MENU Zavrieť

Správa a bezpečnosť IT

V oblasti bezpečnosti spolupracujeme s McAfee, WatchGuard a Cisco. Naše riešenia pokrývajú širokú škálu systémov na overenie identity, ochranu zdravia podľa štandardu 802.1X, ochranu rozhrania cez NGFW/UTM a anti-malware softvér.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Záruka bezpečnosti

Majte neustále plne pod kontrolou vaše dáta a systémy.

Kontrola nad celým prostredím

Zrealizujeme aj implementáciu komplexného dohľadu nad technológiami a nastavením bezpečnosti.

Primeraná bezpečnosť

Zohľadnia ekonomické hľadisko bezpečnostných opatrení.

Systém vo vašich agendách

Vybudovaním IT infraštruktúry úloha správcov a poskytovateľov služieb nekončí. Pojem bezpečnosti je navyše dnes jedným z najčastejšie používaných termínov v praxi informačných a telekomunikačných systémov. Je úplne zásadné, aby zákazníci mali svoje prostredie plne pod kontrolou a aby ich dáta aj systémy boli v bezpečí. Bezpečnosť IT súvisí s ochranou firemných procesov. Opatrenia, realizovaná na základe analýzy rizík procesov, musí byť na takej úrovni, aby nebola ohrozená kontinuita činností danej organizácie.

Zaoberáme sa návrhom, implementáciou a podporou širokej škály činností od správy identít a autentizácia, cez ochranu dátových sietí a ich rozhraní, ochranu IT proti škodlivým kódom, prevádzkové management, riadenie zmien a konfigurácií, až po zálohovanie a archiváciu dát. V prípade bezpečnosti informácií a dát je pre nás významným aspektom ekonomické hľadisko návrhu realizovaných opatrení. Zaistenie požadovanej bezpečnosti musí vychádzať z charakteru procesov, aby "neprimeraná bezpečnosť" nemala negatívny dopad na kvalitu a výkonnosť prevádzkovaných aplikácií. Teší nás, že sa nám u našich klientov úspešne darí všetky tieto výzvy napĺňať.

"Zaistiť bezpečnosť a kvalitné riadenie IT infraštruktúry pre hypermarkety po celej Českej republike je ozajstná výzva. Už od roku 2002 na tom spolupracujeme so spoločnosťou Seyfor spolu a som rád, že sa nám darí."

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?