MENU Zatvoriti

Opći uvjeti kandidata za zapošljavanje

Kandidati za zapošljavanje i zaštita osobnih podataka (Opći uvjeti)

Za našu tvrtku, koja je na tržištu prisutna više od 30 godina, zaštita osobnih podataka i odgovorno postupanje u ovom području uvijek su bili važan prioritet. Uz sav trud koji smo svih ovih godina ulagali u pružanje kvalitetnih usluga i korektan odnos sa zaposlenicima, korisnicima i dobavljačima, isti ulažemo i u potencijalne zaposlenike odnosno kandidate za zapošljavanje.

Voditelj obrade osobnih podataka i službenik za zaštitu osobnih podataka:

https://www.seyfor.com/hr-hr/kontakt-adriatic-1-1

Pitanja ili pomoć u vezi s obradom vaših osobnih podataka: info@seyfor.hr.

 

 

Kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Kandidati za zapošljavanje povjeravaju nam različite osobne podatke s ciljem predstavljanja, boljeg upoznavanja te kontaktiranja na sljedeće načine:

  • samoinicijativno u obliku otvorene molbe za poziciju koju nismo oglasili ili
  • prijavom na objavljeno radno mjesto

Podaci koje nam kandidati za zapošljavanje ostavljaju su:

  • ime i prezime
  • e-mail adresa
  • datum i mjesto rođenja
  • prebivalište/boravište (ulica, pošta, grad i država)

 

Opis procesa obrade

a) Odabir najprikladnijih kandidata

Pažljivo pregledavamo prijave kandidata. Ako se prijava odnosi na objavljeno radno mjesto, provjeravamo ispunjavaju li kandidati uvjete. Ako kandidati ispunjavaju uvjete, mogu biti pozvani na osobno predstavljanje, odnosno informativni razgovor.

 

b) Kraj selekcijskog postupka i rok čuvanja osobnih podataka

Kandidati koji nisu odabrani za ulazak u daljnji selekcijski krug o istome su obaviješteni.

Osobne podatke prijavljenih kandidata, na temelju njihove privole, čuvamo u skladu sa zakonom i propisanim rokovima čuvanja (najviše 2 godine nakon odabira kandidata za oglašeno radno mjesto, odnosno manje od 2 godine u slučaju povučene privole). Svrha čuvanja takvih podataka je potencijalni ponovni poziv na osobno predstavljanje, odnosno informativni razgovor. Kandidati koji samoinicijativno pošalju životopis i/ili motivacijsko pismo, tj. ponudu za posao također daju privolu za čuvanje navedenih osobnih podataka.

Osobne podatke obrađujemo u evidenciji aktivnosti obrade o kandidatima za zapošljavanje. Podatke u evidenciji čuvamo za potrebe informiranja o potencijalno novim objavljenim radnim mjestima te u slučaju osobnog predstavljanja odnosno informativnog razgovora.

Rok čuvanja osobnih podataka je maksimalno 2 godine nakon zaprimanja ponude za zaposlenje, odnosno manje od 2 godine, u slučaju povučene privole.

 

c) Mogućnost povlačenja dane privole

Kandidati za zapošljavanje mogu u bilo kojem trenutku povući danu privolu, ali unutar 2 godine od davanja privole o obradi osobnih podataka i njihova čuvanja u bazi. Privolu je moguće povući pismenim putem na e-mail adresu: info@saop.hr

 

d) Tko pristupa evidenciji aktivnosti obrade podataka o kandidatima za zapošljavanje

Evidenciji aktivnosti obrade podataka o kandidatima za zapošljavanje pristupaju zaposlenici u okviru svojih radnih obveza i ovlasti, u najmanjoj mogućoj mjeri odnosno onoliko koliko je potrebno i nužno za izvršavanje usluge.

 

e) Automatizirano donošenje odluka

Sve odluke vezane uz zapošljavanje donose zaposlenici. Ne postoji automatizirano donošenje odluka.

 

f) Prijenos podataka u treće zemlje

Evidencije o zbirci osobnih podataka čuvamo na području EU. U slučaju prijenosa podataka u treće zemlje, postupat ćemo savjesno i odgovorno te u skladu sa zakonom (standardne ugovorne klauzule i sl.).

 g) Vaša prava u vezi privatnosti i zaštitom osobnih podataka

U skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje zaštitu osobnih podataka, imate pravo biti obaviješteni o obradi svojih osobnih podataka; pravo pristupa osobnim podacima; pravo na kopiju osobnih podataka koji se obrađuju; pravo na ispravak i na brisanje podataka; pravo na ograničenje obrade; pravo na obavijest o ispravku, brisanju ili ograničenju obrade; pravo na prigovor. 

Kontakt: info@saop.hr

Za sva pitanja o ispravnosti obrade osobnih podataka obratite se na Saop d.o.o., kontakt osobi za zaštitu osobnih podataka: https://www.saop.hr/kontakt/

 

U Zagrebu, 29.3.2023.