MENU Zavrieť

Prvá pomoc – príspevky pre zamestnávateľov alebo SZČO. Aké zmeny nastali od septembra 2021?

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 6.10.2021
 • 3 minúty čítania

Prvá pomoc hradená štátom podporuje udržanie zamestnanosti na Slovensku v čase mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu. Od septembra 2021 nastali v tejto oblasti ďalšie zmeny pre firmy a podnikateľov.

Cieľom prvej pomoci je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie. Prvá pomoc bola naviazaná na celonárodný Covid automat. Od septembra sa pandemická prvá pomoc pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby covid automatom už neriadi. Čo to znamená v praxi? V praxi ide o vyplácanie pôvodnej schémy Prvá pomoc okrem opatrenia 3B.

Komu je určená prvá pomoc hradená štátom?

 • Zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, výška príspevku na náhradu mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy, najviac 880 €. Príspevok je určený tým zamestnávateľom (vrátane SZČO), ktorí udržia pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení.
 • SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania, lebo prerušili alebo obmedzili vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti. Výška paušálneho príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 210 €.
 • Zamestnávateľom, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Výška príspevku na náhradu mzdy zamestnanca je vo výške 80 % hrubej mzdy, najviac 880 € až 1 100 €. Cieľovou skupinou je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
 • SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %. Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb (zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možná v rámci jednotlivých mesiacov):
  • porovná si tržbu za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 – predchádzajúce je 01/2019, resp. 01/2020),
  • porovná si tržbu za vykazovaný mesiac s priemerom tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) → oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 alebo 2020,
  • porovná si tržbu za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac → oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020,
  • porovná si tržbu za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac → oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020,
  • porovná si tržbu za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac → oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020 (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace).

Podpora sa delí na niekoľko častí, pričom poklesom priamo úmerne rastie výška prvej pomoci:

Pokles tržieb Výška príspevku
od 20,00 do 39,99 % 180 €
od  40,00 do 59,99 % 300 €
od 60,00 – 79,99 % 420 €
80,00 % a viac 540 €

 

Príspevok nie je možné poskytovať osobe, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Ak by sa však časom zhoršila epidemiologická situácia v krajine, vláda môže rozhodnúť o zmene štátnej pomoci. Následne by sa začala čerpať Prvá pomoc + alebo Prvá pomoc ++.

Podobné články