MENU Zavrieť

Obnovu infraštruktúry sme vyriešili
prenájmom kapacít dátového centra

2

problémy vyriešené súčasne - výmena IT infraštruktúry a nové dátové centrum

0

kusov hardvérového vybavenia vo vlastníctve zákazníka

5

rokov po dobu trvania kontraktu nemusia AGC riešiť žiadne problémy s technológiou

„O uplynulom víkende sme dokončili finálnu migráciu všetkých aplikácií a teraz sú už prevádzkované na novej infraštruktúre. Bolo to náročné, ale nakoniec všetko prebehlo bez zásadných problémov. Najvyššie vedenie označilo výsledok projektu ako, Great success '!“

AGC oslovila Seyfor, ktorý se rozhodol nasadiť službu GreenLake spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE), s ktorou má dlhodobú partnerskú spoluprácu. Systém poskytovania hardvéru ako služby je pomerne neštandardné, dodané vybavenie totiž nevlastní zákazník. V rámci GreenLake je zákazníkom formou služby priamo na ich pôde poskytovaná dátová infraštruktúra vrátane hardvéru a technického zázemia v dátovom centre. Na realizáciu tohto projektu preto s odborníkmi zo Seyforu úzko spolupracovali zástupcovia HPE z Českej republiky i Belgicka a výrazne bol zapojený tiež IT tím zákazníka.

Nakoniec bolo rozhodnuté kompletne vymeniť centrálnu infraštruktúru, na ktoré AGC prevádzkuje hlavné ERP systém a ďalšie aplikácie, kľúčové pre všetky ich európske lokácie. Hlavným koordinátorom projektu sa stalo HPE, ktoré zákazníkovi poskytlo aj dedikovaného pracovníka pre riešenie všetkých prevádzkových záležitostí. Celý proces prebehol bez problémov, a to napriek tesný harmonogram.

Kontrakt bol podpísaný na dobu 5 rokov a v tomto období sa má používaná technológia podľa potreby ďalej rozvíjať a upravovať. Do dátového centra tak môže postupne pribúdať potrebná technika poskytovaná ako služba.

Výhody / benefity

Vďaka prenájmu hardvéru ako služby odpadlo riešenie kapacít a je k dispozícii aj dostatočná rezerva pre rastúce potreby prevádzky

Celý projekt spoločnosť financuje priebežne z OPEX nákladov

Technické problémy boli vždy vyriešené na mieste

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci
a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

Veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.