MENU Zavrieť

Prečo si vybrať medzinárodné ERP

  • 26.3.2021
  • 2 minúty čítania

Pred približne 30 rokmi sa za hranice vlastnej krajiny dostali väčšinou len naozaj veľké spoločnosti. To však už dávno neplatí. Vďaka internetu dnes predávajú svoje produkty a služby aj stredne veľké, ba aj malé spoločnosti. Samozrejme, vyplývajú z toho zásadné nároky na softvérové riešenia.

Hoci sa náš svet za posledné dve dekády rapídne globalizoval, rozdiely medzi krajinami sú stále značné. Nejde pritom len o očividné záležitosti ako jazyk alebo mena. Každá krajina má vlastné špecifiká v oblasti účtovania, daňových pravidiel a výkazníctva. Okrem toho svoju rolu vo významnej miere zohrávajú aj rozdiely v kultúre.

Vplyv týchto rozdielov na medzinárodné implementácie je značný. Ak preto chcete použiť miestny systém, ktorý nie je lokalizovaný v iných krajinách, vystavujete sa obrovskému riziku mnohých nesúladov. Prípadné používanie viacerých lokálnych riešení pre každú krajinu zvlášť často vyústi do straty prehľadu, zložitejšej organizácie a vyšších nákladov.

Preto, ak sa chcete vyhnúť problémom pri prekročení hraníc, je lepšie spolupracovať s dodávateľom, ktorého riešenia spĺňajú medzinárodné štandardy a sú lokalizované v čo najväčšom počte krajín.

Spoločnosť Microsoft disponuje medzinárodne overenými riešeniami. V oblasti CRM a ERP ide o riešenia platformy Dynamics 365, ktoré:

  • majú lokalizované verzie pre takmer 50 krajín sveta. Lokalizované znamená lokálny jazyk, lokálna mena, lokálna legislatíva a regulácie – všetko priebežne aktualizované;
  • implementujú partneri Microsoftu, sídliaci priamo v krajine nasadenia, poznajú preto svoje lokálne verzie odhora dole, hovoria miestnym jazykom a rozumejú tamojšej kultúre;
  • sú kryté lokálnym helpdeskom, poskytujúcim podporu v lokálnom jazyku a miestnej časovej zóne.

Všetky tieto aspekty prispievajú k úspešnosti a vysokej kvalite vašej implementácie a medzinárodných nasadení (roll-outs).

Ak si vyberáte nové ERP alebo CRM riešenie, myslite na budúcnosť. Hoci sa možno aktuálne orientujete na tuzemský trh, o dva, tri alebo päť rokov sa to môže zmeniť. Prečo sa limitovať vopred?

Podobné články