MENU Zavrieť

Maximálne nemocenské dávky v roku 2023: Prilepšia si rodičia aj ľudia na PN

 • Ing. Michaela Vetráková
 • 14.12.2022
 • 4 minúty čítania

Zvyšovanie nemocenských dávok vyplýva z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu. Na základe jeho zvýšenia rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú. Maximálny denný vymeriavací základ stúpne zo súčasných 74,4987 € na 79,6274 €. Ako táto zmena ovplyvní výšku najvyšších nemocenských dávok?

Denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ závisí od vymeriavacieho základu fyzickej osoby v rozhodujúcom období a od počtu dní v rozhodujúcom období. Vypočíta sa ako podiel vymeriavacieho základu a počtu dní v rozhodujúcom období, následne sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta nahor.

Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý v rozhodujúcom období nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, je denný vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Vymeriavací základ je ohraničený maximálnou sumou, čo pre nemocenské dávky znamená existenciu najvyššej možnej sumy, ktorú je možné získať na nemocenskom, ošetrovnom, materskom či tehotenskom.

Maximálny denný vymeriavací základ

Maximálny denný vymeriavací základ sa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení určuje z dvojnásobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (vymeriavací základ v roku 2023 ovplyvní výška priemernej mesačnej mzdy za rok 2021, ktorá bola 1 211 €).

Pre rok 2023 sa maximálny denný vymeriavací základ počíta zo sumy 2 422 €, čiže 2 422 € x (12 mesiacov/365 dní) = 79,6274 €. V roku 2023 sa následne zvýšia maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok (nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné) na tieto čiastky:

 • maximálna výška nemocenského na jeden deň bude predstavovať 43,79507 €, táto čiastka ale platí až od 4. dňa, za prvé 3 dni je to 25 % denného vymeriavacieho základu, čiže najviac suma 19,90685 € na deň,
 • pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci Sociálna poisťovňa v roku 2023 vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 313,90 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 357,70 €,
 • maximálne denné materské dosiahne hodnotu 59,72055 €,
 • matka/otec môže za 30-dňový kalendárny mesiac získať maximálnu dávku vo výške 1 791,70 € a za 31-dňový kalendárny mesiac dávku vo výške 1 851,40 €,
 • maximálne denné tehotenské bude vo výške 11,94411 €, ale zároveň je potrebné myslieť aj na minimálnu dennú výšku tehotenského 7,96274 €,
 • tehotná žena má nárok pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci na dávku minimálne vo výške 238,90 € alebo 246,90 € pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci, a maximálne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci môže tehotná žena získať dávku vo výške 358,40 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci vo výške 370,30 €,
 • maximálna výška ošetrovného bude vo výške 43,80 € za deň,
 • Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné najviac po dobu 14 dní, poistencovi bude vyplatená maximálna dávka vo výške 613,20 €.

Pozrite si naše HR systémy.

Prečítajte si aj:

Podobné články