MENU Zavrieť

Otcovská dovolenka: Kto má nárok a ako sa bude čerpať?

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 5.10.2022
  • 4 minúty čítania

Národná rada SR schválila 4. októbra 2022 novelu Zákonníka práce, ktorá umožní otcom od 1. novembra 2022 čerpať 14 dní otcovskej dovolenky počas obdobia prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok. Novinka ešte čaká na podpis prezidentky a publikovanie v Zbierke zákonov.

Otcovská dovolenka

Novelou Zákonníka práce sa zosúlaďujú právne predpisy Slovenskej republiky so smernicou Európskej únie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Cieľom týchto opatrení je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku.

Aktuálne môže otec dieťaťa poberať materské, avšak iba v situácii, kedy materské nepoberá na dané dieťa matka, a to až od 7. týždňa veku dieťaťa. Otcovia dostanú možnosť od 1. 11. 2022 v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa vybrať si 14-dňovú otcovskú dovolenku.

Nejedná sa o povinnosť, ale o umožnenie stráviť spoločne čas ako rodina už prvé dva týždne po narodení dieťaťa. Otcovská dovolenka bude hradená Sociálnou poisťovňou z nemocenského poistenia.

Nárok na otcovskú dovolenku

Podmienkou nároku na otcovskú dovolenku je mať zaplatených minimálne 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred podaním žiadosti, a zároveň nepoberať rodičovský bonus.

Výška materského počas čerpania otcovskej dovolenky sa bude odvíjať od výšky vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), z ktorého sa platia odvody. Dávka sa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu.

Čerpanie otcovskej dovolenky

Otcovia však nezískajú 2 týždne voľna navyše po narodení dieťaťa. Nárok na materské si po novom budú môcť otcovia rozdeliť na dve obdobia (súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky).

Štandardné obdobie čerpania materskej dovolenky je pre nich celkovo 28 týždňov. Tie si budú môcť rozdeliť na dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa. Obdobie 2 týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec pri starostlivosti o jedno dieťa nárok na materské aj v súčasnosti.

Otcovská dovolenka po pôrode sa ale môže čerpať bez ohľadu na to, či je matka na materskej alebo rodičovskej.

Ukončenie pracovného pomeru

Pri ukončení pracovného pomeru bude od 1. 11. 2022 platiť výnimočný režim. Zamestnávateľ bude musieť takéto skončenie náležite písomne odôvodniť a dôvod nebude môcť spočívať v starostlivosti o narodené dieťa.

Zvýšená ochrana pred skončením pracovného pomeru bude pre otcov na otcovskej dovolenke zachovaná pri výpovedi zo strany zamestnávateľa či pri okamžitom skončení pracovného pomeru.

Prečítajte si aj:

Podobné články