MENU Zavrieť

Pozor, od 1. 5. sa mení výška stravného a základnej náhrady za používanie vozidla

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 4.5.2022
 • 4 minúty čítania

Od 1. mája 2022 nadobúdajú účinnosť dve Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v ktorých sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách a zároveň sa zvyšuje základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Viac informácií o zmenách platných od 1.mája sa dozviete v nasledujúcom článku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje sumy stravného pre časové pásmo:

 • 6 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Ruší sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.

Prehľad aktuálnych súm stravného

Na sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty je naviazané aj stravné poskytované zamestnávateľom pre svojich zamestnancov, preto sa príspevok zamestnávateľa na stravovanie taktiež zvyšuje a to nasledovne:

 • maximálna hranica príspevku zamestnávateľa pre zamestnanca na stravovanie sa zvyšuje na 3,30 € na jedno hlavné jedlo podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, kde sa uvádza, že zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však do výšky 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec,
 • minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístkov) pre zamestnanca sa zvyšuje na 4,50 €  podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce, kde hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín), pri stravovacej poukážke je príspevok zamestnávateľa minimálne v sume 2,48 € (55 % zo sumy 4,50 €),
 • finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedno hlavné jedlo alebo na gastrolístok. Od 1. mája 2022 sa zvyšuje najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 4,50 € = 2,48 € (§ 152 ods. 8 Zákonníka práce) a  najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 6 € = 3,30 €.

Nová suma základnej náhrady za používanie vozidla pri pracovnej ceste

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo aj ďalšie opatrenie č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, kde sa menia sumy nasledujúcim spôsobom:

 • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 € (do 30. 4. 2022 sa používa 0,053 €),
 • osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 € (do 30. 4. 2022 sa používa 0,193 €).

Ruší sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Podobné články