MENU Zavrieť

Business Intelligence

„Korunovačný klenot“ firemných informačných systémov.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Nechajte rozhodovať fakty

Postavte svoje rozhodnutia na informáciách o skutočnom stave a vývoji biznisu, ktoré vám Business Intelligence poskytuje.

Pracujte s dôveryhodnými dátami

V integrovanom Business Intelligence riešenia sa môžete spoľahnúť na kvalitu dát, s ktorými budete svoju firmu riadiť.

Buďte agilný

Prispôsobujte sa zmenám, kedykoľvek to po vás biznis vyžaduje. So self-service Business Intelligence získavajte flexibilne informácie, ktoré práve potrebujete.

Systém vo vašich agendách

Business Intelligence (BI) doslova znamená "spravodajstvo" o vlastnom podnikaní, získavanie "tajných informácií" o vlastnej firme. BI sa tak stalo korunou podnikových informačných systémov, pretože využíva a konsoliduje dáta z ostatných firemných aplikácií, aby následne poskytlo ucelený obraz o stave a vývoji vášho biznisu a umožnilo informované rozhodovanie manažmentu.

Business Intelligence predstavuje zastrešujúci termín pre infraštruktúru , jednotlivé aplikácie, nástroje a tiež prístupy k riešeniu analytických požiadaviek firiem. Čo do rozsahu tak môžu použiť ako na komplexné a robustné riešenie s ústrednými prvkami dátového skladu a nadväzujúcich reportingových vrstiev, tak menšiu analytickú platformu, v ktorej kľúčovú úlohu hrá výkonný analytický a prezentačný nástroj.

Ruku v ruke s aktuálnymi trendmi možno riešenia Business Intelligence pozdvihnúť zapojením self-service analytického nástroja, ktorý umožňuje samostatnosť a flexibilitu biznis užívateľov pri vytváraní analýz a menšie zapojenie IT, a teda rýchlejšie uspokojenie biznis potrieb.

Úspešné zavedenie BI mimo to vyžaduje vhodnú metodiku riadenia implementácie analytického projektu a aktívne pomáhajú so zákazníkom. To všetko vám v Solitei môžeme ponúknuť, pretože staviame na bohatých skúsenostiach a širokej základni spokojných klientov.

Vybrali si nás

Chcete si dohodnúť schôdzku s našim konzultantom?