MENU Zavrieť

Predtým, ako uzatvoríte nový obchod: Ako si overiť budúcich obchodných partnerov?

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 2.11.2022
  • 3 minúty čítania

Každý podnikateľ by si mal overiť svojich nových obchodných partnerov, aby sa vyhol finančnému riziku. Predtým, ako uzatvoríte nový obchod, by ste si mali zistiť, či sú potenciálni obchodní odberatelia alebo dodávatelia dôveryhodní.

Informácie o dôveryhodnosti osôb je možné nájsť vo verejne dostupných registroch, akými sú:

Okrem verejných portálov, databáz a registrov ponúkajú relevantné informácie aj komerčné služby integrujúce verejne dostupné dáta, ako je FinStat. Portál FinStat obsahuje ekonomické informácie vyplývajúce z uložených účtovných závierok za predošlé účtovné obdobia. Nájdete tu údaje o čistom zisku, aktívach, vlastnom kapitále, výške zaplatenej dane z príjmu za príslušný účtovný rok. Ďalšou online službou, ktorá integruje dáta z verejných databáz je Index Podnikateľa.

Čo si treba všímať pri overení firmy?

Medzi ďalšie základné náležitosti, ktoré si treba všímať pri overení firmy, je pridelené IČO (identifikačné číslo organizácie), DIČ (daňové identifikačné číslo) a IČ DPH (identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty).

V prípade právnickej osoby je pre vyhľadanie IČO najlepším prostriedkom Obchodný register SR, u živnostníkov je to zase Živnostenský register SR.

Overenie DIČ je náročnejší proces. Prvým spôsobom, ako si overiť DIČ, je prostredníctvom IČO. Stačí kliknúť na stránku Registra účtovných závierok a napísať IČO.

Druhým spôsobom je kontrola DIČ prostredníctvom názvu spoločnosti. Podľa názvu spoločnosti rýchlo overíte DIČ na Foaf.sk. Ide o databázu a sociálnu sieť firiem na Slovensku, ktorá umožňuje zobraziť všetky zmeny, finančné grafy a ukazovatele, vývoj spoločnosti v čase, zmeny týkajúce sa predmetu podnikania alebo sídla spoločnosti či osôb vo firme.

Najspoľahlivejšie overenie IČ DPH (majú ho podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre DPH) je možné vykonať pomocou stránky Finančnej správy SR, druhou možnosťou je overenie pomocou systému VIES, kde je možné overiť registráciu k DPH v rámci celej Európskej únie.

V neposlednom rade je tiež dôležité, akú má potenciálny obchodný partner povesť. Zistite si, s kým už spolupracuje a oslovte jeho partnerov. Zaujímajte sa o to, či plní svoje záväzky načas a opýtajte sa aj na kvalitu služieb, ktoré poskytuje.

Prečítajte si aj:

Podobné články