MENU Zavrieť

Master Data Management

Máte vaše kľúčové dáta pod kontrolou? Dokážete ich efektívne a bezpečne konsolidovať naprieč celou organizáciou?

Prečo si vybrať naše riešenie?

Konsolidujte vaše kľúčové dáta

Udržujte si jednotnú referenčné dátovú základňu spoločnú pre celú vašu firmu.

Pokryte celý proces riadenia master dát

Zaistíme nielen vlastné nasadenie MDM, ale aj následný budúci rozvoj.

Zaistite konzistenciu kmeňových dát

Vďaka konzistentným dátam zvýšite dôveryhodnosť vašich reportov.

Systém vo vašich agendách

Master Data Management (MDM) je komplexná oblasť, ktorá má v princípe za úlohu zaisťovať dostupnosť správnych dát v správnom čase na správnom mieste. Správnymi dátami sa rozumie kmeňová (master) dáta o klientoch, partneroch, adresách, produktoch, službách, účtoch atď. V kvalite zodpovedajúcej požiadavkám zo strany užívateľov. Za správny čas sa dnes najčastejšie považuje reálny čas zaisťujúci de facto kontinuálnej aktuálnosť kmeňových dát. A správnym miestom potom sú všetky aplikácie a systémy, v ktorých sú potrebné dáta k dispozícii, od ERP cez CRM až po reportingové aplikáciu alebo dátový sklad.

Každý náš projekt je svojím spôsobom jedinečný, pretože každá firma pre svoje fungovanie využíva odlišné systémy a zvyčajne má za sebou rozmanitú históriu ich implementácie. Master Data Management nie je ani tak systém, ako skôr proces, prostredníctvom ktorého sú master dáta vytváraná, udržiavaná, aktualizovaná a distribuovaná používateľom. Riešenie MDM z tohto dôvodu nestačí len jednorázovo nasadiť, ale treba ho aj naďalej udržiavať a rozvíjať.

Projekty MDS často realizujeme na úrovni materskej spoločnosti aj dcérskych firiem. Tá istá dáta sa totiž mnohokrát nachádzajú ako v rôznych formátoch, ako aj v rôznych systémoch. Často sa stáva, že takto redundantné dáta nie sú konzistentné ani z obsahového, ani časového hľadiska.

Najskôr zistíme, v ktorých systémoch sa kľúčové kmeňové dáta nachádzajú. Potom zabezpečíme centrálne uloženie týchto dát a nastavíme všetky potrebné procesy zohľadňujúce vzájomnej vzťahové a časovej súvislosti medzi dátami. Nezabudneme ani na konsolidáciu dát vrátane zaistenia potrebnej kvality master dát, či už manuálnym alebo automatizovaným spôsobom.

A potom už si užívate dáta, na ktoré je spoľahnutie.

Vybrali si nás

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?