MENU Zavrieť

Globálne cloudové riešenie pripravené pre firmy na Slovensku

Dynamics 365 Business Central
slovenská lokalizácia

Pre koho je riešenie určené?

Stredne veľké až veľké spoločnosti, ktoré nastúpili na cestu digitálnej transformácie a nemienia sa vo svojom raste obmedzovať systémom. Spoločnosti, hľadajúce systém, ktorý porastie s nimi.

Spoločnosti s historickými verziami Dynamics NAV (známeho aj ako Navision), ktoré sa chcú posunúť o level vyššie, využiť silu cloudu a integrácií, aby tak získali praktické all-in-one riešenie pre svoj biznis.

Zahraničné i domáce spoločnosti, ktoré hľadajú globálne overené riešenie, spĺňajúce medzinárodné štandardy a normy, no zároveň je obohatené o lokálne špecifiká slovenského trhu.

Lokalizácia Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ako dlhodobý partner spoločnosti Microsoft sme pre riešenia z rodiny Dynamics 365 pripravili už niekoľko lokalizácií. V prípade cloudového systému Dynamics 365 Business Central sme pre vás lokalizáciu rozdelili do troch balíčkov, aby ste si mohli vybrať to, čo potrebujete.

 

Slovenská lokalizácia – Essentials

Ak chcete zabezpečiť súlad vášho systému s lokálnou legislatívou, rozšíriť ho o slovenský jazyk a funkcionality špecifické pre účtovanie DPH, neváhajte siahnuť po tomto balíčku rozšírení.

 

Statutory reporting

Tento balíček rozširuje Slovenskú lokalizáciu - Essentials pre potreby efektívneho a spoľahlivého výkazníctva, ktoré pokrýva agendu priznania DPH, kontrolného výkazu DPH, finančné výkazy, zoznam predajov ES (EC Sales List) a skladových zásob (Call-off Stock), či export reportov vo formáte xml a fdf. 

 

Slovak Banking Operations Essentials

Aplikácia je základným rozšírením pre bankovú funkciu, ktorej umožňuje pohodlne evidovať špecifické platobné informácie (symboly platby) priamo na predajných i nákupných dokladoch. Zaznamenané informácie sú zapisované do položiek zákazníka i dodávateľa a možno ich použiť v ďalších procesoch súvisiacich s vašimi bankovými príkazmi a výpismi. Aplikácia takisto zjednodušuje vytváranie bankových účtov spoločnosti, zákazníkov i dodávateľov prostredníctvom šablón miestnych bánk.

 

Slovak Automatic Banking Operations

Aplikácia je ďalším rozšírením pre Dynamics 365 Business Central. Ide o nástroj pre finančných manažérov i účtovníkov, ktorý im dokáže zjednodušiť monotónnu a únavnú prácu pri vytváraní prevodových príkazov a spracovaní bankových výpisov. Okrem evidencie príkazov na úhradu a bankových výpisov patrí k ďalším funkciám aplikácie i možnosť preddefinovaného párovania výpisov s položkami dodávateľov a zákazníkov s variabilitou definície pravidiel exportu výpisu do finančného denníka a SEPA formáty exportu príkazov a importu výpisov na zabezpečenie automatického spracovania dát pri komunikácii s bankami.

 

Slovenský jazyk

Ak vám na uľahčenie práce v cloudovom systéme Dynamics 365 Business Central postačí, keď ho budete mať celý preložený do slovenského jazyka, tento jednoduchý balíček je pre vás.

Ako dlhodobý partner spoločnosti Microsoft sme pre riešenia z rodiny Dynamics 365 pripravili už niekoľko lokalizácií. V prípade cloudového systému Dynamics 365 Business Central sme pre vás lokalizáciu rozdelili do troch balíčkov, aby ste si mohli vybrať to, čo potrebujete.

 

Slovenská lokalizácia – Essentials

Ak chcete zabezpečiť súlad vášho systému s lokálnou legislatívou, rozšíriť ho o slovenský jazyk a funkcionality špecifické pre účtovanie DPH, neváhajte siahnuť po tomto balíčku rozšírení.

 

Statutory reporting

Tento balíček rozširuje Slovenskú lokalizáciu - Essentials pre potreby efektívneho a spoľahlivého výkazníctva, ktoré pokrýva agendu priznania DPH, kontrolného výkazu DPH, finančné výkazy, zoznam predajov ES (EC Sales List) a skladových zásob (Call-off Stock), či export reportov vo formáte xml a fdf. 

 

Slovak Banking Operations Essentials

Aplikácia je základným rozšírením pre bankovú funkciu, ktorej umožňuje pohodlne evidovať špecifické platobné informácie (symboly platby) priamo na predajných i nákupných dokladoch. Zaznamenané informácie sú zapisované do položiek zákazníka i dodávateľa a možno ich použiť v ďalších procesoch súvisiacich s vašimi bankovými príkazmi a výpismi. Aplikácia takisto zjednodušuje vytváranie bankových účtov spoločnosti, zákazníkov i dodávateľov prostredníctvom šablón miestnych bánk.

 

Slovak Automatic Banking Operations

Aplikácia je ďalším rozšírením pre Dynamics 365 Business Central. Ide o nástroj pre finančných manažérov i účtovníkov, ktorý im dokáže zjednodušiť monotónnu a únavnú prácu pri vytváraní prevodových príkazov a spracovaní bankových výpisov. Okrem evidencie príkazov na úhradu a bankových výpisov patrí k ďalším funkciám aplikácie i možnosť preddefinovaného párovania výpisov s položkami dodávateľov a zákazníkov s variabilitou definície pravidiel exportu výpisu do finančného denníka a SEPA formáty exportu príkazov a importu výpisov na zabezpečenie automatického spracovania dát pri komunikácii s bankami.

 

Slovenský jazyk

Ak vám na uľahčenie práce v cloudovom systéme Dynamics 365 Business Central postačí, keď ho budete mať celý preložený do slovenského jazyka, tento jednoduchý balíček je pre vás.

S čím vám Business Central pomôže?

Financie

Podpora kvalifikovaného rozhodovania. Dáta zo všetkých oblastí v systému sú prepojené v reálnom čase do jedného celku a poskytujú silnú podporu pre riadenie firmy.

Finančná výkonnosť v reálnom čase. Integrované Power BI panely ukazujú pohľady na schémy, trendy, výnosy... prostredníctvom analýz a neobmedzených dimenzií.

Zrýchlenie finančných uzávierok a reportingu. Rýchle, efektívne, aktualizované a presné nástroje na vytvorenie uzávierok a požadovaných reportov.

Zlepšenie presnosti finančných predpovedí. Pomocou úplných dát a analýz sú k dispozícii zákaznícky upravovateľné reporty s integráciou do Excelu.

Podpora kvalifikovaného rozhodovania. Dáta zo všetkých oblastí v systému sú prepojené v reálnom čase do jedného celku a poskytujú silnú podporu pre riadenie firmy.

Finančná výkonnosť v reálnom čase. Integrované Power BI panely ukazujú pohľady na schémy, trendy, výnosy... prostredníctvom analýz a neobmedzených dimenzií.

Zrýchlenie finančných uzávierok a reportingu. Rýchle, efektívne, aktualizované a presné nástroje na vytvorenie uzávierok a požadovaných reportov.

Zlepšenie presnosti finančných predpovedí. Pomocou úplných dát a analýz sú k dispozícii zákaznícky upravovateľné reporty s integráciou do Excelu.

Skladové hospodárstvo a výroba

Optimalizácia času na doplnenie skladu. Využitie informácií z objednávok, očakávaných skladových pohybov, sezónnych predajov pri vytváraní nákupných objednávok.

Ucelený pohľad na sklady. Informácie o skladových pohyboch z hľadiska času, sledovanie každej transakcie a pohybu tovaru v riadenom sklade. Plný tracking tovaru.

Výpočty a optimalizácia výrobných kapacít a zdrojov. Podpora maximálneho využitia výrobných možností firmy k dosiahnutiu požiadaviek zákazníkov.

Údržba optimálneho nastavenia skladov. Automatická kalkulácia skladového množstva, času dodania, stavu pre doobjednanie. Automatické návrhy náhrad nedostupného tovaru.

Optimalizácia času na doplnenie skladu. Využitie informácií z objednávok, očakávaných skladových pohybov, sezónnych predajov pri vytváraní nákupných objednávok.

Ucelený pohľad na sklady. Informácie o skladových pohyboch z hľadiska času, sledovanie každej transakcie a pohybu tovaru v riadenom sklade. Plný tracking tovaru.

Výpočty a optimalizácia výrobných kapacít a zdrojov. Podpora maximálneho využitia výrobných možností firmy k dosiahnutiu požiadaviek zákazníkov.

Údržba optimálneho nastavenia skladov. Automatická kalkulácia skladového množstva, času dodania, stavu pre doobjednanie. Automatické návrhy náhrad nedostupného tovaru.

Predaj a profesionálny servis

Optimalizácia predaja. Evidencia všetkých interakcií so zákazníkom, podpora následných predajov, cross-sellingu, otváranie nových obchodných príležitostí v priebehu predajného cyklu vedie k zvýšeniu možností príjmu.

Zrýchlenie obchodného procesu. Skrátenie doby od ponuky do zaplatenia. Rýchle riešenie ponukového procesu, servisných požiadaviek a dodávok služieb a vysporiadanie platobných procesov aj s využitím Office 365.

Ľahký prehľad servisných úloh, prebiehajúcich prác a znalostí pracovníkov. Umožňuje efektívne priraďovať zdroje pre rýchle a kvalitné riešenie servisných požiadaviek.

Optimalizácia predaja. Evidencia všetkých interakcií so zákazníkom, podpora následných predajov, cross-sellingu, otváranie nových obchodných príležitostí v priebehu predajného cyklu vedie k zvýšeniu možností príjmu.

Zrýchlenie obchodného procesu. Skrátenie doby od ponuky do zaplatenia. Rýchle riešenie ponukového procesu, servisných požiadaviek a dodávok služieb a vysporiadanie platobných procesov aj s využitím Office 365.

Ľahký prehľad servisných úloh, prebiehajúcich prác a znalostí pracovníkov. Umožňuje efektívne priraďovať zdroje pre rýchle a kvalitné riešenie servisných požiadaviek.

Riadenie projektov

Tvorba, riadenie a vyhodnocovanie zákazníckych projektov. Rozpočty projektu, ich modifikácie a kontrola podporujú dosiahnutie ziskovosti projektov.

Riadenie zdrojov. Sledovanie nákladov na projekty, ocenenie použitých zdrojov, plánovacia tabuľa kapacít, sledovanie nákladov a výnosov, objednávky a ponuky na jednotlivých projektov, to všetko podporuje úspešný priebeh projektu.

Efektívne riadenie a rozhodovanie. Reálny pohľad na okamžitý stav projektu a porovnanie s plánovaným stavom projektu umožňujú robiť kvalifikované rozhodnutia na dosiahnutie ziskovosti projektov.

Tvorba, riadenie a vyhodnocovanie zákazníckych projektov. Rozpočty projektu, ich modifikácie a kontrola podporujú dosiahnutie ziskovosti projektov.

Riadenie zdrojov. Sledovanie nákladov na projekty, ocenenie použitých zdrojov, plánovacia tabuľa kapacít, sledovanie nákladov a výnosov, objednávky a ponuky na jednotlivých projektov, to všetko podporuje úspešný priebeh projektu.

Efektívne riadenie a rozhodovanie. Reálny pohľad na okamžitý stav projektu a porovnanie s plánovaným stavom projektu umožňujú robiť kvalifikované rozhodnutia na dosiahnutie ziskovosti projektov.

Integrácia s ďalšími riešeniami

Microsoft Office 365. Natívna a intuitívna integrácia s aplikáciami Outlook, Teams, Excel a Word dáva široké možnosti pre prácu s dátami, ich tvorbu, editovanie, zdieľanie a prezentáciu.

Microsoft Dynamics 365. Pomocou spoločne zdieľaných dát je integrácie Business Central s ostatnými aplikáciami Dynamics 365 neuveriteľne silným moderným nástrojom pre podporu firemných procesov.

Power BI. Analytický nástroj pre interaktívnu prezentáciu dát a business intelligence je prirodzene jedným z hlavných nástrojov používateľov pre vytváranie vlastných reportov a dashboardov.

Microsoft Office 365. Natívna a intuitívna integrácia s aplikáciami Outlook, Teams, Excel a Word dáva široké možnosti pre prácu s dátami, ich tvorbu, editovanie, zdieľanie a prezentáciu.

Microsoft Dynamics 365. Pomocou spoločne zdieľaných dát je integrácie Business Central s ostatnými aplikáciami Dynamics 365 neuveriteľne silným moderným nástrojom pre podporu firemných procesov.

Power BI. Analytický nástroj pre interaktívnu prezentáciu dát a business intelligence je prirodzene jedným z hlavných nástrojov používateľov pre vytváranie vlastných reportov a dashboardov.

Dynamics 365 Business Central e-book

Stiahnite si komplexný prehľad o riešení Dynamics 365 Business Central spolu s touto bezplatnou brožúrou, ktorú sme pripravili pre vás. V brožúre sa dozviete podrobnejšie informácie o oblastiach:

 • finančné riadenie,
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi,
 • riadenie dodávateľských reťazcov,
 • vedení projektov,
 • riadení ľudských zdrojov,
 • riadení servisných služieb,
 • riadení výroby,
 • dostupnosť riešenia.

Stiahnite si komplexný prehľad o riešení Dynamics 365 Business Central spolu s touto bezplatnou brožúrou, ktorú sme pripravili pre vás. V brožúre sa dozviete podrobnejšie informácie o oblastiach:

 • finančné riadenie,
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi,
 • riadenie dodávateľských reťazcov,
 • vedení projektov,
 • riadení ľudských zdrojov,
 • riadení servisných služieb,
 • riadení výroby,
 • dostupnosť riešenia.

Máte záujem o lokalizáciu riešenia Dynamics 365 Business Central alebo informácie o systéme ako takom? Neváhajte nám napísať. Radi s vami prekonzultujeme vaše potreby a pomôžeme.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.

Blog