MENU Zavřít

Informační povinnost

Informační povinnost:

Odpovědí na tento inzerát poskytuji společnostem holdingu Seyfor, jakožto společným správcům, souhlas se zpracováním mých osobních údajů za účelem a po dobu realizace výběrového řízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.).

 

Rozšířené info:

V souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mám příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistím-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Své osobní údaje mohu svobodně smazat prostřednictvím adresy https://app.recruitis.io/public/unsubscribe. Smazáním svých osobních údajů dojde k nenávratnému smazání všech mých zaslaných údajů̊. 

 

Společnosti holdingu Seyfor:

Seyfor, a. s., IČO: 015 72 377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Seyfor Slovensko, a.s., IČO: 36 237 337, se sídlem Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09