MENU Zavrieť

Úvahy o digitálnej transformácii

  • 27.4.2021
  • 2 minúty čítania

Dnešná doba dostáva v súčasnosti rôzne priezviska, zachytávame termíny ako doba covidová, či doba digitálnej transformácie. Ako tieto časy prežíva viceprezident výroby Microsoftu a aké zaujímavé správy prichádzajú od vedcov z Harvardu?

Svet sa mení, nebojíme sa hovoriť ani o akejsi revolúcii. Táto revolúcia je výnimočná v tom, že ju nikto neprehliadne. Týka sa naozaj každého z nás, nie len vybraných odvetví, či politickej scény, nielen jednej krajiny, ale celého globalizovaného sveta. A deje sa to rýchlo. Za posledný rok sa radikálne rozhodnutia nerobili postupne, na základe dlhodobého vyhodnotenia dát a skúseností, ale zo dňa na deň.

Viceprezident výroby spoločnosti Microsoft, Caglayan Arkan, sa zamýšľa nad tým, aké špecifiká toto obdobie prináša. Svoju úvahu začína vetou: „Jedna z konštánt tejto doby plnej zmien je leadership.” Dôležitosť ľudského kapitálu sa nemení. Hoci sú technologický pokrok a robotizácia historicky spojované s akýmsi strachom o ľudskú prácu, digitálna transformácia nám ukazuje, že sa tejto hrozby nemusíme báť. Arkan si kladie otázku, ako teda odkryť pravú rolu technológie v dnešnej spoločnosti. Verí, že technológia je nástroj, ktorým môžeme dosiahnuť viac. Pomáha ľudstvu dosahovať úžasných vecí, riešiť veľké problémy, tvoriť pridanú hodnotu a budovať ako kontinuálnu, tak aj flexibilnú cestu k inováciám.

Špecifikom aktuálnej transformácie spoločnosti je búranie zažitej komfortnej zóny. Arkan hovorí: „Celé to spočíva v tom, že musíte opustiť svoju komfortnú zónu, aby ste boli tejto transformácie schopní.” Tento fakt platí aj pre lídrov, pretože práve dnes existujú obrovské príležitosti, ktoré môžu meniť svet podnikania, ekonomických systémov, ale aj každého z nás. Arkan popisuje túto dobu ako ten vôbec najnapínavejší čas na to byť lídrom.

Microsoft sponzoroval výskum Harvard Business Review Analytic Services, ktorý nahliadol do digitálnej transformácie v oblasti výroby (2020). Výsledky ukazujú, že firmy v reakcii na pandémiu zmenili staré business modely, implementovali digitálne technológie a preorganizovali pracovné sily do nových schém.

Harvardskí autori sa pozerajú aj do budúcnosti. Následky pandémie budú mať v businesse najskôr rôznu podobu. Zjednocujúcim prvkom bude inovácia, či už v oblasti firemnej kultúry, organizačnej štruktúry, či leadershipu.

Ďalším zaujímavým prvkom dnešnej doby je posun od konkurencie k spolupráci. Čo keď nás pandémia naučí, že aj konkurenti môžu spolupracovať a dosahovať tak vyšších cieľov? Niektorí zástupcovia spoločností zachádzajú dokonca tak ďaleko, že spochybňujú doterajšiu predstavu o tom, čo znamená byť firmou na voľnom a kompetitívnom trhu. Takéto úvahy môžu byť štartovacím motorom, ktorý povedie k prepisovaniu ekonomických učebníc. Aj keď sme zažili za posledný rok mnoho nepríjemného, práve toto nám snáď, raz dá možnosť spomínať na dobu covidovú aspoň trošku v dobrom.


Podrobnejšie výsledky výskumu aj Arkanovu úvahu nájdete tu: The Way Forward with Digital Transformation Accelerated by a Pandemic: Manufacturing (azureedge.net)

Podobné články