MENU Zavrieť

Pracovné cesty

Aplikácia, s ktorou sa nestratíte na cestách, ani pri vyúčtovaní.

Zefektívnite schvaľovanie pracovných ciest a vypĺňanie cestovných príkazov. Využite samoobslužnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej zamestnanci vytvárajú žiadosti o novú pracovnú cestu a následne ju vyúčtovávajú.

Schvaľovanie

 • Zamestnanec vyplní predpokladanú trasu, čas, účel cesty a prípadného spolucestujúceho v elektronickom cestovnom príkaze.
 • Systém automaticky identifikuje zadávateľa a podľa daných parametrov aj schvaľovateľa, nákladové stredisko a ďalšie súvisiace údaje.
 • Cestovný príkaz možno uložiť na neskoršie doplnenie alebo odoslať schvaľovateľovi.
 • Schvaľovací proces môže byť viacúrovňový a dynamicky sa meniť podľa zvolených rozhodovacích parametrov.
 • Schvaľovateľ je notifikovaný o novej žiadosti e-mailovou správou, z ktorej vie priamo schváliť/odmietnuť žiadosť.
 • Zamestnanec vyplní predpokladanú trasu, čas, účel cesty a prípadného spolucestujúceho v elektronickom cestovnom príkaze.
 • Systém automaticky identifikuje zadávateľa a podľa daných parametrov aj schvaľovateľa, nákladové stredisko a ďalšie súvisiace údaje.
 • Cestovný príkaz možno uložiť na neskoršie doplnenie alebo odoslať schvaľovateľovi.
 • Schvaľovací proces môže byť viacúrovňový a dynamicky sa meniť podľa zvolených rozhodovacích parametrov.
 • Schvaľovateľ je notifikovaný o novej žiadosti e-mailovou správou, z ktorej vie priamo schváliť/odmietnuť žiadosť.

Vyúčtovanie

 • Zamestnanec vypĺňa itinerár vyúčtovania pracovnej cesty po riadkoch, ktoré možno presúvať a ľubovoľne upravovať. Spolucestujúci si môžu celý itinerár jednoducho skopírovať a upraviť.
 • Formulár obsahuje automaticky predvyplnené položky, ako aj zaškrtávacie a výberové polia, ktoré značne urýchľujú editáciu.
 • Aplikácia automaticky prerátava výšku diét a pracuje s rôznymi menami, pričom vychádza z platnej legislatívy a aktuálneho kurzového lístka ECB.
 • Cestovné lístky, pokladničné bloky, doklady o ubytovaní, parkovaní a pod. môže zamestnanec priložiť k vyúčtovaniu ako sken alebo fotografiu.
 • O ne-/schválení vyúčtovania je zamestnanec notifikovaný e-mailom. Schvaľovanie môže podliehať viacstupňovému procesu podľa vami stanovenej logiky.
 • Zamestnanec má stály prehľad o svojich bývalých aj plánovaných pracovných cestách a náhradách.
 • Ekonomické oddelenie si jedným kliknutím vie vytlačiť vyúčtovanie pracovnej cesty. Rovnako si vie vytlačiť aj krycí list, v prípade že prikladá k vyúčtovaniu originály platobných dokladov.
 • Všetky cestovné príkazy sú automaticky ukladané do bezpečného úložiska v prostredí SharePoint.
 • Na schválenie vyúčtovania pracovnej cesty môžu nadväzovať automatizované procesy účtovania podľa konkrétnych potrieb zákazníka.
 • Zamestnanec vypĺňa itinerár vyúčtovania pracovnej cesty po riadkoch, ktoré možno presúvať a ľubovoľne upravovať. Spolucestujúci si môžu celý itinerár jednoducho skopírovať a upraviť.
 • Formulár obsahuje automaticky predvyplnené položky, ako aj zaškrtávacie a výberové polia, ktoré značne urýchľujú editáciu.
 • Aplikácia automaticky prerátava výšku diét a pracuje s rôznymi menami, pričom vychádza z platnej legislatívy a aktuálneho kurzového lístka ECB.
 • Cestovné lístky, pokladničné bloky, doklady o ubytovaní, parkovaní a pod. môže zamestnanec priložiť k vyúčtovaniu ako sken alebo fotografiu.
 • O ne-/schválení vyúčtovania je zamestnanec notifikovaný e-mailom. Schvaľovanie môže podliehať viacstupňovému procesu podľa vami stanovenej logiky.
 • Zamestnanec má stály prehľad o svojich bývalých aj plánovaných pracovných cestách a náhradách.
 • Ekonomické oddelenie si jedným kliknutím vie vytlačiť vyúčtovanie pracovnej cesty. Rovnako si vie vytlačiť aj krycí list, v prípade že prikladá k vyúčtovaniu originály platobných dokladov.
 • Všetky cestovné príkazy sú automaticky ukladané do bezpečného úložiska v prostredí SharePoint.
 • Na schválenie vyúčtovania pracovnej cesty môžu nadväzovať automatizované procesy účtovania podľa konkrétnych potrieb zákazníka.

Stiahnite si brožúru

Oboznámte sa s presným obsahom aplikácie Pracovné cesty. V brožúre nájdete presný popis funkcionalít a náhľady aplikácie.

Oboznámte sa s presným obsahom aplikácie Pracovné cesty. V brožúre nájdete presný popis funkcionalít a náhľady aplikácie.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.

Poteší vás

Významná 
úspora času

Významná
úspora času

Nestrácate čas zdĺhavým vypĺňaním tlačív a čakaním na schválenie.

Nízka
administratívna záťaž

Nízka
administratívna záťaž

Netrápite sa výpočtami diét ani prepočítavaním menových kurzov.

Praktická 
automatizácia procesov

Praktická
automatizácia procesov

Neunikne vám žiadny zápis a presne viete, čo sa s cestovným príkazom deje.

Nechajte nám kontakt
a my sa vám ozveme

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.