MENU Zavřít

V souladu se směrnicí NIS2

Posuňte svou kybernetickou bezpečnost na novou úroveň s našimi komplexními řešeními, které zajišťují soulad vaší organizace s požadavky nové směrnice EU k zajištění kybernetické bezpečnosti (NIS2) v rámci členských zemí. 

Směrnice NIS2: Nová úroveň vaší kybernetické odolnosti

Proč se jí zabývat?

Poskytne vám ucelený rámec pro posilování kybernetické bezpečnosti vaší organizace. Směrnice pokrývá rizika všeho druhu a zahrne i ochranu dodavatelských řetězců.

Stanoví přísnější požadavky na provádění analýzy rizik, zveřejňování zranitelností a také povinnost hlásit incidenty do 24 hodin od jejich prvního výskytu.

Poskytne vám ucelený rámec pro posilování kybernetické bezpečnosti vaší organizace. Směrnice pokrývá rizika všeho druhu a zahrne i ochranu dodavatelských řetězců.

Stanoví přísnější požadavky na provádění analýzy rizik, zveřejňování zranitelností a také povinnost hlásit incidenty do 24 hodin od jejich prvního výskytu.

Koho se týká?

NIS2 se dotkne téměř všech středních a velkých podniků poskytujících na trzích v EU některou ze 105 služeb ve 22 vyjmenovaných odvětvích.


Jen v České republice se směrnice bude nově vztahovat až na 6 000 společností, místo původních několika málo stovek subjektů.

Kdy začne platit?

NIS2 přijme ČR do své legislativy v podobě novely zákona o kybernetické bezpečnosti do 17. října 2024.


Termíny pro plnění povinností vyplývajících z nové směrnice budou navazovat na datum účinnosti tohoto právního předpisu.

Jaké jsou sankce?

Přímou odpovědnost za naplňování předpisů ponesou fyzické osoby ve vedoucích funkcích.


Porušení směrnice může mít za následek vysokou pokutu, v krajním případě i pozastavení činnosti organizace či odpovědné osoby.

Jak se na NIS2 připravit?

 1. Krok 1

  Zjistěte, zda se na vás NIS2 vztahuje.

 2. Krok 2

  Seznamte se základními povinnostmi, které vám nový předpis ukládá.

 3. Krok 3

  Proveďte analýzu rizik a navrhněte opatření pro naplnění směrnice.

 4. Krok 4

  Ověřte funkčnost opatření ještě před začátek platnosti NIS2.

Připravte se na NIS2 s podporou Seyforu a ušetřete tak mnoho úsilí a zdrojů.

Spadá i moje společnost pod NIS2?

Odpovězte na následující otázky a ověřte, zda máte i vy povinnost naplnit požadavky směrnice:

1

V jakém oboru působíte?

2

Kolik máte zaměstnanců?

3

Jaký je váš roční obrat nebo suma bilanční rozvahy?

4

Jaký typ vlastnické struktury má vaše organizace?

Co získáte
v Seyforu ?

Obrázek

Kyberbezpečnosti se věnujeme již od roku 2003

Disponujeme stabilním týmem odborníků s mnoha lety zkušeností. Pokrýváme strategickou, procesní, regulatorní i technologickou oblast kybernetické bezpečnosti. Za tu dobu jsme si získali důvěru tisíců zákazníků.

Obrázek 2

Zázemí silného hráče na trhu

Seyfor je jednou z největších IT firem ve střední Evropě. Vznikli jsme spojením desítek společností a každá z nich přispěla celku vlastním know-how a zkušenostmi. S klienty navazujeme partnerství trvající celé dekády.

Široká nabídka služeb a systémů

Zabýváme se vývojem ERP a účetních systémů, IT infrastrukturou, datovou analytikou, tvorbou zakázkového softwaru a řadou dalších oborů. Vždy se na nás proto můžete obrátit i v případě potřeby dalšího rozvoje v oblasti IT.