MENU Zavrieť

Riešenia kybernetickej bezpečnosti

Zabezpečte svojej organizácii kompletnú kybernetickú bezpečnosť pomocou služieb spoločnosti Seyfor, ktoré pokrývajú všetko od zistenia súčasného stavu až po implementáciu.

Služby v oblasti kyberbezpečnosti

Posúdenie stavu kyberbezpečnosti organizácií

Určíme súčasnú úroveň kybernetickej bezpečnosti vašej organizácie v porovnaní so zavedenými štandardmi (osvedčené postupy v odvetví), normami alebo príslušnými predpismi (napr. zákon o kybernetickej bezpečnosti, TISAX, ISO 27001 atď.). Následne vypracujeme a navrhneme dlhodobú stratégiu rozvoja kybernetickej bezpečnosti spoločnosti a pomôžeme s jej implementáciou do praxe.

Určíme súčasnú úroveň kybernetickej bezpečnosti vašej organizácie v porovnaní so zavedenými štandardmi (osvedčené postupy v odvetví), normami alebo príslušnými predpismi (napr. zákon o kybernetickej bezpečnosti, TISAX, ISO 27001 atď.). Následne vypracujeme a navrhneme dlhodobú stratégiu rozvoja kybernetickej bezpečnosti spoločnosti a pomôžeme s jej implementáciou do praxe.

Posúdenie zabezpečenia cloudu a on-premises IT prostredia

Na posúdenie konfigurácií cloudu (Microsoft Azure a 365) používame automatizované nástroje na identifikáciu bezpečnostných zraniteľností. Následne navrhujeme vhodné riešenia identifikovaných problémov.

Na posúdenie konfigurácií cloudu (Microsoft Azure a 365) používame automatizované nástroje na identifikáciu bezpečnostných zraniteľností. Následne navrhujeme vhodné riešenia identifikovaných problémov.

Identifikácia a riadenie technických zraniteľností

Formou služby vykonávame pravidelné skenovanie IT prostredia zamerané na odhalenie technických zraniteľností, pomáhame interpretovať výsledky a navrhujeme nápravné opatrenia.

Formou služby vykonávame pravidelné skenovanie IT prostredia zamerané na odhalenie technických zraniteľností, pomáhame interpretovať výsledky a navrhujeme nápravné opatrenia.

Zabezpečenie a riadenie prístupov

Navrhujeme, implementujeme a následne prevádzkujeme technické riešenia na zabezpečenie a správu životného cyklu identít (používateľských a privilegovaných) v lokálnych a cloudových prostrediach.

Navrhujeme, implementujeme a následne prevádzkujeme technické riešenia na zabezpečenie a správu životného cyklu identít (používateľských a privilegovaných) v lokálnych a cloudových prostrediach.

Zabezpečenie koncových zariadení

Poskytujeme návrh, implementáciu a prevádzku bezpečnostných riešení pre zariadenia koncových používateľov (stolové počítače, smartfóny, notebooky, tablety atď.) a servery. V tejto oblasti využívame technológie Microsoft Intune, Microsoft Defender for Endpoint a Fortinet.

Poskytujeme návrh, implementáciu a prevádzku bezpečnostných riešení pre zariadenia koncových používateľov (stolové počítače, smartfóny, notebooky, tablety atď.) a servery. V tejto oblasti využívame technológie Microsoft Intune, Microsoft Defender for Endpoint a Fortinet.

Bezpečnosť siete

V oblasti sieťovej bezpečnosti navrhujeme, implementujeme a prevádzkujeme technické riešenia pre sieťovú bezpečnosť (napr. sieťové firewally, LAN/Wi-Fi, SD-WAN, segmentáciu siete atď.). Na tento účel využívame predovšetkým technológie spoločnosti Fortinet.

V oblasti sieťovej bezpečnosti navrhujeme, implementujeme a prevádzkujeme technické riešenia pre sieťovú bezpečnosť (napr. sieťové firewally, LAN/Wi-Fi, SD-WAN, segmentáciu siete atď.). Na tento účel využívame predovšetkým technológie spoločnosti Fortinet.

Zabezpečenie informácií a aplikácií

Pokrývame celý životný cyklus údajov a informácií v elektronickej podobe. To znamená od analýzy potrieb, cez kategorizáciu informácií podľa ich citlivosti až po definovanie požiadaviek na klasifikáciu, bezpečnosť a dobu uchovávania údajov. Rovnako ako v ostatných častiach, aj pre túto oblasť zabezpečujeme návrh, implementáciu a prevádzku technologických riešení (napr. Microsoft Purview Information Protection, DLP a pod.).

Pokrývame celý životný cyklus údajov a informácií v elektronickej podobe. To znamená od analýzy potrieb, cez kategorizáciu informácií podľa ich citlivosti až po definovanie požiadaviek na klasifikáciu, bezpečnosť a dobu uchovávania údajov. Rovnako ako v ostatných častiach, aj pre túto oblasť zabezpečujeme návrh, implementáciu a prevádzku technologických riešení (napr. Microsoft Purview Information Protection, DLP a pod.).

Riešenie na detekciu a správu bezpečnostných udalostí (SIEM)

Navrhujeme, implementujeme a prevádzkujeme riešenia Microsoft Sentinel SIEM na centralizáciu, detekciu a správu bezpečnostných udalostí a incidentov. Súčasťou služby je aj priebežná optimalizácia konfigurácie a vývoj nástrojov (napr. úprava pravidiel detekcie).

Navrhujeme, implementujeme a prevádzkujeme riešenia Microsoft Sentinel SIEM na centralizáciu, detekciu a správu bezpečnostných udalostí a incidentov. Súčasťou služby je aj priebežná optimalizácia konfigurácie a vývoj nástrojov (napr. úprava pravidiel detekcie).

Testovanie a vzdelávanie používateľov

Testujeme správanie používateľov pomocou simulovaných phishingových kampaní s možnosťou následného využitia komplexného vzdelávacieho programu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ten sa poskytuje prostredníctvom našej e-learningovej platformy Knowee.

Testujeme správanie používateľov pomocou simulovaných phishingových kampaní s možnosťou následného využitia komplexného vzdelávacieho programu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ten sa poskytuje prostredníctvom našej e-learningovej platformy Knowee.

"Zaistiť bezpečnosť a kvalitné riadenie IT infraštruktúry pre hypermarkety po celej Českej republike je ozajstná výzva. Už od roku 2002 na tom spolupracujeme so spoločnosťou Seyfor spolu a som rád, že sa nám darí."

Ako funguje posúdenie stavu bezpečnosti

Zoznámenie sa s prostredím

Počas úvodného stretnutia zákazník vyplní jednoduchý dotazník, do ktorého zadá základné informácie o svojej organizácii (veľkosť, riešenie sieťovej a serverovej infraštruktúry, počet a typ koncových zariadení atď.).

Určenie súčasného stavu pomocou CIS

Mapovanie súčasnej úrovne kybernetickej bezpečnosti s normou CIS Critical Security Controls, ktorá pokrýva kľúčové oblasti bezpečnosti, sa uskutoční formou riadených konzultácií so zástupcami oddelenia IT alebo osobami zodpovednými za kybernetickú bezpečnosť. Pre každú z týchto oblastí sa uvedú informácie o zabezpečení procesov, súčasnom stave a odporúčania.

Nastavenie cieľového stavu

Na základe zozbieraných údajov a po konzultácii s odborníkmi zo Seyforu sa navrhuje zoznam činností, ich priorita, osoby zodpovedné za každú fázu a rozpočet spolu s rozpisom potrebných činností v čase.

Vypracovanie manažérskeho súhrnu

Výstupy zo všetkých predchádzajúcich fáz sú zhromaždené do jednej komplexnej správy, ktorá je zákazníkovi doručená vo forme tabuľky a textového dokumentu. Súčasťou tejto fázy je aj prezentácia zistení konzultantmi spoločnosti Seyfor.

Akceptovanie zo strany zákazníka

Manažérsky súhrn môže klient použiť ako podklad pre implementáciu nápravných opatrení alebo len ich časti, podľa uváženia a preferencií vedenia spoločnosti. Spoločnosť Seyfor je tiež schopná pomôcť navrhnúť technické opatrenia na zabezpečenie súladu so zisteniami.

Výhody riešení Seyfor

Založené na dlhodobých skúsenostiach

Kybernetickou bezpečnosťou sa zaoberáme od roku 2003 a máme stabilný tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Počas tohto obdobia sme si získali dôveru tisícov zákazníkov.

Rozsiahle skúsenosti v rôznych odvetviach

Máme za sebou stovky úspešných implementácií u zákazníkov z rôznych odvetví od energetiky a odpadového hospodárstva až po výrobu a zdravotníctvo. Naše riešenia sa dajú ľahko prispôsobiť takmer každej spoločnosti.

Úplná integrácia

Riešenie je od začiatku integrované do technológií spoločnosti Microsoft, aby sa zabezpečil výkon, spoľahlivosť a rýchlejšia implementácia. Naši odborníci majú skúsenosti aj s prechodmi na nové verzie a migráciami do cloudu.

Čo získate
v Seyfore?

Obrázek

Zázemie silného hráča na trhu

Seyfor je jednou z najväčších IT firiem v strednej Európe. Vznikli sme spojením desiatok spoločností a každá z nich prispela celku vlastným know-how a skúsenosťami. S klientmi nadväzujeme partnerstvo trvajúce celé dekády.

Automedia 2

Široká ponuka služieb a systémov

Zaoberáme sa vývojom ERP a účtovných systémov, IT infraštruktúrou, dátovou analytikou, tvorbou zákazkového softvéru a množstvom ďalších odborov. Vždy sa na nás preto môžete obrátiť aj v prípade potreby ďalšieho rozvoja v oblasti IT.

Istota pomoci a zastúpenia

V Česku a Slovensku zamestnávame viac ako 1000 ľudí, s ktorými sa môžete stretnúť v rade pobočiek naprieč oboma krajinami. Vďaka tomu máte istotu, že sme vám nablízku a vždy máme kapacitu vám pomôcť.

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?