MENU Zavrieť

Možnosti podpory pre podnikateľov počas druhej vlny pandémie COVID-19

  • 3.11.2020

Sprísňovanie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID -19 v SR ma nepriaznivý vplyv na realizáciu podnikateľskej činnosti u veľkého množstva podnikateľských subjektov, ktoré sú už od marca 2020 vystavené ťažkej skúške. Karanténa je likvidačná pre mnohých podnikateľov a aj ostatní musia preukázať veľkú mieru flexibility a podnikateľskej zručnosti, aby vzniknutú situáciu ustáli. Práve preto vláda SR schválila možnosti finančných podpôr pre podnikateľské subjekty, ktoré majú aspoň do určitej miery pomôcť zachrániť situáciu.

Aké konkrétne obmedzenia vstupujú do platnosti a koho sa týkajú?

Od začiatku októbra 2020 vláda SR prijíma prísnejšie opatrenia spojené s obmedzeniami v niektorých podnikateľských odvetviach, ale aj v kultúrnych a športových sektoroch. Medzi podnikateľmi sa od  polovice októbra opatrenia najcitlivejšie dotýkajú napr. prevádzky reštauračných služieb, prevádzky barov, kaviarní a ostatných prevádzok spoločného stravovania. Prevádzky verejného stravovania zatiaľ nie sú uzatvorené, ale jedlo aj nápoje prevádzkovatelia môžu podávať iba v exteriéri, ak takýmto priestorom disponujú (napr. na terase), resp.  ho môžu vydávať zabalené so sebou, cez výdajné okienko, ako počas prvej vlny pandémie, alebo formou donášky. Fitnescentrá, akvaparky, wellness centrá, kúpaliská aj sauny sú úplne zatvorené od 15. októbra 2020.

Obmedzuje sa aj zhromažďovanie ľudí na jednom mieste. Podľa informácií prezentovaných premiérom SR, k uvoľňovaniu opatrení môže prísť, keď sa 7 dňový kĺzavý medián dostane pod 500. Zatiaľ sa však ukazuje stále zhoršovanie situácie a nie je známy ani žiadny reálny odhad, kedy by k zlepšeniu danej situácie mohlo dôjsť. Možnosti uskutočňovania podnikateľskej činnosti podnikateľskými subjektmi sú ešte viac obmedzené poslednými opatreniami spojenými so zákazom vychádzania (uznesenie vlády SR č. 678/2020 z 22. októbra 2020)s výnimkami spojenými predovšetkým s celoplošným testovaním, od soboty 24. októbra 2020, do nedele 1. novembra, s predpokladom jeho predlžovania do doby, ktorú vláda uzná za potrebnú. V čase zákazu vychádzania je takmer pri všetkých obchodných prevádzkach možné uskutočňovať predaj napr. formou donášky, či objednávania cez internet s nasledovným dodaním tovaru prostredníctvom kuriéra.   

Nasledujúce dva víkendy (po napísaní príspevku 25. októbra 2020) bude prebiehať celoplošné testovanie na celom území SR. Už po prvom celoplošnom testovacom víkende budú podmienky, najmä pre pozitívne testovaných a tých, čo testovanie na COVID - 19 neabsolvovali, ešte prísnejšie, pretože budú povinní absolvovať 10 dňovú karanténu. Bez certifikátu potvrdzujúceho negatívny výsledok z celoplošného testovania (ktorý musí mať každý pri pohybe vonku stále pri sebe), voľný pohyb bude obmedzený na vládou SR stanovené výnimky.

Negatívny dopad na podnikateľov a finančná pomoc

Z reštriktívnych opatrení možno usúdiť, že sa nepriaznivo dotknú prevádzky veľkého množstva podnikateľských subjektov (aj obchodných prevádzok), ktorým minimálne poklesnú tržby v porovnaní s relevantným mesiacom (príp. priemerom) predchádzajúceho roka 2019.

V článku sa budeme venovať predovšetkým doteraz zverejneným aktuálnym informáciám v oblasti možnosti získania finančných podpôr pre zasiahnutých podnikateľov opatreniami vlády SR, platných k 25. októbru 2020, kedy bol článok koncipovaný.

Vláda 14. októbra 2020 zverejnila zmeny v podpore s názvom Prvá pomoc +“, kde sa zmeny v doteraz poskytovaných schémach podpory „Prvá pomoc“ premietli najmä ako zvýšene maximálne sumy podpôr a základov z ktorých sa podpora počíta. Tie sa týkajú už podpôr za celý mesiac október (a príp. neskôr). Preto si pri každej schéme uvedieme, čo je aktuálne pri žiadostiach za mesiac september (keďže ešte možno v októbri čerpať aj podporu za september (príp. niekde aj za august, z prvého balíka) a čo za mesiac október (a príp. neskôr).

Ešte z prvej vlny sú v platnosti možnosti získania finančných podpôr podnikateľov zabezpečovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, schváleného vládou SR uznesením č. 178 zo dňa 31. marca 2020 „Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov“. Poskytované finančné príspevky sú kategorizované (označené číslovaním schémy/opatrenia) podľa dôvodu, resp. potreby pomoci. Kategórie príspevkov s podmienkami pre príjemcov týchto pomocí sú špecifikované prostredníctvom oficiálnych internetových stránok pomahameludom.sk a neprepustaj.sk. Na týchto stránkach je možné nájsť aktuálne informácie o tom, ako požiadať o konkrétny príspevok zaradený do kategórie s názvom „Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom - na udržanie zamestnanosti“, v čase vyhláseného núdzového (predtým mimoriadneho) stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a aj potrebné tlačivá žiadostí a formuláre. Všetky žiadosti sa riešia prevažne elektronickou formou, bez potreby fyzickej návštevy kontaktného miesta. V tomto smere sú prijaté aj opatrenia vlády smerujúce k ešte výraznejšiemu využívaniu elektronickej komunikácie a umožneniu používania občianskeho preukazu s čipom vo verejnej správe aj v budúcnosti.

Přečtěte si také článek:  Podpora podnikateľov z balíkov „Prvá pomoc“ a „Prvá pomoc +“

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Podobné články