MENU Zavrieť

Elektronické registre

Zhromažďovanie užitočných údajov môže byť prehľadné, bezpečné a hlavne funkčné. Vyvíjame náročné registre pre národné inštitúcie.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Centrálna evidencia informácií

Ideálna platforma pre evidenciu subjektov najrôznejších typov na národnej i medzinárodnej úrovni.

Integrované schvaľovacie procesy

Zabudovaná kontrola podmienok, ktorých splnenie je nutné pre zaradenie subjektov do registrov.

Súlad s legislatívnymi a technologickými požiadavkami

Splnenie požiadaviek nutných pre bezpečnosť, ochranu súkromia alebo dostupnosť systému.

Systém vo vašich agendách

Protokolárna forma zberu dát, všeobecne nazývaná ako register, predstavuje vhodnú platformu pre zber údajov zodpovedajúceho zameranie ako na národnej, tak i medzinárodnej úrovni. Ide o rozsiahle evidencie subjektov najrôznejších typov, ktorých zaradenie do registrov podlieha prísnemu schvaľovaciemu procesu na základe kontrol príslušných podmienok a pravidiel.

Elektronické registre sú v súčasnosti považované za najefektívnejší spôsob, ktorým možno zabezpečiť zber zodpovedajúcich komplexných informácií tak, aby bola umožnená ich neskoršia ľahká interpretácia, štatistická analýza či spolupráca s ďalšími informačnými systémami. V súvislosti s masovým rozšírením internetu sú optimálne technológiou elektronické registre založené na robustnej databáze, ktoré realizujú zber dát pomocou webových formulárov dostupných prakticky odkiaľkoľvek pomocou internetu a webového prehliadača.

Využitie registrov pre zber údajov zodpovedajúceho zamerania musí rešpektovať a spĺňať značné množstvo ako legislatívnych tak technologických požiadaviek. Legislatívne požiadavky sa týkajú najmä oblasti ochrany osobných údajov a súkromia subjektov, s čím súvisí bezpečnosť systému dát uložených v registroch. Technologické aspekty sa týkajú dostupnosti systémov, ich funkčnosti, ovládateľnosti a pod.

Jednou zo základných charakteristík elektronických registrov je, že často poskytujú dáta nielen jednému hlavnému správcovi, ale aj ďalším subjektom a systémom. Z toho plynú pomerne prísne požiadavky na integráciu a informačnú bezpečnosť týchto typov systémov.

Seyfor má s vývojom elektronických registrov najrôznejších zamerania dlhodobé skúsenosti, od integrovaného poľnohospodárskeho Registru cez registre odborných kvalifikácií až po a registre prevádzkované rezortom Ministerstva zdravotníctva.

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?