MENU Zavrieť

Rýchlejšie a kvalitnejšie
leasingové služby

o 1/2

urýchlenie procesu uzatváranie zmlúv

30 %

úspora času pre zavedenie jedného klienta do systému

2000

uzatvorených zmlúv

"Spolupráca so Seyforom bola veľmi profesionálna. Oceňujem ich flexibilitu, ktorá sa prejavila vo chvíli, keď sme zmenili rozsah projektu uprostred práce bez toho, aby sa posunula dĺžka nasadenia projektu. Dôvodom bol nákup novej leasingovej spoločnosti. V spolupráci s aktívnou podporou a profesionálnym prístupom Seyforu sme všetko zvládli v plánovanom termíne."

Od roku 2003 Slovenská sporiteľňa poskytovala služby finančného a operatívneho lízingu prostredníctvom systému MARK, ktorý vzhľadom na použitú technológiu neumožňoval ďalší rozvoj a rozvoj. Potreba automatizovať manuálne procesy, znížiť chybovosť, ako aj zrýchliť a skvalitniť služby poskytované klientom viedla Slovenskú sporiteľňu k rozhodnutiu nahradiť existujúci systém dlhodobo udržateľným a moderným riešením, ktorého funkcionality digitálne transformujú operácie operatívneho a finančného lízingu v banke a zároveň spĺňajú vysoké bezpečnostné požiadavky bankového sektora.

Projekt sa začal v júni 2018 a trval celkovo 9 mesiacov. Tím konzultantov a vývojárov pracoval pod vedením projektového manažéra priamo v Slovenskej sporiteľni. Projekt bol organizovaný kaskádovou metódou vodopádu (Microsoft Sure Step) s plným zapojením kľúčových používateľov SLSP do analýzy a návrhu riešenia. Procesom migrácie prešlo takmer 2 000 zmlúv. Navyše, vzhľadom na akvizičnú činnosť klienta bol projekt zmenený tak, aby sa migrovalo ďalších 1 500 zmlúv. Následná zmena priorít a zvládnutie celej implementácie v dohodnutom časovom rámci predstavovali značnú výzvu, ktorú sa v spolupráci s klientom podarilo úspešne zvládnuť.

Riešenie OneCore rozširuje štandardné funkcie ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central (predtým Microsoft Dynamics NAV) o všetko, čo lízingová a úverová spoločnosť potrebuje. U zákazníka boli nasadené nasledujúce moduly:

  • CRM / adresár
  • Kalkulačka, zmluva
  • Služba
  • Poistenie
  • Financie
  • Sankcie
  • Vymáhanie
  • Riadne ukončenie zmluvy

Automatický prepočet zábezpeky a hodnoty majetku na dennej báze

Plne integrovaný lízingový systém pre 6 aplikácií s automatickým prenosom údajov

Automatické sťahovanie bankových výpisov a online párovanie každých 15 minút

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

Veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.