MENU Zavřít

Jste připraveni na nová evropská pravidla pro odvod DPH?

  • 9. 7. 2021
  • 3 minuty čtení

Provozujete e-shop prodávající zboží do zemí EU či jej dovážíte z třetích zemí? Právě vás se týká nová evropská pravidla pro odvod DPH. Přinášíme stručného průvodce vším důležitým, co vás s novou legislativou čeká a nemine.

Koho nové změny zasáhnou nejvíc?

Nová legislativa ovlivní zejména provozovatele e-shopů prodávajících do členských států EU a/nebo dovážejí zboží ze zemí třetích stran mimo EU.  Nejvýraznější změnou pak je úprava limitu, po jehož překročení má dodavatel povinnost v zemi spotřebitele platit DPH. Limit se dříve stanovoval pro každou členskou zemi zvlášť, nyní je ale pevně stanoven na €10 000 a platí pro součet částek bez daně fakturovaných při prodeji do všech zemí EU v rámci jednoho kalendářního roku. To znamená nutnost registrace k odvodu DPH i v zemích, kde to doposud nebylo třeba. 

Od 1. července 2021 ale mají obchodníci i alternativní a výrazně jednodušší řešení v podobě režimu jednoho správního místa (One Stop Shop, OSS)

Co je to OSS

Režim OSS umožňuje plátcům DPH podání daně pouze v domovském státě. Při samotném prodeji koncovému zákazníkovi pak rozlišujeme tři režimy:

  1. Režim EU – dodavatel má sídlo na území EU a v rámci EU je zahájena i přeprava zboží
  2. Dovozní režim – dodavatel má sídlo v EU, přeprava je ale zahájena mimo EU (tento režim je určen i pro dovozce mimo EU jednající skrze vnitrounijního zprostředkovatele)
  3. Režim mimo EU – přeprava je zahájena u provozovatele s provozovnou mimo území EU, který nemá zprostředkovatele
    Registrace k OSS je dobrovolná a umožňuje odvádět daň do členských států souhrnně jediným podáním. Bez registrace můžete i nadále odvádět DPH v unijních státech, musíte tak nicméně činit individuálně a pouze, pokud máte v daných zemích platnou registraci.

Registrace do OSS začala 1. dubna 2021 a samotný režim lze uplatňovat od 1. července. První přiznání v rámci nového režimu má lhůtu 31. října 2021. 

Změny týkající se e-shopů

Podle nové legislativy již vlastníci e-shopů nemusí hlídat limity spotřeby pro jednotlivé státy EU, při jejichž překročení se musel zaregistrovat a odvést DPH. Nově vám u přeshraničního prodeje postačí sledovat celkovou částku fakturovanou ze všech zemí EU, avšak nová hranice je řádově nižší. 
Od 1. ledna 2021 rovněž došlo ke zrušení pravidla, které osvobozovalo od DPH zásilky v hodnotě do €22. Nyní tedy musíte zásilky danit nezávisle na jejich ceně. 

Na co si dát pozor

Pokud váš prodej do zemí EU nepřesáhne €10 000 či ekvivalent této částky v národní měně, můžete nadále odvádět DPH v ČR. Tuto možnost ale můžete využít pouze v případě, že celková hodnota přeshraničního prodeje nepřekročila daný limit v příslušném i předcházejícím kalendářním roce. 
Problémy vás čekají i v případě, že se do OSS nezaregistrujete a v jednom z uvedených dvou období limit překročíte. Ve třetím kvartále se pak musíte registrovat k DPH a odvést daň za každý prodej do všech zemí v EU, ve kterých registraci nemáte.

Více informací

Jelikož je zmiňovaná novela zákona stále ještě v legislativním procesu, výše nastíněná pravidla nemají definitivní podobu a čekají na dořešení některých detailů. 

Detailnější informace o nové legislativě a praktické příklady naleznete v blogovém článku na webu Money ERP.

Podobné články