MENU Zavrieť

Rýchlejšie a kvalitnejšie
leasingové služby

o 1/2

urýchlenie procesu uzatváranie zmlúv

30%

úspora času pre zavedenie jedného klienta do systému

2000

uzatvorených zmlúv

"Spolupráca sa Soliteou bola veľmi profesionálna. Oceňujem jej flexibilitu, ktorá sa prejavila vo chvíli, keď sme zmenili rozsah projektu uprostred práce bez toho, aby sa posunula dĺžka nasadenia projektu. Dôvodom bol nákup novej leasingovej spoločnosti. V spolupráci s aktívnou podporou a profesionálnym prístupom Solitey sme všetko zvládli v plánovanom termíne. "

slovenských sporiteľňa zabezpečovala služby finančného a operatívneho lízingu od roku 2003 prostredníctvom systému MARK, ktorý vzhľadom k použitej technológii neumožňoval ďalší vývoj a rozvoj. Potreba automatizovať manuálne procesy, redukovať chybovosť, ako aj zrýchliť a skvalitniť služby poskytované zákazníkom, priviedla slovenských sporiteľňu k rozhodnutiu nahradiť existujúci systém dlhodobo udržateľným a moderným riešením, ktorého funkcionality digitálne transformujú úkony operatívneho a finančného lízingu vnútri banky a zároveň spĺňajú vysoké bezpečnostné požiadavky bankového sektora . </ p>

Projekt odštartoval v júni 2018 a trval celkom 9 mesiacov. Tím konzultantov a vývojárov pracoval pod vedením projektového manažéra priamo vo Slovenskom sporiteľni. Projekt bol organizovaný waterfallovou metódou kaskádového riadenia (Microsoft Sure Step) za plného zapojenia kľúčových užívateľov SLSP pri realizácii analýzy a návrhu riešenia. Procesom migrácia prešlo takmer 2 000 zmlúv. Kvôli akvizičnej činnosti klienta navyše došlo k zmenám v projekte, ktorý sa rozšíril o migrácii ďalších 1 500 zmlúv. Následné preskupenie priorít a zvládnutie celej implementácie v dohodnutom čase bolo nemalú výzvou, ktorou sa v súčinnosti s klientom podarilo dopracovať do zdarného konca. </ P>

Riešenie Solitea OneCore rozširuje štandardné funkcionality ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central (predtým Microsoft Dynamics NAV) o všetko, čo leasingová a úverová spoločnosť potrebuje. U zákazníka boli nasadené moduly: </ p>


• CRM / adresár
• Kalkulácia, zmluva
• Servis
• Poistenie
• Financie
• Penalizácia
• Vymáhanie
• Riadne ukončenie zmluvy </ p>

Automatický prepočet záruk a hodnoty majetku na dennej báze

Plne integrovaný leasingový systém pre 6 aplikácií s automatickým prenosom dát

Automatické sťahovanie bankových výpisov a ich online párovanie každých 15 minút

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.