozícií počítač s operačným systémom Windows, Mac alebo Linux, kompatibilnú čítačku čipových kariet, občiansky preukaz s čipom eID kartu a 6-miestny bezpečnostný osobný kód BOK, platný certifikát atď. Uvedený certifikát predstavuje úradný podpis, ktorým sa nahrádza podpis samotného daňovníka priamo u pracovníka Finančnej správy.
 • Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) – pri vydaní elektronického občianskeho preukazu s čipom si občan môže bezodplatne požiadať o bezplatne pridanie troch certifikátov, ktoré sú uložené na elektronickom čipe občianskeho preukazu. Ide o certifikát na šifrovanie (SCA), certifikát na podpisovanie (autorizáciu) PCA a kvalifikovaný certifikát (ACA) na podpisovanie elektronickým podpisom a šifrovacím certifikátom.

Elektronická komunikácia voči Finančnej správe predstavuje v súčasnosti jednoduchý spôsob komunikácie, ktorá šetrí čas a finančné prostriedky daňovníka. V čase šíriacej sa infekčnej choroby je jedným z najbezpečnejších spôsobov doručenia a splnenia si daňovej povinnosti vyplývajúcej z našej legislatívy.

Podobné články