MENU Zavrieť

Elektronické colníctvo

Elektronické colníctvo výrazne zjednodušuje komunikáciu s colnými úradmi. Zároveň priebežne reflektuje všetky dôležité zmeny v legislatíve.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Vyššia efektivita colného konania

Bezpapierová komunikácia s  colnými a  finančnými  úrady  v rámci EÚ, zníženie administratívnej záťaže.

Súlad s aktuálnou legislatívou

Priebežné reflektovanie všetkých zmien, ktoré prináša novelizácia európskej legislatívy.

Vysoká spoľahlivosť riešenia

Splnenie vysokých požiadaviek na spoľahlivosť, dostupnosť a kvalitu implementácie.

Systém vo vašich agendách

Riešenie elektronického colníctva (eCustoms) vybudované v súlade s prísnymi kritériami celoeurópskych špecifikácií v sebe integruje rad previazaných systémov. Kým systémy eVývoz a eDovoz uľahčujú subjektom vyvážajúcim resp. dovážajúcom tovaru z / do územia Európskej únie bezpapierovú komunikáciu s colnými a finančnými úradmi, tak nový počítačový tranzitný systém (NCTS) umožňuje tranzit tovaru medzi colnými úradmi jednotlivých štátov bez zložitého odovzdávanie colných evidenciou na všetkých prekročených hraniciach. Riešenie zahŕňa predkladanie čisto elektronických vyhlásení, ktoré výrazne zjednodušujú proces spracovania.

Výsledkom je rádovo vyššia efektivita colného konania a zníženie administratívnej záťaže ako deklarantov, tak colných orgánov. Elektronická forma riadenia takisto zabraňuje stratám prepravných dokladov potrebných pre finančné úrady. Priebežne sú reflektované zmeny, ktoré prináša novelizácia európskej legislatívy. Riešenie spĺňa vysoké požiadavky na spoľahlivosť, dostupnosť a celkovú kvalitu implementácie a aj z tohto dôvodu je dlhodobo hodnotené Komisiou TAXUD ako jedna z najlepších a najspoľahlivejších implementáciou colného systému v celej EÚ.

„Riešením v colnej i daňovej oblasti dodaným spoločnosťou Seyfor dôveruje colná správa už dve desiatky rokov. Spojením hlboké znalosti problematiky, legislatívy a technológií dokážu experti zo Seyforu v nadštandardnej kvalite implementovať veľmi rozsiahle systémy s medzinárodnou pôsobnosťou.“

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?