MENU Zavrieť

Vema akadémia zaisťuje efektívnu prácu s personálnym systémom

 • Eliška Vlachová Hutová
 • 12.10.2023
 • 4 minúty čítania

Pre zamestnancov pracujúcich v oblasti HR je veľmi dôležité využívať daný mzdový a personálny systém na maximum a mať neustály prehľad o nových funkciách a aktualizáciách. Mzdový a personálny systém Vema prichádza so vzdelávacím programom, ktorý používateľom pomáha zdokonaliť ich zručnosti a získať dôveru pri práci s HR systémom.  

Prečo je dôležité vedieť pracovať s personálnym systémom? 

Efektívna práca s personálnym systémom je kľúčom k úspešnému riadeniu ľudských zdrojov vo firme. Znamená to, že organizácia môže lepšie sledovať informácie o zamestnancoch, automatizovať procesy súvisiace s náborovým konaním, školením, hodnotením výkonnosti a mnoho ďalšieho.  

Kvalitná správa HR systému umožňuje firme efektívne reagovať na potreby zamestnancov a zaistiť súlad s právnymi predpismi. Nesprávne používanie alebo nedostatočná znalosť HR systému môže viesť k chybám, oneskoreniam a strate dôležitých dát, čo môže negatívne ovplyvniť zamestnancov aj firmu ako celok. 

Aké výzvy môžu nastať pri používaní personálneho systému? 

Práca s HR systémom môže byť náročná z niekoľkých dôvodov: 

 1. Zložitosť systému: Moderné HR systémy často ponúkajú mnoho funkcií a možností, čo môže byť pre používateľov pomerne náročné na pochopenie. Správne využívanie všetkých týchto funkcií tak môže byť výzvou. 
 2. Aktualizácie a zmeny: HR systémy sa pravidelne aktualizujú a menia (napr. so zmenou legislatívy), čo môže znamenať zmeny vo funkčnosti a používateľskom rozhraní. Používatelia sa musia učiť nové veci a prispôsobovať sa týmto zmenám. 
 3. Zabezpečenie a ochrana dát: Správa citlivých personálnych dát vyžaduje dôkladné zabezpečenie a ochranu pred potenciálnymi hrozbami, ako sú kybernetické útoky a úniky dát. 

Mzdový a personálny systém Vema reflektuje tieto výzvy a svojim používateľom pomáha zvládnuť prácu s HR systémom efektívnejšie pomocou nového vzdelávacieho programu Vema akadémia.  

Čo je to Vema akadémia? 

Vema akadémia je vzdelávacia platforma, ktorá bola úspešne spustená 14. septembra 2023 pre používateľov personálneho a mzdového systému Vema. 

Vema akadémia bola špeciálne vytvorená ako sprievodca svetom mzdového a personálneho systému Vema. Bez ohľadu na súčasnú úroveň znalostí používateľov Vemy je táto unikátna vzdelávacia platforma dostupná pre začiatočníkov, ktorí si chcú osvojiť základy práce s Vemou, ako aj pre pokročilých používateľov, ktorí chcú preskúmať jej pokročilé funkcie.  

S Vema akadémiou získate kľúč k rozvoju zručností HR zamestnancov a plnému využitiu potenciálu tohto personálneho systému. 

Čo obsahuje Vema akadémia a ako funguje? 

Kurzy Vema akadémie sú systematicky rozdelené do 5 kľúčových oblastí: 

 1. Vedenie personálnej agendy 
 2. Spracovanie miezd 
 3. Dochádzka 
 4. Systém 
 5. Legislatívne zmeny 

Okrem týchto hlavných oblastí ponúkame aj doplnkové okruhy zamerané na konkrétne úlohy a ich riešenie, ako sú elektronické podania a aktualizácia legislatívy. 

Každá z týchto oblastí je ďalej rozdelená na študijné cesty, ktoré sú špecificky navrhnuté pre rôzne profesijné zamerania, napr. pre mzdových účtovníkov alebo personalistov. Každá študijná cesta obsahuje aj voľne dostupné kurzy, ktoré vám umožnia zistiť, či sú témy a lekcie relevantné pre vaše potreby. 

Kurzy samotné sú štruktúrované tak, že sa skladajú z logicky usporiadaných lekcií, ktoré môžete pohodlne absolvovať a postupovať vlastným tempom

Nie ste si istí svojím HR systémom? Vyskúšajte Vemu 

Ak ste doteraz trpeli zmätkom vo svojom HR systéme alebo ho nevedeli naplno využiť a hľadáte efektívny spôsob, ako tento problém vyriešiť, mali by ste zvážiť možnosť nasadenia mzdového a personálneho systému Vema.  

Vďaka tomu získate možnosť využívať aj vzdelávaciu platformu Vema akadémie, ktorá je vytvorená na mieru tomuto HR systému. Prestanete sa tak báť, že niečomu nedostatočne rozumiete alebo platíte za HR systém, ktorý nevyužívate naplno.  

Mám záujem o Vemu

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Podobné články