MENU Zavrieť

Čo nám prinesie novela zákona o cenách?

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 24.11.2021
  • 2 minúty čítania

Ako sa budú zaokrúhľovať ceny pri platbách v hotovosti? Prezidentka podpísala návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Účinnosť zákona bude od 1. 7. 2022, počíta sa s časovým priestorom pre podnikateľov na úpravu registračných pokladníc a iných potrebných softvérov.

Zaokrúhľovať sa bude výsledná cena nákupu, a to iba v prípade, ak sa jedná o hotovostnú platbu. Ak by sa celý nákup platil bezhotovostne (napr. platobnou kartou alebo mobilným telefónom), výsledná cena zostane nezaokrúhlená.

Cieľ je jasný – obmedziť 1 a 2 eurocentové mince

Cieľom schválenej zmeny je obmedzenie obehu 1 a 2 eurocentových mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijať hotovosť v 1 a 2 eurocentových minciach, to znamená, že tieto mince aj naďalej ostanú v obehu a budú všeobecne akceptovaným zákonným platidlom. Pri platbe do 5 centov sa bude zaokrúhľovať nahor na 5 eurocentov. Pri vyšších sumách sa bude zaokrúhľovať klasicky, podľa matematických pravidiel.

Ako sa bude zaokrúhľovať?

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice bude na pokladničnom doklade uvedené zaokrúhlenie ceny (napr. +0,01 alebo −0,01) ako povinný údaj. Obchodníci tak budú nútení opäť prerobiť svoje pokladne, aby pokladnice boli schopné rozlišovať platbu kartou a platbu v hotovosti. Výpočet DPH bude prebiehať zo sumy pred zaokrúhlením. Zaokrúhľovanie pri platbe nákupu v hotovosti tak nebude mať vplyv na výpočet DPH z nákupu tovaru. Rozdiel medzi požadovanou sumou na zaplatenie v hotovosti a sumu uvedenou na doklade sa bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ministerstvo financií sa zatiaľ nevyjadrilo k platbám na dobierku. Zatiaľ teda ostáva otázne, či zaokrúhľovanie budú musieť riešiť aj e-shopy napríklad formou faktúry s dvoma rozdielnymi sumami alebo platby na dobierku dostanú zo zákona výnimku.

Zaokrúhľovanie pri kombinovaní platieb

Pri kombinácii platieb sa bude zaokrúhľovať len suma hradená v hotovosti. Príkladom je kombinácia platby v hotovosti a stravných lístkov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvádza nasledujúci príklad:

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €. Kupujúci zaplatí dvomi stravnými lístkami v hodnote 3,83€ (spolu 7,66 €) a zvyšok chce doplatiť v hotovosti. Hodnota stravných lístkov, nie je považovaná za hotovosť sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu. Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,34 − 7,66 = 40,68 €, a to matematicky nahor, na 40,70 €. Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 €. Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení bude 48,36 €. Na podobnom princípe bude fungovať aj kombinácia hotovosti a platobnej karty.

Podobné články