header.menu.label header.menu.close

Varstvo osebnih podatkov

Iskalci zaposlitve in Varstvo osebnih podatkov (Splošni pogoji)

Za naše podjetje, ki je na trgu prisotno že več kot 30 let je bilo in bo varovanje osebnih podatkov ter odgovorno ravnanje na tem področju vedno pomembna prioriteta. Z vsem trudom, ki ga vsa ta leta vlagamo v zagotavljanje kvalitetnih storitev in korektnih odnosov z našimi zaposlenimi, kupci in dobavitelji, tako delujemo tudi pri iskalcih zaposlitve.

Upravljalec osebnih podatkov in Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
http://www.saop.si/kontakt/

Vprašanja ali pomoč glede obdelave vaših osebnih podatkov: gdpr@saop.si

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Iskalci zaposlitve nam zaupate svoje osebne podatke na različne načine, z namenom, da se nam predstavite, da bi se bolje spoznali in da vas lahko kontaktiramo. To storite:
- samoiniciativno, ko ni objave prostega delovnega mesta, ali
- s prijavo na razpisano delovno mesto

Ti podatki so:
- Ime in priimek
- E-naslov
- Datum in kraj rojstva
- Naslov prebivališča (ulica, pošta, kraj, država)

 

Opis poteka obdelave

a) Izbor najustreznejših kandidatov
Vloge iskalcev zaposlitve skrbno pregledamo. V primeru, da se nanaša prijava na razpisano prosto delovno mesto, preverimo tudi izpolnjevanje pogojev. Iskalci zaposlitve ste lahko vabljeni tudi na osebno predstavitev.

b) Zaključek izbora in roki hrambe
Neizbrani kandidati, ki kandidirajo na razpisano prosto delovno mesto so v primeru neizbora obveščeni. Na podlagi vaše izrecne privolitve, podatke neizbranih kandidatov hranimo v skladu z roki hrambe, ki jih predpisuje zakonodaja (največ 2 leti po izbiri kandidata na razpisano prosto delovno mesto, ali manj kot 2 leti, v primeru preklica posameznika). Takšni podatki se hranijo za namene morebitnega ponovnega, kasnejšega vabljenja na razgovor za zaposlitev. Kandidati, ki samoiniciativno pošljejo ponudbo za zaposlitev, nam posredujejo tudi izrecno privolitev za hrambo posredovanih podatkov. Takšne osebne podatke obdelujemo v evidenci podatkov o iskalcih zaposlitve. Hranimo jih za namene obveščana za morebitna nova razpisana delovna mesta ter za vabljenje na razgovor za zaposlitev. Rok hrambe je največ 2 leti po prejemu vaše ponudbe za zaposlitev oz. manj kot 2 leti, v primeru preklica privolitve.

c) Možnost preklica
Iskalci zaposlitve lahko dano privolitev v okviru 2-letne hrambe, kadarkoli prekličete pisno na naslov zaposlitev@saop.si.

d) Kdo dostopa do evidence podatkov o iskalcih zaposlitve
Dostopajo zaposleni v okviru svojih delovnih obveznosti in pooblastil, v čim manjšem možnem obsegu, kolikor je to nujno in potrebno za izvedbo storitve.

e) Avtomatiziran sprejem odločitev
Vse odločitve na podlagi zaposlovanja sprejemajo zaposleni. Avtomatiziranega sprejemanja odločitev ni.

f) Iznos podatkov v tretje države
Zbirke osebnih podatkov hranimo v EU. V primeru, da bi prišlo do iznosa v tretje države, bomo postopili vestno in odgovorno v skladu z zakonodajo (standardne pogodbene klavzule, ipd.).

g) Vaše pravice glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov
Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, imate pravico do obveščenosti glede obdelave vaših osebnih podatkov; pravico dostopa do osebnih podatkov; pravico do kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo; pravico do popravka ter pravico do izbrisa oz. pozabe; pravico do omejitve obdelave; pravico do obveščanja glede popravka, izbrisa ali omejitve obdelave; pravico do ugovora. Kontakt: zaposlitev@saop.si.

Za vsa vprašanja in pravilnosti obdelave osebnih podatkov vam je na voljo na sedežu podjetja Saop d.o.o. tudi kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov: http://www.saop.si/kontakt/


V Šempetru pri Gorici, 20.10.2020