MENU Zavrieť

Dynamics 365 Business Central je lokalizovaný aj pre slovenský trh

  • 21.9.2021
  • 4 minúty čítania

Cloudové ERP riešenie Dynamics 365 Business Central, ktoré je vhodné aj pre malé a stredne veľké podniky, bude od októbra 2021 dostupné aj na Slovensku.

Uľahčite prácu vašim účtovníkom, manažérom, ale aj sebe

Riadenie firmy alebo pobočiek na Slovensku sa zjednoduší o celý rad procesov, ktoré by sa inak museli riešiť náročnými úpravami. Rozšírenie funkcionalít riešenia Business Central o špecifiká slovenského trhu uľahčí život nielen účtovníkom, ale aj manažérom, ktorí potrebujú spoľahlivé dáta pre plánovanie, exekutívu a vyhodnocovanie podnikateľských aktivít. Ide o riešenie, ktoré je certifikované Microsoftom, takže sa môžete spoľahnúť nielen na jeho overenú funkčnosť, ale aj na vysokú kvalitu podpory.

Lokalizácia riešenia Dynamics 365 Business Central pomáha zladiť so slovenskými normami predovšetkým procesy v oblasti DPH, výkazníctva, Intrastatu a dlhodobého majetku.

Slovenská lokalizácia má nespornú výhodu aj v tom, že umožní rýchle nasadenie a uvedenie systému do prevádzky bez ohľadu na veľkosť či odvetvie danej spoločnosti. Financie, obchod, nákup, služby či operatíva budú mať lepšie nastavené podnikové procesy, vďaka čomu sa môžu viac sústrediť na interakciu so zákazníkom.

Udržujte krok s dobou. Budúcnosť je v digitalizácii

Cloudové služby si v posledných rokoch obľúbilo mnoho používateľov. Ide totiž o prirodzený vývoj v procese novodobej digitalizácie. Spoločnosti tak môžu ťažiť z toho, že im moderné cloudové platformy umožnia efektívne a najmä inteligentne spracúvať dáta a automatizovať procesy. Okrem toho cloudové riešenia eliminujú počiatočné náklady na infraštruktúru či problémy spojené s implementáciou a údržbou on-premise riešení. Cloudové ERP zároveň ponúka operatívnu flexibilitu, ktorá pomáha malým a stredným podnikom rýchlejšie sa adaptovať na meniace sa trhové podmienky a potreby zákazníkov, keďže poskytuje vysoké možnosti škálovateľnosti a mobility.

Prístup k spoľahlivým dátam a vždy aktuálna slovenská legislatíva

Dynamics 365 Business Central je nástupcom osvedčeného medzinárodného riešenia Microsoft Dynamics NAV. Obsahuje slovenskú legislatívu, lokálny jazyk a celý rad rozšírených funkcionalít pre plnohodnotné riadenie vašej firmy. Ak vaše aktuálne ERP riešenie nie je lokalizované vystavujete sa riziku nesúladu s globálnymi a európskymi normami, či špecifickými požiadavkami, ktoré so sebou prináša slovenská legislatíva. Okrem toho, vďaka lokalizácii získate možnosť využívať vaše ERP plnohodnotne. Zjednodušíte si totiž celý rad procesov, ktoré by ste inak museli riešiť náročnými úpravami, čo by si vyžadovalo ďalšie finančné náklady.

Tu nájdete viac informácií o riešení Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Podobné články