MENU Zavřít

Master Data Management

Máte vaše klíčová data pod kontrolou? Dokážete je efektivně a bezpečně konsolidovat napříč celou organizací?

Proč si vybrat naše řešení?

Konsolidujte vaše klíčová data

Udržujte si jednotnou referenční datovou základnu společnou pro celou vaši firmu.

Pokryjte celý proces řízení master dat

Zajistíme nejen vlastní nasazení MDM, ale i následný budoucí rozvoj.

Zajistěte konzistenci kmenových dat

Díky konzistentním datům zvýšíte důvěryhodnost vašich reportů.

Systém ve vašich agendách

Master Data Management (MDM) je komplexní oblast, která má v principu za úkol zajišťovat dostupnost správných dat ve správném čase na správném místě. Správnými daty se rozumí kmenová (master) data o klientech, partnerech, adresách, produktech, službách, účtech atd. v kvalitě odpovídající požadavkům ze strany uživatelů. Za správný čas se dnes nejčastěji považuje reálný čas zajišťující de facto kontinuální aktuálnost kmenových dat. A správným místem pak jsou veškeré aplikace a systémy, ve kterých jsou potřebná data k dispozici, od ERP přes CRM až po reportingovou aplikaci nebo datový sklad.

Každý náš projekt je svým způsobem jedinečný, neboť každá firma pro své fungování využívá odlišné systémy a obvykle má za sebou rozmanitou historii jejich implementace. Master Data Management není ani tak systém, jako spíše proces, jehož prostřednictvím jsou master data vytvářena, udržována, aktualizována a distribuována uživatelům. Řešení MDM z tohoto důvodu nestačí jen jednorázově nasadit, ale je třeba ho i nadále udržovat a rozvíjet.

Projekty MDS často realizujeme na úrovni mateřské společnosti i dceřiných firem. Tatáž data se totiž mnohdy nacházejí jak v různých formátech ,tak v různých systémech. Často se stává, že takto redundantní data nejsou konzistentní ani z obsahového, ani časového hlediska.

Nejdříve zjistíme, ve kterých systémech se klíčová kmenová data nacházejí. Poté zajistíme centrální uložení těchto dat a nastavíme všechny potřebné procesy zohledňující vzájemné vztahové a časové souvislosti mezi daty. Nezapomeneme ani na konsolidaci dat včetně zajištění potřebné kvality master dat, ať již manuálním či automatizovaným způsobem.

A pak už si užíváte data, na která je spolehnutí.

Vybrali si nás

Chcete si sjednat schůzku s naším konzultantem?