MENU Zavrieť

Spoločnosť Microsoft chce spraviť z riešenia Dynamics 365 Business Central najlepší ERP systém na svete pre malé a stredné firmy

  • 17.2.2021
  • 4 minúty čítania

Spoločnosti Microsoft chvíľu trvalo, než na rýchlo rastúcom globálnom trhu ERP a CRM riešení pre malé a stredné firmy sformulovala svoje ciele. S prechodom do cloudu a vytvorením platformy Dynamics 365 spoločnosť nedávno definovala svoje nové ambície. Jednou z nich je, že spoločnosť Microsoft chce z riešenia Dynamics 365 Business Central spraviť najlepší ERP systém na svete pre malé a stredné firmy.

V roku 2001 vstúpila spoločnosť Microsoft na trh ERP riešení prostredníctvom akvizície spoločnosti Great Plains so sídlom v USA. O rok neskôr nasledovala akvizícia dánskej spoločnosti Navision Software. Tieto akvizície vytvorili rad štyroch rôznych ERP riešení, ktorých funkcie sa čiastočne prekrývali. Avšak v priebehu rokov sa Dynamics NAV (pre malé a stredné firmy) a Dynamics AX (pre veľké korporácie) ukázali ako najúspešnejšie riešenia.  

V súvislosti s tým, ako sa integrácia stala hlavnou výzvou v oblasti IT pre malé aj veľké podniky, sa spoločnosť Microsoft rozhodla pred niekoľkými rokmi zmeniť svoju stratégiu. Presunula svoje zameranie od voľne prepojených riešení smerom ku skutočne komplexnej platforme. Platforme, ktorá spája jednotlivé komponenty z pôsobivej širokej škály softvérových riešení. Táto zmena sa odohrávala súčasne s tým, ako prebiehal prechod do cloudu. Spoločnosť Microsoft sa rozhodla transformovať svoje najúspešnejšie ERP riešenie pre malé a stredné firmy, ktorým je Dynamics NAV (známe ako Navision), do jadra svojej stratégie spočívajúcej vo vytvorení inteligentnej cloudovej platformy pre tento segment trhu. Toto cloudové riešenie sa nazýva Dynamics 365 Business Central.  

Spoločnosť Microsoft nedávno definovala jasný cieľ pre blízku budúcnosť. Spoločnosť sa zaviazala vytvoriť z riešenia Dynamics 365 Business Central „najlepší ERP systém na svete pre malé a stredné firmy“. Tieto slova predniesol Mike Morton, generálny riaditeľ pre Dynamics 365 Business Central v spoločnosti Microsoft, na konferencii Directions 2020 v októbri minulého roku. Jednou z oblastí zamerania vývojového oddelenia je zefektívnenie implementácie – alebo „procesu onboardingu“ v terminológii spoločnosti Microsoft. Cieľom je uľahčiť, urýchliť a zlacniť proces nasadenia systému. Zmienené aspekty totiž často bývajú pre spoločnosti v segmente malých a stredných firiem veľmi dôležité.  

Spoločnosť Microsoft je silnou organizáciou. Vyniká mimoriadnou finančnou silou a schopnosťami v oblasti výskumu a vývoja, ktoré jej pomáhajú vyvíjať špičkové softvérové riešenia. Okrem toho disponuje marketingovými nástrojmi a širokými medzinárodnými distribučnými kanálmi umožňujúcimi uvedenie riešenia Business Central na trh, jeho predaj a implementáciu vo veľkom rozsahu. V rámci nedávnej histórie nájdeme mnoho príkladov, kedy sa spoločnosť Microsoft stala naozaj úspešnou tým, že si jej produkty rýchlo získali veľkú obľubu na trhu.  

Malé a stredné firmy, ktoré sa zaujímajú o modernizáciu svojich ERP riešení, urobia jedine dobre, pokiaľ začnú vážne uvažovať o riešení Dynamics 365 Business Central. 

Podobné články