MENU Zavrieť

Finančná konsolidácia

Povinné zo zákona. Náročné na spracovanie. Ideálne na automatizáciu.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Rýchla a bezchybná finančnej konsolidácie

Vyvarujte sa tradičných chýb elimináciou manuálnych postupov.

Efektívne konsolidácie v medzinárodnej skupine

Zostavujte konsolidované výkazy za celú vašu skupinu.

Úzka integrácia s finančným plánovaním

Využívajte jednotné prostredie pre konsolidáciu skutočnosti aj plánov.

Systém vo vašich agendách

Dátové konsolidácie, počas ktorej sú dáta z heterogénnych štruktúr prevádzaná do jednotnej dátovej štruktúry, nie je triviálnym procesom. V rámci tohto procesu sú dáta často ručne transformovaná z lokálnych účtovných osnov a čistená tak, aby vo výslednej konsolidovanej účtovnej štruktúre skupiny mala dáta rôzneho pôvodu rovnakú vypovedaciu hodnotu.

Tejto časovo náročné práce vás zbavíme tým, že nastavíme automatickú konsolidáciu za celú vašu skupinu. Získate všetky potrebné nástroje ako pre nastavenie vlastné konsolidácie podľa definovaných pravidiel, tak pre jej následnú kontrolu. Samozrejmosťou je podpora národných i medzinárodných účtovných systémov (US GAAP, IFRS) či zapracovanie kurzových rozdielov.

Riešenie finančnej konsolidácie je samostatnou aplikáciou nezávislou na konkrétnom podnikovom ERP systému, čo vám dáva slobodu pri prípadnej zmene tohto systému v budúcnosti . Napojenie je možné na celú radu najrozšírenejších ERP systémov, ako sú SAP Financie, Microsoft Dynamics 365 (Axapta, Navision), Oracle Financie, Helios a ďalšie.

Riešenia Finančné konsolidácie priamo spolupracuje s našim ďalším riešením pre podnikové plánovanie a manažérsky reporting a vy tak môžete s výhodou využívať jednotné prostredie pre finančné plánovanie i konsolidáciu.

Vybrali si nás

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?