header.menu.label header.menu.close

Povijest preduzeća

xxx-Od malega podjetja do enega največjih ponudnikov programov v srednji Evropi. To je povzetek poti, ki se je začela na Češkem leta 1990, v Sloveniji pa v letu 1987.