MENU Zavrieť

Dátové sklady

Vytvorte kvalitné základy pre aplikácie reportingu, Business Intelligence, dátových analýz, plánovania a forecastingu.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Spojte vaše dáta s externými

Vytvorte spoľahlivý zdroj pre informácie, ktorým budete veriť.

Pracujte so štruktúrovanými aj neštruktúrovanými dátami

Ukladajte všetky potrebné dáta s využitím vhodných technológií šetriacich náklady.

Majte dôležité dáta pod kontrolou

Vaše dáta zostávajú v bezpečí, či už sú uložené on-premise či v cloudu.

Systém vo vašich agendách

Podstatnú časť aplikácií dátové analytikmi a BI tvoria dáta a dáta management zahŕňajúce prípravu a údržbu dát, z ktorých sa následne získavajú analýzy a reporty. Už viac ako 15 rokov sa zaoberáme tvorbou dátových skladov, dátových trhovísk, dimenzionálnych modelov vhodných pre reporting a všetkými ďalšími úlohami súvisiacimi s prípravou, čistením, transformáciou, skladovaním a ukladaním dát.

V rámci realizácie dátových skladov riešime dátovú integráciu (napojenie, zber, transformáciu a konsolidáciu dát z rôznych dátových zdrojov), úložisko dát (nastavenie databáz a dátových jazier pre uloženie potrebných dát aj pre ich využitie) a správu a uloženie metadát (vytváranie a ukladanie informácií o dátach slúžiacich pre ich efektívne využitie).

Špecializujeme sa na Microsoft Data Platform. Najprv navrhneme architektúru vášho dátového skladu a následne vlastné dátový sklad vybudujeme buď na vašej infraštruktúre, či v Azure cloude. Dokážeme tiež prevziať podporu vášho on-premise dátového skladu alebo ho migrovať do cloudu. Naučíme vaše kolegami, ako dodané riešenie prevádzkovať, starať sa o neho a rozvíjať ho.

Dátový sklad je pre biznis analytiku niečo ako základy domu. Hoci nie sú takmer vidieť, bez kvalitných a pevných základov by dom postaviť nešiel alebo moc dlho nevydržal. Venujte mu preto potrebnú starostlivosť.

Vybrali si nás

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?